kraks vejviser 1940 handelskalender

Litografi 1

VII — 3560

Fag-Register for Danmark

Odense: Hagen & Sievertsen ’ s Æskefabrik og Sten ­ trykkeri, Akts. $ 63 & 6261 Medlem af Dansk Litograflaug. Telegramadr. „Kartonnage^ Postkonto Nr. 6792.

Danske Farve-og Lakfabrikker Finsensv.36 El $ ★ C. 15407 Danske Farve- og Lakfabrikker

Tlf. ★ Cent.15^07 med Omst.fil samtl.ÅJi Telegramadr. „Farvelakko?

DRUBIN, FABRIK FOR TRYKFAR ­ VER, Akts.jOttiliav. 22,24 Valby D ★ Cent. 9090 & 12305 Gleiche R Ny Vesterg. 7 Kl | C. 3866 Henningsen B st. Kongensg. 55 E $ Palæ 5048 - Udstansningsjern samt Slibn. Levison Erik, Akts., Vesterbrog. 69, 71 E $ ★ C. 3018 Løhr Harry Amagert. 29 E $ Cent. 10199 Madsen Thomas W estend 7 E $} Cent 2008 Stelling A Kbhvn. - Valby $ ★ Cent 621

Livsforsikring. Life Insurance — Assurances sur la vie — Lebens- versicherung

DET GJENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB DANMARK Hovedkontor Kontort. 9-16 (Lord. 9-13)

Hansen Thorvald Set.Jørgens G. 108 $ 5715 &6715 Medlem af Dansk Litograflaug. Larsen William Overstr. 4 f 494 Odense litografiske Anstalt ved Hagen &Sø- rensen Overg. 19 $ 480 & 3580 Medlem af Dansk Litograflaug. Randers: Loria Ludvig ved Albert Nielsen Storeg. 8 $ 1022 Medlem af Dansk Litograflaug. Randers litografiske Etablissement, Arthur Christensen Odinsg. 2 $ 695 Svendborg: Svendborg litografiske Trykkerier Skovv.16 1815 Medlem af Dansk Litograflaug. Vejle: Larsen & Knudsen V-Engv. 21 $ 526 Medlem af Dansk Litograflaug.

1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 3. Repræsentanter. 1. Indenlandske S elskaber.

København: Andels-Anstalten Tryg, Gensidigt Livsfor ­ sikringsselskab Rosen ørns Allé. 1 E ® ★ Cent. 5050 Se næste Spalte, øverst. Arbejdernes Livsforsikring, Akts., Gyl- denløvesg. 11 E f C. 7927 & 7973 BALTICA, ASSURANCE-COMPAG- N1ET, Akts., Bredg. 42 E & ★ Cent.4058 Telegramadr. r jBaltassu. “ Danebroge Livsforsikringsselskabet, Akts., Frederiksborgg.43 E ^ ★ Cent 1657& 12657 Livsforsikringsselskabet DANEBROGE AKTIESELSKAB Frederiksborggade 43 Tlf.'k Cent. 1657 & 12657. Aktiekapital: 300.000 Kr. Fuldt indbetalt. Statsanerkendt og Statskontrolleret. Oberinspektorat for København: Vendersgade 28. Tlf. C. 495 Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab Niels Brocks G. 1 E Se næste Spalte, nederst.

Niels Brocksgade 1. Tlf. ★ Central 645 Omstilling til samtlige Afd.

Afdelingskontorer i København : Postdistrikt Brh. Frederikssundsvej171 Bella 1440 El GI. Kongevej 92 Cent. 5534 Gent. Hellerupvej 43 Hell.2549v Hell. Strandvejen 82 Hell. 6782 E Amagertorv 3 | Cent. 3731 Cent. 4897 El I ® | Nørrebrogadel Cent. 641 (SI Amagerbrogade 18 Cent. 1114 E Vestre Boulevard 4 Cent. 7020 [ø] Østerbrogade 41 Cent. 2040 Folkeforsikringsafdelingen : Kontor f. Kobenhavn 9-16, Tirsdag og Fredag 18-20 Vesterbrogade 5 (Ugepræmier) Cent. II608

2. Litografer uden Stentrykkeri. København: Wenzel O Hulgaardsv. 62 El f Gh.2831

Artikler for Litografer.

København: Bie F L, Akts., Valdemarsg.l4Efl^C.6518 Christiansen & Co. Adelg. 77 E U Palæ 129y Udstansejern samt Slibning.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker