kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3558

Fag-Register for Danmark 1 Al __________ JUL.BL0MSGADE20

Linoleum 3 Aalbo rg: Worning ’ s Lauritz Eftf. fl 6900 (3 Lin.) Aarhus: Nielsen Daniel, Akts. Østerg. 30 ® 3106 Petersen Sophus N-Allé 66 fl 7790 Frederikshavn: Wadmann J fl 297 Odense: Schwartz- Sørensen Vesterg. 78 fl 267 SCHWARTZ-SORENSEN IMPORT AF LINOLEUM. vibor g : Vester N S st. Sot. Hans G. 3J 318

Litografi. Lithography — Litographie — Lithographie 1. Litografiske Anstalter (Stentrykkerier). 2. Litografer uden Stentrykkeri. (Artikler for Litografer) 1. Li tografiske Anstalter (Stentrykkerier).

Medlemmer af DanskLitograflaug er ogsaa Medlemmer af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Dansk Litograflaug ’ s Kontor: NyKongensg. 16 AE]fl Cent.13681 Fuldmægtig Cand. jur. Allan Rise. Sekretær A Kjeldsmark. Litograffagets Skole Julius Thomsens G. 5 13 fN 2726 København: Aamodt ’ s AxelE Eftf. Kong. Nyt. 18 El f Cent. 106 & 9206 Andersens Lars Son Blaagaardsg. 19 El f No. 4663 Andreasen & Lachmann, Hestemøllestr. 6 El f) ★ Cent. 4070 Medlem af Dansk Litograflaug. AndreasendLachmann LttbérafiskAnstaK

KARTONNAGE EMBALLAGE RÉKLAI^I E

Artikler til Linoleumspaalægning. Kolding: Burcharth A D & Søn f) 11 m. Omst. Lin.-Cement,Bonevoks,Boneolie,Mopolie.

PLAKATER ETIKETTER REKLAMER

Linotol.

København : Linotol-Kompagniet, Harald Drescher Vesterfælledv. 66 IS fl Cent. 6154

AtelierElektra Kompagnistr.22 f ★ C. 10717 Autotypi-Anstalten Akts. Nyvej 16 fC.1833 Axelholm, Akts., Peder Hvitfeldts Str.9 K f 1 ★ Cent. 9167 Medlem af Dansk Litograflaug. Backhausen C A, O Olsen ’ sEftf. GI. Kongev. 23 13 f V 8090 Medlem af Dansk Litograflaug. BergEE& Co., Akts..Julius Bioms G. 20 El fl C. 8507,1637,681 & 14870 Bording F E, A/S., Meinungsg.8 El f ★ C. 701 Medlem af Dansk Litograflaug.

Hansen ’ s Ferd. Trykkerier Emilieg. 4 A IV] fl ★ Cent. 4500 Medlem af Dansk Litograflaug. Hansen & Westerdahl Overg. o. V. 34 El fl Am. 1610 Hass Frode Vesterbrog. 22 (3 fl Ev. 2080 Jacobsen ’ s Alfred Eftf.lithografiske Etablis ­ sement & Billedtrykkeri Niels EbbesensV. 29 3 f Cent. 9862 Jensen ’ s I P Trykkerier Niels Ebbesens V. 29 M ®Cent. 9862 & 12095 Medlem af Dansk Litograflaug. LRTENSEN?! (DJ TRYKKERIER i SKILTE-PLAKATER-ETIKETTER 1 FINESTE UDFØRELSE. fl SPECIALITET: GUMM. i PERFORREREDE i KVITTERINGSMÆRKER 1 Jeppesen Erik Grafisk Etabi. Akts. Nyvej 16 E] f) C. 340 & 1833 Medlem af Dansk Litograflaug. ERIK JEPPESEN S entryk *** GRAFISK ETABLISSEMENT A-S Joensen Hjalmar Prags Boulevard 45 [S] fl ★ C.13643 Litograf sk Anstalt og Kartonnagefabr . KRUCKOW-WALDORFF, Akts., Jemtelandsg. 3 IS) fl ★ Cent. 1872 Medlem af Dansk Litograflaug. Lindegaard F Gothérsg. 14 Kl fl Cent. 10343 Medlem af Dansk lAtograflaug. Mortensen C A & Co. ’ s litografiske Eta ­ blissement og Æskefabrik, Akts., Bredg. 25E IS | C. 13744 Medlem af Dansk Litograflaug. Bogtryk Tegning Nyvej 16 V . Centr. 340.18 33 Reproduktion

Liste- og Rundstokkefabrikker. Cornice Pole Makers — Fabr. de moulures — Holz- leisten- und Rundstabfabriken (se tillige Guldlister). København : Danmark Listefabr. v. G Johansen Bleg- damsv. 116 A løl fl 0 9930 Gothen Einar E Adelg. 29 [E fl Cent. 1135 Hansen ’ s Lau. Listefabrik Gl.Kongev. 3913 D V4226 JørgensenNAAdelg.90ISf)C11548&Palæl61 Jørgensen Th. Thorsg. 34 El f) Tg. 316 Kbhvns Kehlelistefabrik, H E Nielsen, Kong Georgs V. 17 E] fl Gh.8469 Patentdubler m. indpressede Biller. Kbhvns Listefabrik ved H Larsen Svanev. 22A 1H3 f) Tg. 1593 Necholausen H Løgstørg. 2 løl fl 01060 Nielsen I C,Liste- &Rundstokkefabrik,Akts. 0resundsv.143 [s] flCent. 14538&Am. 1669 Pedersen Peder Ringstedg. 2 [0] f) 0 7637 Rasmussen S Chr. Vesterbrog.1303 f)V3025 Rubardt V T Korsg. 23 El f! Cent. 3080 Perlestaffer (eget Fabrikat). St. Hans Gades Liste- & Rundstokkefabr. v. H Jørgensen, St. Hans G. 24 El fl N 2805y Winther P Laplandsg. 6 [Si fl Cent. 1423 7 a & Am. 9437 H edensted: jydskRundstokkefabrikjv. HJ Feldt Pedersen f 35 3 . _ Herning: Goransson Sv. f 910 Nyborg: ■■ Nyborg Møbelfabrik & Kehllistefabriken Hønnerup, Vald. Andersen, Akts, fl 56 Springlister. Bølgelister og Perlestaffer. Vejle: Vejle Listefabrik ved J C Jørgensen & Søn ­ ner Sønderbrog. 29 f) 636

17 OFFSET

Bruun E & Co. Rantzausg. 62 El f C. 12562 & 3685 Medlem af Dansk Litograflaug. Centraltrykkeriet Overg. n. V. 17 E ® C 14125, 1725 & 14216 * Christiansen P Papirvarefabrik, Akts.,Julius Bloms G.20 1N1 f) Cent. 1637, 681 &8507 Medlem af Dansk Litograflaug. Se næste Spalte, øverst. Dansk Papirvarefabrik, Akts., Rantzausg. 62 EU f ★ Cent. 270 Medlem af Dansk Litograflaug. Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri, Akts., Sølvg. 10 Kl & ★ C. 230, 5240 & 15340 Medlem af Dansk Litograflaug. FerslewC &Co. st. Kongensg. 24CB3 ^ ★ C.470 & 15873 Medlem af Dansk Litograflaug. Kgl. Hof-Bog- <& Stentrykkeri. Hagen & Sievertsen, Akts., Odense, Repræ ­ sentant i København PNørredam Her- redsv. 54 Gjentofte fl Søb. 1420

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker