kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3554

Ligkistemagasiner

Odense: Christensen Martin Vesterbro 13 $ 1191 Karstens ’ Simon Eftf., Henrik Stærmose Klareg 36 $ 506 Nielsen Chr. Klosterv. 19 $ 4309 Odense Ligkiste- & Begravelsesforretning ved Peder Jensen Kongensg. 56 $ 132 Randers : Arbejdernes Ligkiste-og Sned- kerfori etning Slotsg. 7 $ 1139 Skive: Kloch ’ s Ligkisteforretning $ 150 Grundlagt 1857. Speciel Ligkistemagasin. Transport med Auto-Ligvogn overalt. Slangerup: Scheuer H $ 135 Svendborg : Svendborg Ligkistemagasin ved Hans Nielsen & Søn Fruestr. 10 $264 V e j 1 e: Damgaard C Grejsdalsv. 3 $ 1106 Viborg: MarthinsenGeoruDumpenl6$734 København: Dansk Ligkistefabrik v. Emanuel Nielsen Sø ­ borg Hovedg.94 Søborg $ Søb. 1330 & Pri ­ vat $ Søb. 1838 Ligkistet ’ abr. Danmark ved Hansen, Nielsen & Schmidt Frederikssundsv. 322 Brh. $ Bella 1166 & Bella 1466 Aalborg: Heilskov L Kjellerupsg. 9 $ 2468 SpringborgsH P Trævarefabrik, Akts. $ 108 & 3808 - Se Ann. u. Træ- og Finérh. Aarhus: Andersen Carl Marstrandsg. 21 $ 4326 Jyd«-k Ligkistefabrik ved Jens Jensen&Søn Mejlg. 47 $ 85 Bjerringbro: Bjerringbro Ligkistefa ­ brik, K Villadsen $ 75 Fredensborg: Fredensborg Ligkistefa ­ brik, Chr. Olsen $ 75 Fuglebj ærg: FuglebjærgLigkistefabrik, Henrik Olsen $Fuglebjærg 103 Randers: Heilskou L Jernbaneg. 12B $ 1416 Ligkister en gros.

HP. ROSTO Valkendorfsgade 34 & 36 (ved Eelligaandskirken) Telefon Central 778 & 728 BedemandC.A.BruunTlf. Gjent.2630 Frederiksberg Afd. GI. Kongevej 115 IV] Tlf. Cent.13577

, Likør. Liqueur — Liqueur — Likor (se tillige Vine).

København: Beauvais, De Danske Vin- & Konserves-Fa ­ briker, Akts., Lyngbyv. 97 [0] $ t A t C. 6890 & *C. 6252 Copenhagen Cherry Brandy Co., Three Bro ­ thers ved Axel Petersen Frihavnen Damp- færgev. 29 [ø] $ Cent. 4233 DANISCO, DANSK HANDELS- & INDLJSTRI-COMPAGNI, Akts., Havneg. 31 E $ ★ C. 6090 Telegi amadr. „Danisco ‘ ; Eneforhandler af Aktiesel ­ skabet Le Danske Spritfabrikkers Pro ­ dukter for Skibsproviantering ogEksport DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts., Hovedkontor Havneg. 29E $ -A-Cent.580 - Telegramadr. „Sprit". Heering Peter F Overg.n. V.ll Kl ffl ★ Cent. 1642 Peter F. Heering Kgl. Hofleverandør Overgaden n. V. 11 E Tlf. ★ Cent. 1642 Grundlagt 1818. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Helmic ved II C Helweg-Mikkelsen Ons- gaardsv. 1 Hell. $ Hell. 6330 Jensens Marius Vinhdl., Akts., Kronprin- sesseg. 6 E $ C. 1161 & 7707 MARIUS JENSENS VINHANDEL A /s KRONPRINSESSEGADE 6 0 TIE CENT 1161 8.7707 LIQUEUR SAN MICHELÉ Perret L & Co.,Akts.,Bredg.6K $Cent. 2800 Reffs Carl W Østbaneg. 19 [g] $ ★ Cent. 7723 Carl W Reffs Østbanegade 19 [ø] Tlf. ★ Cent. 7723 Generalagent for: Erven Lucas Bols Amsterdam. Aalbo r g : DANSKE SPRITFABRIKKER,DE, Akts. & 4200 Telegramadr. „Sprit". Helsingør: Unna Simon & Co. ’ s Eftf., I Mathiesen $33 ,,Unna “ ,den bedste danske Likør. Odense: DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. $ 22 Telegramadr. „Sprit 11 .

Hellerup Afd.

Strandv. 114 Hell.

Tlf. Hell. 3478

(HJ. af lille Strandv.)

Grundlagt 1844.

Righoldigt Lager i alle Størrelser og Udstyrelser. Begravelser og Ligbrænding paa bedste og billigste Maade. Ligklædninger Ligtransport Transportkasser udlejes.

Aarhus: AarhusLigkisteforretningvedL P Lauritzen Frederiksg. 23 $ 3746 Aarhus Ligkiste-Magasin. III Madsen Jægergaardsg. 17,19 $ 2516 Aarhus & Omegns Begravelsesforr. Nørreg. 1 $ 8183 Leverer og ordner alt vedr. Begravelser. Arbejdernes Ligkiste Magasin Frederiksg. 74 $9120 lisager A & Søn Studsg. 12 $ 126 Aarhus ældste Begravelsesforretning. Snedkermester Jørgen Rasmussens Begra- velsesfon etning Aaboulevarden 32 $ 2207 Steckhahn Chr. Sjællandsg. 60 $ 1301 Ballerup: Hansen Vald. f 305 H ad er slev: Kaadtmann ’ s Begravelses ­ forretning ved M Andersen Bispeg.l0$393 Rattenborg N Storeg. 53 $ 1235 Hadsten: Hadsten Ligkistemagasin, Chr. Mair ’ s Enke $ 62 Hille rød: Hillerød Ligkistemagasin ved L P Rasmussen $ 6 Hjørring : Flensted H $ 287, priv. $ 212 Møbler, Ligkister. Egne Ligbiler. Horsens: Christensen S G Sønderbrog. 47 $ 1551 Horsens Patent-Ai'stivnings-Ligkistema- gasin, Nielsen&Laursen Smedeg.95 $1720 Jørgensen Chr. Nørreg. 37 $ 1341 Laursen Chr. Torvet 7 $ 837 Petersen Carl Allég. 7 $ 1061 KoIdip g= Lind ’ s R H Eftf., M Jakobsen Nikolajpl. 3 $ 1184 Nyb org: Hansen II P & Sønner $ 759 & 959 Ny Ligbil.

Ligtorneoperatører. (se Fodpleje).

Ligtøj.

København:

Vorbeck M, Steen Blichers V. 4 fFl $ Gh 2390 Holstebro : Vestjysk Ligtøjsfabrik,KGyl- ding Sørensen $ 674 Nørresundby: Ligtøjsfabrikken Silkeborg $ 5232 Randers: Harder & Grundtvig Raadhusstr. 2 $ 25 & 2825 Ligsenge og Ligtøj. Silkeborg: Midtjyllands Ligtøjsfabrik ved H Filskov $983

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker