kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Ligkistemagasiner

Vil — 3553

Dansk Ligkistefabrik ved Emanuel Nielsen Søborg Hovedg. 94 Søborg £l Søb. 1330

Ipsen ’ s Carl Ligkistemagasin Oehlen- schlægersg. 1 E £ Cent. 9967 Jensen R Amagerbrog. 56 [S] £ Am. 4544 R. Jensen Amagerbrogade 56 Tlf. Amager 4544 Amagers ældste Ligkistemagasin Begravelser og Ligbrænding besørges. Jespersen ’ s J M Eftf. v. A. Bitsch Griffen- feldtsg. 17 [N] £ No. 8170 Johnsen A Borgerg. 14 El £ Palæ 577 Jørgensen Emil, N-Frihavnsg. 12 A [0] £ 0 567 Østerbros ældste Ligkistemagasin. Kirschner A, se Kl tilis Klubs F P Ligkistemagasiner, A Kirschner Griffenfeldtsg. 38 LSI £ Cent. 6854 & Rolig- hedsv. 17 E £ N 5954

Kbhvns en gros Ligkistelager J Semier & L Chr. Pedersen Saxog. 2 E £ C. 2930 Kbhvns Ligkistefabrik ved J Johansen &Vig- go Nielsen Blegdams v. 50 !g] £ Cent. 6966 Kbhvns Ligkistemagasin ved H Johansen V-Voldg, 91 E £ Palæ 3606 Københavns Ligkistemagasin HILBERT JOHANSEN V-Voldgade 91 - Palæ 3606 Filialer: Frederikssundsv. 127A - Bella 1528 Pile Allé 43 - Eva 4515 Højdev. 52 Amager 9309 Begravelser og Ligbrænding. Transport I By og Land. Lyngby Ligkistemagasin v. H Sørup Lund- toltev. 10 Lyngby £ Lyngby 1235 Muller William Smalleg. 13 E £ ★ C. 6536 & 15637 Privat Vinter Gh. 1011, Sommer Damsø 1273

DANSK LIGKISTEFABRIK ( Emanuel Melsen) SØBORG HOVEDGADE 94 TLF. SØBORG 1330 Qlalig: Sfiboty 9fovedgade 92 élTf. <£øborg 1838.

KLUHS Ligkistemagasiner Indehaver A Kirschner Grundlagt 1893

LEVERANDØR AF DEN DANSKE LIGBRÆNDINGS ­ KISTE GODKENDT AF DIREKTORATET FOR KBHVNS BEGRAVELSESVÆSEN.

MULLER SMAMJECMNE O

I 1 Griffenfeldtsgade 38 Tlf. Cent. 6854 Rolighedsvej 17 Tlf. Nora 5954 Klæbel Viggo Adelg. 7E | Cent. 3167

Møller J Jensen Søborg Hovedg. 106 Søborg £Søb.382 - Begravelser og Ligbrænding. Nielsen Christoffer & Søn Jernbanev. 15 Lyngby £ Lyngby 28 - Begravelser udf. Pedersen Ingemann Saxog. 4 E £ Eva 3043 Ingemann Pedersen Saxogade 4 ved Vesterbrogade Tlf. Eva 3043 Privatbp. Enghave PI. 20 V. Tlf. Eva 1817 Alt vedrørende Begravelser og Ligbrænding. Pedersen J P, Gothersg. 161 Kl £ By 3579 Pedersen Osvald Østerbrog.91 [0]£ Øb.6247 OSVALD PEDERSEN

Frdbg. Ligkistemag. ved Carl Bagge Godt- haabsv. 52 iFl £) Gh. 1740 Frederikssundsvej ’ s Ligkistemag. vedR A Rasmussen Frederikssundsv. 50 [NV] J(l Tg. 4166 Begravelser og Ligbrænding besørges paa bedste og billigste Maade. GI. Kongevejs Ligkistemagasin ved A Rønne GI. Kongev. 173 E £1 V 4183 Efter Forretningstid £) V 1305y •Hellerup Ligkistemagasin, Emil Jacobsen Strandv. 153 Hell, £l Hell. 1650 Bp.Svanemøl lev. 120Hj.afSofiev. $He.l 154 HELLERUP LIGKISTEMAGASIN EMIL JACOBSEN STRANDV. 153 HELL TLF. HELL 1650 BESØRGER ALT VEDR. BEGRAVELSER OG LIGBRÆNDING. TRANSPORT MED RUSTVOGN ELLER MOTOR LIGVOGN. Henriksen Anthon Gothersg. 151 E £1 Palæ 995 Hestbæk A BIaagaardsg. 29 [N] £ N 3593 Blaagaards Ligkistemagasin Blaagaardsgade 29 (ved Anton Hestbæk) Carl Hansen ’ s Eftfl. Tlf. Nora 3593 Alt vedrørende Begravelse og Ligbrænding besørges til allerbilligste Priser. •Hildebrandt EC Dannebrogsg. 4 E $ V 8525

Rostrup N P Valkendorfsg. 34 & 36 E £Cent. 778 & 728 Frederiksberg Afd. GI. Kongev. 115 E £ Cent. 13577 Hellerup Afd. Strandv. 114 Hell. (Hj. af

lille Strandv.) £ Hell. 3478 Se næste Spalte, øverst. Træter E Adelg. 11 El £ Palæ 929 T ræters

Anbefaler et velassorteret Lager af Ligkister. Alt vedrørende Begravelser, Ligbrænding samt I Forsendelse af Lig besørges. I

Ligkister.)

Valby Ligkistemagasin ved N P Pedersen GI. Jernbanev. 41 Valby £ Vb. 172 Begravelser besørges. Vesterbros Ligkistemagasin ved Chr. F Chri ­ stensen Enghavev. 31 E £ Eva 1404 Winckler S Helgolandsg. 16 E £ Ev. 772 Aalborg: Hvorup ’ sELigkisteforr. Østeraag. 16 £1 470 Begravelsesbesørgelse. II 73

Grundlagt 1860.

Privat: Frydendalsv. 1 £1 V 612u Alt vedrørende Begravelser og Ligbrænding besørges.

I

II 73

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker