kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3552

Leverpostej

Ligkistemagasiner. Coffin Manufacturers — Cercueils — Sargmagazine Ligkister en gros se i Slutningen af dette Fag. København: Amager .Ligkistemagasin v. Kay Sørensen Italiensv. 16 [S] $ Su.2009 Arbejdernes Ligkistemagasin, Akts., Fælledv.5 IS) j) C. 5708 Akts. Arbejdernes Ligkistemagasin Fælledvej 5 |N] Tlf. Cent. 5708 Bestyrer A Olsen Svankærvej 20 Tlf. Damsø 343 Alt vedrørende Begravelser og Ligbrænding besørges. Bispebjerg Ligkistemagasin v. L P Hansen Tagensv. 175I nv ] j) Tg. 6607 Boelskifte L Blaagaardsg. 14 [N] $ N 7424 Brønshøj Ligkistemag. ved L Petersen Brønshøj Kirkev. 1 Brh. j) Bella 255 Central-Ligkistemagasinet ved Charles Ma- thiessen Vesterbrog. 51 El $ Eva 2106 Charlottl. Ligkistemagasin v. Erik Petersen Strandv. 236A Charlottl. $ Ordr. 448 Christensen Chr. F Enghavev.31EI fEva! 104

Leverpostej. Liver Paste — Påté de foie — Leberpastete København: Fabrikken Ergo v. Axel Olsen Kon gshøjg.5 El f Eva 3513 Fabrikken Lepo, Akts., Henrik Steffens V. 8 Ef C. 8667 & 11167 Fabrikken Oka v. O Henry Jørgensen GI. Jernbanev. 16, 18 Valby $ Va. 3743 Formann A & Co., Akts., Strandboulevarden 130 El j) C. 7166 Hansen & Brøgger ’ s Eftf. v.Rich. Andersen Nøddehaven 54 Valby J) Vb. 4143 Hansen H Wienberg Nørre Allé 3 [N] |) N 5875 Jacobsen Charles Raadmandsg. 43,45 [N] ® ★ Ta. 4892 Jensen Jens Jerichausg. 80 El $ C. 3706 Jørgensen J P Enghavev. 16 El 1' Eva859x Kristensen Walther Halmtorvsg.22 El fjEva 1252 Leverpostej-Bageriet Elektra ved Aksel An ­ dersen Gunløgsg. 5 [S] $ Am. 3135x Leverpostej bageriet Manna ved O H Jør ­ gensen & H C Pedersen Vesterfælledv. 6 El f Cent. 3619 & V 3488 Møller Hjalmar Vesterfælledv. 58 El ® C. 14785 Pantry, Akts., N-Fasanv. 176 [g] j) Ta. 6331 Rothberg A Krusaag. 6 El Steffensen J Kødbyen El D ★ Cent. 135 Sylpo ved Hansen & Ølting Mitchellsg. 2 El | Pa. 2260 Wiedemann J Langebrog. 6 Kl $ ★ C. 798 ■ Aalborg: Aalborg Leverpostejfabrik, H Gunnersen Valdemarsg. 10 fl 6795 Aa rhu s : Royal Leverpostej fabrik ved Otto Jørgensen Frederiks Allé 75A j} 5553 Steger H M Østbanet. 3 5494 Holbæk: Christiansen P Blegdammen 3 fD22 Holbæk Amts Andels-Svineslagteri f) 1301 (4 Lin.) - Telegramadr. „Albion*. Nykøbing S. : Odsherreds Andels -Svineslagteri f) 175 Odense: Brixen Otto Guldbergsv. 3 $ 6520 Lowenstein A S Vesterbro 9 $ 8400 Randers : Levcrpostejfabrikken Jyden, Hans Larsen Gethersv. 8 $160 Randers Leverpostej fabrik v. Chr. Daniel Simonsen&HeinrichMelchiors Gl.Hobrov. 1)2204

Nikolaj Plads 27 K.

Tlf. Cent. 12653

Provinsafdelinaer. Helsingør Stjernegade22 - Tlf. Helsingør 561 Holbæk Godthaabsvej 12 - Tlf. Holbæk 132 Slagelse Bredegade 2 - Tlf. Slagelse 833 Næstved Kobmagergadel7 -Tlf. Næstved 23% Nykøbing F. Østergade 16 - Uf. Nykøbing 289 Rønne Overlærer Willemoes Hansen Tlf. Rønne 388 Odense Vesterbro 3 - Tlf. Odense 8132 Svendborg Sct.Nicolaig. 7 - Tlf.Svendborgl650 Aabenraa Kirkeplads 7 - Tlf. Aabenraa 259 Aalborg Prinsensgade 44 - Tlf. Aalborg 1498 Aarhus Grønnegade 61 - Tlf. Aarhus 5895 Esbjerg Kronprinsensg.63 - Tlf.Esbj ergl980 Hjørring Østergade 32 - Tlf. Hjørring 1003 Horsens Torvet 10 - Tlf. Horsens 634 Kolding Rendebanen 3 - Tlf. Kolding 2010 Struer Søndergad e 1 - Tlf. Struer 335 ■moHnmnnHKBMnsKan

VESTERBROS LIGKISTE* MAGASIN ENGUAVEVEJ 31 CHR. E CHRISTENSEN PRIVAT HØRDUMSG.37 TLF. EVA £19 3

(<•

' i ‘ ’ f i £

Klæbel Viggo Adelg. 7 El f Cent. 3167 Alt vedr. Ligbrænding besørges. Muller William Smalleg. 13 (El $ C. 6536 & 15637 Privat Vinter Gh. 1011, Sommer Damsø 1273

BEGRAVELSER OG LIGBRÆNDING BESØRGES

Ligbrænding, ordnes af:

København: Arbejdernes LigbrændingsforeningFælledv.5 Kl D C. 5708 _________________________ Arbejdernes Ligbrændingsforening besørger den billigste Ligbrænding Hovedkontor: Fælledv. 5 Tlf . Cent. 5708 Dansk Ligbrændingsforening NikolajPl. 27 Kl D C. 12653 Kontortid: 9-17 Fred. 9-18 Se næste Spalte, øverst. GI. Kongevejs Ligkistemagasin ved ARønne

Nye Begravelses- & Ligbrændingsselsk. af & 1935 Det, ved V & H Muller Smalleg.l3IE rf ★ C. 6536 & 15637 Rostrup N P Valkendorfsg. 34 & 36 Kl ® 'iCent. 778 & 728 N.P. ROSTRUP Valkendorfsgade 34 & 36 (ved Helligaandskirken) GRUNDLAGT 1844. Telefon Central 778 & 728. Bedemand C A Bruun - Tlf.Gjent.2630 Frederiksberg Afdi. GI. Kongev. 115 [V] Tlf. Cent. 13577. Hellerup Afdi. Strandv. 114 Hell. Tlf. Hell. 3478 (HJ. af lille Strandv.) Alt vedrørende Ligbrænding besarges.

? EVA 1404 . Chrsthvns Ligkistelager ved Borge Vedse gaard Chrsthvns T. 2 Kl $ Am. 4461 & Am. 145 CHRISTIANSHAVNS LIGKISTELAGER GRUNDLAGT 1887 BØRGE VEDSEGAARD CHRISTIANSHAVNS TORV 2K

GI. Kongev. 173 El D V 4183 Hestbæk Anton Blaagaardsg. 29 Kl f N 3593

Jacobsen Emil Strandv.153 Hell. DHell.1650 Bp.Svanemøllev.l20Hj.af Soliev.DHe.l 154 Kluhs F P Ligbrændingsforretninger, A Kirschner, Griffenfeldtsg. 38 (H ® Cent. 6854 & Rolighedsv. 17 EJ f N 5954

BEGRAVELSER og ligbrænding OG RUSTVOGNSKØRSEL OVERALT -

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker