kraks vejviser 1940 handelskalender

Lervarefabrikker

VII — 3551

Fag-Reg »sier for Danmark

Nykøbing F.: Lolland-FalstersLervare ­ fabrik ved J Frydendal Grønsundsv. 73 $377 Næstved: Næstved Lervarefabrik ved C V Hansen $ 560 Nørresundby: Hansen Niels $ 2722 Nørresundby Lervarefabrik ved Ingvald Hansen $3895 Nørre Uttrup pr. Nørresundby: Nørre Uttrup Lervarefabrik ved K Røgild' $ N S 2341 Pedersen Vald. $ N S 1013 Odense: Petersen M, Set. Jørgens G. 18 $ 1595 Randers: Kronjyden GI. Hobrov. $ 1412 Ri n g e: Ringe Lervarefabrik ved Chr. Stok ­ holm $ 257 Roskilde: Brack G & Sønner, Roskilde Lervarefabrik Bredg. 5 $ 118 Rødeled pr. Præstø: Knudsen H P $ P 31 Ski ye: Primdahl Niels, SkiveLervarefabrik $531 Skovlunde: Jensen Chr. $ Ballerup 42u Skørping: Skørping Lervarefabrik, Anna Lind $ 13 Store Fuglede: Fuglede Keramik- og Lervarefabrik ved Peter Nielsen $ F 74 Sundby M.: Frederiksen E $ 2 Svendborg: Møller Hjalmar Eggertsv. $ 1066 Svendborg Lervarefabrik ved CHAlbertsen Klostervænget 14 $ 233 Thisted: j e n Se n Chr. $ 313 ThistedLe r varefabrik, RCKirkegaard $180 Husholdning s genst. og Keramik. V e J en: Vejen Lervarefabrik, K Jensen $ 157 Vejle: Vejle Lervarefabrik, Konrad Pe ­ tersen & Co. Nyboesg. 44 $ 325 Vester Neb el: Valther Louise $ 10 Vorsaa pr. Agersted: Vorsaa Lervarefabrik, S Sørensen $ V 17

Aalb org: Nielsen AJ ^°ppelv. 2, Hasse ­ ris f Aa 2583 A a r hus^Aarhu S Lervarefabrik ved MNiel ­ sen Skovvangsv. 17 $ 3257 Broager: Sønderjydsk Pottemageri ved Niels Ingeman Nielsen S8NDERJYDSK POTTEMAGERI BROAGER KERAMIK GLASEREDE LERVARER Dalbyover: Dalbyover Lervarefabrik, Hoffmeyer Hansen $ 6 Egebjærg pr. Horsens: Egebjærg Ler ­ varefabrik, J P Nielsen $ Hansted 52 Lervarefabrikken Anna^haab, P J H Mad ­ sen $ Hansted 15 Egernsund: Sønderjydsk Lervarefabrik v. A C Møller m. fl $ 41 SØNDERJYDSK LERVAREFABRIK EGERNSUND TLF. M POSTGIRO 51.832 RØDLERS'/URTEPOTTER SK A ALE m m. FRIHAANDSDREJEDE RØDLERSTIN6 GLASEREDE LERVARER. Faaborg: Faaborg Lervarefabrik, P Seide- Iin $ 126 Flinterup pr. Store Fuglede: Saugman E B $ Fu 17 Grenaa: Nielsen Chr. $ 243 Grimstrup pr. Næstved: GrimstrupLer- vare-og Keramikfabrik ved Chr. Hansen $N 872 Haslev : Haslev keramiske Fabrik, Akts. $ 192 Hegnetslund pr. Herfølge: Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik, Akts. $ Køge 7 1 Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik, Akts. pr. Herfølge - Tlf. Køge 71 herunder Haslev keramiske Fabrik og Karlstrup Pottemageri Krukker - Keramik - Urtepotter. Herning: Herning Lervarefabrik vedH K Nielsen $ 319 Hjørring: Hjørring Lervarefabrik vedN P Christensen $ 443 Ho lbæk : Holbæk Lervarefabrik, H C Nielsen & Søniler Villakvarteret 21 $ 232 Holstebro: Dalum J$ 464 Karlstrup Strand pr. Solrød Strand: Karlstrup Pottemageri, T N Møller $ S 99 Knabstrup: Knabstrup Teglværk & Lervarefab/ikAkts. $ 61 £ 62 Kolding: Kolding Lervarefabrik v.LH P Hansen Laasbyg. 21 $ 265 Kristrup pr. Randers: Kristrup Ler ­ varefabrik, Jensen & Nielsen $ R 3209 Lillerød . Hansen C C $ Allerød 227 Lillerød Lervarefabrik ved J P Hansen & Co. $Allerød 16 Middelfart: Middelfart Lervarefabrik, Akts. $ 62J Nyborg: Nyborg Lervarefabrik, Frede Stokholm $ 408 Petersen ’ s N Lervarefabrik $ 178 Hovedgaard: Dissing Ejner $8 Juelsminde: FloutrupN I

Lejrudstyr.

København: Dahl Erik, Flagfabr.,N-Voldg. 96 $ C. 3234 Frilufts-Magasinet(DetDanskeSpejderkorps ’ Depot) Skinderg. 27 E $ C.10909 & 11203 HalmøeH, Dr.Tværg.3$B.y 6762£By 4326 Lønberg Carl Gothersg. 115 E $ C. 9115 £ 14653 Korsør: Guldmanns Julius Eftflg. $167 & 469 Cykletasker, Vandretasker, Soveposer m. m. Kun en gros. Lerrør. Clay Sewer Pipe — Tuyaux en argile — Tonrbhron Køb enhavn: Blaagaards Bygningsmaterialer, Akts., Lyg ­ ten 37 ®$ Cent. 2382 Boas William, Akts., Ny Toldbodg. 15 Kl $ ★ Cent. 236 & Amager 2008 - Lerrør, Krybber, Drænrør og Kloakartikler. Bolvig P (Borup Teglværk), Akts., Nørre Voldgade 23 OS $ ★ Cent. 11700 Saltglasserede Lerrør. Evers & Co. Fredh. Kan. 6 OS $T*rC. 10470 Hoganås Kloakrør og Krybber. Meyer V, Niels Juels G. 9 E $ ★ Cent. 6096 £9629 V mirvrD NlELS JUELS Q- 9 K - ■ one. IE. n TLF. ★ CENT. 6096 Saltglasserede Lerrør <& Krybber. Drænrør. Dansk Fabrikat. PriorAxel, Akts., Bredg.33 [Kl $ ★ C23&5877 Aarhus: Christensen & Nielsen Vesterg. 48 $ 3378 Assen s : Plums Handels-Aktieselskab $ 1 Kolding: Brandorffs J O Eftf., Akts. $ 81 £ 82 Bornholmske, svenske og tyske. Middelfart: Hansen A C jun. $ 10 & 11 Odense: ANDERSEN KNUD Nørrebro 87 $ 146 &5500 Hovedf orhdl. af Bornholmske Lerrør. Stenstrup ogOdense Teglværkers Kontorer Stenstrup $ 19£Odense Albanitorv 8 $687 V e j 1 e : Christensen Christian $ 2095 (2 Lin.)

Artikler for Lervarefabrikker. København: Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf., Inde ­ haver Holger Jensen, Carl Jacobsens V. 17 ValbyC. 10311

Levende Billeder. (se tillige: Biografteatre ; Films). 1. Fabrikker. 2. Forhandling og Udlejning. 1. Fabrikker.

Lervarefabrikker. Pottery — Poterie do terre — Tonwaren Artikler for Lervarefabrikker se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Porcelæn og Glas).

København: Palladium, Akts., Hovedkontor Vesterbrog. 4 A Axelborg, 5. Sal, Lokale 20 E $CenL 12781 &3781 Sominertelefon Hell. 1675 Opt aa elsesteater Strandparksv. 36-38 Heli:$ Hell. 2670 & Hell. 2669.

København: Knabstrup Lervarefabrik,Akts..Kobenhavns Kontor: Fiederiksborgg. 21 K $ ★ C. 7458 KNABSTRUP TEGLVÆRK 8c LERVARE FABRIK akts . TLF. KNABSTRUP 61 & 62 KERAMIK, SYLTEKRUKKER, URTEPOTTER. Sønderjydsk Teglindustri N-Fasanv. 217 INI $ C. 4520, Ta.|1700 & Ta. 1717

2. Forhandling og Udlejning.

København: Fotorama, Filmbureau, København A/S, Ny ­ gade 3 E $ ★ Cent 93 Telegramadr. „Løvefilms “ - Udlejning af Films. Holstborg Emanuel Helgesv. 15E$Gh.4313

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker