kraks vejviser 1940 handelskalender

Legetøj 2

Fag-Register for Danmark

VII — 3550

Kobenhavn (FortS3 , tt| , |se) . Dansk Legetøjs Industri ved A Siegumteldt Rentemesterv. 47 I nv ] $ ■*- fa. 8001

Madsen Hannibal M & A M Hansen Ny Ve- sterg. 18 [V] $ By 8162 Nielsen & Curth Bredg.25AH $-^Cent.9117 Petersen Aage Badstuestr. 20 Kl ffl Cent. 6423 Bepræsentant f. udenlandske Fabrikker. Poulsen P M Tordenskioldsg. 24 Kl ffl By 8930 Samlo, Akts., I E Ohlsens G. 14 [ø] $0b.2135 Balloner, Puslespil. Samson s Hartvig Eftf. Niels Hemmingsens G. 32 Kl $ Cent. 3610 & By 4571 — Grundlagt 1870. — Simonsen Jacob E Falkoner Allé 73B [Fj ® Gh. 1865x Skat-Rørdam Th. V-Boulevard 11 E $ By 3132 - Bepr. for udenl. Fabrikker. Willumsen ErikKronprinsensg. 5 Kl fra 1. April 1940 Pilestr. 35 Kl $ ★ Cent. 9230 Ziirsen Hans, Steen Blichers V.22GØ$C. 13044 Aabyhøj: Olesen C Silkeborgv. 117 $ Aarhus 5123 Westermann Sophus, Legetøjs-Importen $ Aarhus 3737 Prøveudstilling Silkeborgvej 68-70. Aarhus: Qaarde Søren Volden 3 $ 846 Esbjerg: Møller ’ s Varehus Kongensg. 90 $588 Hestehaven pr. Skanderborg: New York Magasinet P Taulba k $ S472 Horsens: Holm Hans Gasv. 2 $ 421 Kolding: Schultz ’ P J Eftf. Helligkorsg. 19 $ 183 (2 Lin.) S k e r n : Dansk Model flyveindustri $ 72 Viborg: Viborg Papir-Comp., Akts. $ 802 & 803

Brørup: Combination, M Christensen $ 144 Frederiks: Legetøjsfabrikken Hedeboflid, Karl Peder ­ sen $ 6 Herning: A vanti ved A A Wounlund $ 926 Hillerød: Legetøjsfabriken Frederiksborg Johs. Nielsen $ 943 Holstebro: HolstebroLegetojsfabrik ved MartinJensen Mikkelsen Johs., Fabrikken Hjerm $ 49 Byggeklodser Patent med Klemmer. Kolding: Kolding Legetøjsfabrik ved J J Stæchmann Laasbyg. 95 $ 1466 Børne-Cyklerjm. m. Nyborg: Krossing Brødr. $ 814 „B K “ Trælegetøj. Nørresundby: Thomsen I $ 5430 Odense: Dansk Pyroteknisk Fabrik, Holger Biering &Co. Nederg.9,ll$ 2575 - Tudehorn. Ca. 50 Dessins. Silkeborg: Petersen Knud $ 291 S k e r n: Dansk'Modelflyveindustri, Sv. Herborg $ 72 Svendbor g: Svendborg Dukkefabrik $ 1886 Viborg ; Riegels ’ Chr. Trævarefabriker, Akts. $ 84 København: Aaregaard Harry, Akts., Rørholmsg. 18 Kl ® By 6217 Agos, Legetøj en gros ved V A Geert Bispe- bjergv. 67 Kvi $ Ta. 4263 Bahring Vitus Vanløse Allé 26 El $ Damsø 3684 Christensen Holger V Lykkesh. Allé 32 E $ V 8363 ChristiansenCarl & Co. Sortedamsg. 5 El ® N 787x Dittmann Alfred Kompagnistr. 21 Kl $ Cent. 13242 - Bepr. f. udenl. Fabrikker. Frederiksen C F V Borgerg. 5 10 $ Palæ 908 Gerre Axel H R Holsteinsg. 19 El $ Tr. 677 Hammershøj Christine Valdemarsg. 10 El ffl Cent. 13107 & 13177 Specialitet: Byggeklodser. Hong: Nielsen Viggo $ 64 Jyderup : Jacobsen Carl $ 265 Kell er up: 3. Legetøj en gros. Handelskomp. Sempernova ved Regner Andersen & Co. Toldbodv.l4KI$Palæ3705 Hansen H A, Frihavnen Hovedv. 10®$-^-C. 11514 En gros-import. Hemme Th. L Pilestr. 8 K f Palæ 483 Høymark Alex. & Co. Ny Toldbodg. 522 $ Cent. 15238 Jacobsen Helge & Co., Peder SkramsG. 23 Kl $ * Pa. 7890 Jensen Poul Rakelsv. 3 Hell. $ Hell. 6329 Jensen Rasmus Kong Georgs V. 31 El $ Gh. 4283 Johansen K Bendix Kattesund 14 22 $ Palæ 2245 Klenz Carl H Østerbrog. 70 [0] $ 0 2361 Kofoed Kay P Enighedsv. 10 Charlottl. $Or. 3198y HAArtERSHØJ

råni L Usl ? Spi H uli,ls Bl°msG.l $Tg.l387x Dansk Staalmøbelfabrik, Niels E Lassen Ryesg. 3 [N] $ -fcCent. 10425 Berne-Staalmøbler. Dansk Træ- & Jern varefabrik ved A Egmose Hansen Steng. 32 KJ $ No. 5539 vs °£ r L L ™ orma8v - 11 Valby f Va.4488 & Va. 5566 - Fhv. Theo. Koch&Co. Du S n' 5i?S fdyrfabr - Nielcurt ved Nielsen & Curth Bredg. 25 A E $ *Cent. 9117

m HIELCURT ” VED NIELSEN P CURTH BREDGADE 25 * TLF. * CENT. 9117 i, Siofdy.t'- og TWdfoar .

yyv iM

Frimodt. E Lybækg. 25 [S] ® Am. 7721 Hansen C F Fanøg. 35 [ø] $ Ry. 3103 Jørgensen V & Aa. Mortensen Roskildev. 134 Valby $ Da 5004 Larsen Kaj Brigadev. 14 is] $ Am 1797 x Legetøjsfabr. Aabo v.Carlos Schwerin Aale- kistev. 182 Vanl. $ Damsø 1505 Legetøjsfabr. Freja, Akts., Dronn. Tvære-. 7 K f Palæ 5602 Legetøjsfabr. Record v. L M Petersen Fin- sensv. 47 El $ Go. 5174 y Legetøjsfabr. Winge v. W Svendsen Adelg. 101 E $ Palæ 7123 FABRIKEN »W!NGE«| I ving E ' Lorentzen P & Co., Niels Juels G.8 E 9 Palæ 3335 Rolandsen P Vestergaard Sigurdsg. 29 EJ $ Tg. 2908 Sørensen Laurids Mariendalsv. 27 GØ $ Gh. 7690 - Fabr.af Spil. Varemærke C. E. S. A aby h øj : Larsen Laurits $410 Mortensen A $ 401 Olesen C Silkeborgv. 117 $ Aarhus 5123 Celluloidmøller. Aarhus: Orion, Kr. Jørgensen Landevejen 8, Kongs- vang ffl K 120 Billund: Legetøjsfabrikken Lego ved Kirsten Sofie Kristiansen $ 10 . FABRIKEN for prima Irælegetøj halvmekaniske DYR Spec.: ................ . r; r) BILER m . m . FRÆSEDE OG L C vJ C/ SYÆSKER DUCOLAKEREDE SANDLEGETØJ I TRÆ. Birkerød: Birkerød Trælegetøjsfabrik, K A Bilgrav $280 ............... . LØBEHJUL TRECXKLER RØRCYKLER KLAPVOGNE lADELGADE 401 TELEFON PALÆ 7123

Artikler for Legetøjsfabrikker. København: Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 El $ ★ Cent. 6518 - Specialmaskiner.

Legevogne. (se tillige Barnevogne).

København: Knudsen ’ s P MEftf., Barnevognsfabrik Frdbg. Allé 15 GØ $ ★ C. 3546 Skandinavisk Barnevognsfabrik, M Itkin Landemærket 9 Kl $ C. 13881 & 16881 Vejen : Brønd Simon & Co., Akts.fl 135 Viborg: Riegels ’ Chr. Trævarefabriker, Akts. $ 84 Legevoane med og uden Gummi. Alle Modeller.

Lejetjenere.

København: Kbhvns Tjenerforening Vendersg. 24 E ® Cent. 543 & 10543

Lejlighedsanvisning. (se Bolig- og Lokaleanvisning).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker