kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-IIegister for Danmark

VII — 3549

Legetøj 1

Børnenes Bazar ved Carl N Jensen Købma- gerg. 11 E] $ C. 8082 China- & Japan-Huset, Wm. Johannessen Købmagerg. 54 E $ C. 3920 Christiansen C J, H C Ørsteds V. 37A [V] g N1820v Christiansen I Valby Langg.64 Valby g Vb. 904x Dansk Sportsma gasin Bredg.21 E gCent.3105 Spec: Jernbaner og Dampmaskiner. Fjeldsoe Ragna Strandv. 4 G [S g Ry. 2396 Frdbg. Legetøjsmagasin (Frdbg.Mecanohus) ved R de Fine Mathiesen Falkoner Allé 65 El g Gh. 1018y Gjentofte Legetøjsforr. ved Asta Pagh Bau- negaardsv. 3 Gjentofte g Ge. 3549 Goedecke Gustav Falkoner Allé 5 00 g Gh. 4260 Halgreen A Østerbrog. 134 (01 $ 0 2130v Hammelev Nic. V ennemindev.l [ø] gRyv.4475 Hansen Anna Falkoner Allé 6 [F] g V 1024x HellerupLegetøjsbazar ved V Rasmussen Strandv. 187 HelJ. g Hell. 375y Henningsen Dagmar Dronningensg. 51 E g Am. 2173y Herold ’ s Varehus v. S Vilh. Herold Øre- sundsv. 21 fsl gi Am. 7174 Holm K Trepkasg. 4 (ø) gi N 7530 hos Moster v. Gudrun Rasmussen Raadhusv. 10 Charlott!, g) Ordr. 5830 Jensen A Vendersg. 14 E gi By 923v Jensen Harry, Peter Bangs V. 63 El gi Gh. 7930 Jumbo v. Fru E Hansen Sallingv. 5 [F] g Fa. 1742 Jørgensen Leonora Falkoner Allé 37 E g Gh. 7688 Jørgensen LH Borups Allé 107 EJ glGh.l895y Klinker V GI. Kongev. 89 El g V 1789v Larsen A Valby Langg. 100 Valby g Va. 1141 y Legetøjsbazaren v. Chr. Olsen Lyngbyv. 30 [ø] g Ryv. 1693v Legetøjs- og Dukkemagasinet Grete v. G Jensen Borups Allé 138 El g Tg. 537u Legetøjsforr. Bamse v. Gothard Nielsen Slagelseg. 3 [ø] g Øb. 3482 Legetøjsforr. Bazarmanden v. J A Binger Adelg. 4 E g Palæ 1813x Legetøjshuset, Theodor Thorngreen, Akts., V immelskaftet 46, 48 E g ★ Cent. 4648 Legetøjsmag. Absalon v. Fru L Svendsen Istedg. 38 EJ g V 4019 Legetøjsmagasinet Lille Triangel v. H Halvorsen Østerbrog. 38 [0] g 0 5433 Legetøjsæsken v. Povl Bagger Jernbane Allé 92 Vanl. g Damsø 4102 Lund A Bjorn, V-Farimagsg. 3E) gByl090x Lund K E Husumg. 35 El g Tg.3726v Lyngby Legetøjsraagasin v. FN Manly Lyngby Hovedg. 29 Lyngby g Lyngby540 Magasin Egil ved V K Hartz Njalsg. 22 (SI g Am. 2397x Pettersson Max Amagerbrog. 245 (S) g Am. 8956 Schmidt Clauda Nørrebrog. 232 El Sparrø K, H C Ørsteds V. 70 El Steffensen ’ s Cornelius Eftf. st. Kongensg. 62 E g Palæ 2221 Sport - Spil - Legetøj - Dukkeklinik. Stiby Søren Knabrostr. 1A E g Palæ 571 Thormin M K Jægersborg Alle 35 Charlottl. g Ordr. 2171 & Ordr. 5471 Thuneby's Legetøjshdl. Istedg. 66 El g V 5265y / Turnbull Ella, Blegdamsv. 8 El g N 4145 x 1000 Ting ved K Wilhelmsen Amagerbrog. 67 [S] g Am. 9753 Østerbros Legetøjsforr. & Sliberi v. K|Ham- melev Østerbrog. 47 El g 0 3584v Aalborg: Vesterladen ved V Johansen Vesterbro 58 g 5312 Aarhus: Bach Henry Borgporten 18 g 4772 Børnenes Paradis, Jenny Smith Guldsmedg. 15 g 8644 Eskildsen Olga Norreg. 5 g 9555

Tønder - Mosbech J L V arde: Christensen Jens Peter Dahl g 70 Pedersen Hans B g 180 V e jl e: ErnstsenHaraldNørreg. 15 g 493 Jensen Anton M S & J Bjerth-Jensen Torveg. 3 g 490 Viborg: Christensen E G st. Torv g 324 Hansen H J Thyge Gravene 5 g 233 Nauntofte N O N st. Torv g 324 Vordingborg: Hansen Olivarius JQ 116

Legetøjsforretningen Tante Laura ved Arnold Nielsen Ryesg. 31 g 7164 Legetøjs Messen, C Ahrensbach Hansen Banegaardspl. g 7584 Lykkens Legetøj ved Nelly Ehrenreich GI. Munkeg. 4 g 10639 Tusind Ting, Henry Pedersen Frederiks Allé 131 g 819 Vaade A Volden 2 g 6698 Varemessen, Th. H Larsen Silkeborgv. 152 g 9489 Esbjerg: Pedersen Sigurd Strandbyg. 9A g 2525 1000 Ting ved Chr. Lyneborg Jyllands?. 29 g 113 Hillerød ; Hansen Margit g 1356 Holbæk : j enS en IC Algade 65 g751 Horsens: Onkel Peter ved S Mikkelsen Hospitalsg. 13 g 2013 Winther Ellen Sønderg. 32 g 1723 Kalundborg: Jensen P g 117 Legetøjshuset, Jenny Thyme Rasmussen r g 675 Køge: Børnemagasinet. D Christensen g « 361 Legetøjsmagasinet Tip Top vedP Petersen g 793 Nakskov: Schon Wilhelm Sønderg. 20 g 414 Nykøbing F.: TivoH, Alb. Olsen Østerg. 18 g 507 Næstved . Pedersen Frandsine g 999 O dense: Frydendahl K Jernbaneg. 2 g 4279 Knudsen L Albanitorv 8 g 2195 Petersen Johs. Kongensg. 61 g 2165 Randers ; Legetøjshuset, Else Hansen Nytorv 2 g 2955 Ringsted: Thomsen C J g 554 Sil keb or g: Legetøjshuset ved S Rasmus ­ sen g 1107 Skærbæk: Schmidt Hans g 85 Slagelse: Børnenes Paradis ved A Chri ­ stensen Nygade 5g 1164 Thisted: Legetøjshuset ved E Sørensen g 105 København: Birk K A & Co. Prinsesseg.29AEgAm. 1854 Ingeniørkasser og Biler. Bojesen ’ s Kay Modeller Bredg.47Eg By500 Dansk Kvalitetsarbejde. Cortsen H, H C Ørsteds V. 56 EJ g N 8364 „Pilot' 1 - Tinlegetøj. Dansk Legetøjs Fabrik, Akts., Vigerslev Allé 160 Valby g ÆCent. 4285 Tcuvsk £e^dj^^cib/uk a /s VIGERSLEV ALLE 160 KBHVN. VALBY TLF. ★ CENT. U2B5 KØB DANSK LEGETØJ MED „FLAGMÆRKET ” V e j 1 e: Tusind Ting Nørreg. 2 g 1611 Vordingb org: Jacobsen IL g 431 ,2. Legetøjsfabrikker.

Landkort. (se Kort).

Landsretssagførere. (se Sagførere).

Lanterner. (se Skibslanterner).

Lastautomobiler. (se Automobiler).

Lastautomobiludlejning. (se Automobilkørsel ).

Ledningstraad. (se Kabler og Ledningstraad).

Legationer. se Gesandtskaber i Afd. V Real-Reg. foran i dette Bind.

Legeapparater.

Aarhus: Holst A M Nielsen Østerg. 40 g 1435

NIELSEN HOLST ØSTERGADE 40 TLF.1435 fabrik for LEGEAPPARATER til OFFENTLIGE og PRIVATE ANLÆG , SOMMERETÅ- BLISSEMENTER og LIGNENDE. Tiatcdog og briserpaajorlangencle. VORE MONSTERBESKYTTEDE cyklestativer BRINGES I ERINDRING .

Legetøj. Toys — Jouots — Spielwaren 1. Legetøjsudsalg. 2. Legetøjsfabrikker. 3. Legetøj en gros.

(Artikler for Legetøjsfabrikker).

L Legetøjsudsalg.

København: Arnoldi Oluf, Søborg Hovedg. 68 Søborg g Søb. 1018 Benthien C Korsg. 34 El Bjerregaard Aage Amagerbrog. 207 [s] g Su. 1993 Borch H P Koldingg. 37 [øl BorritFabrikenN ørrebrosRunddel EJ g C.1423 Brønshøj Sports- & Legetøjsmagasin v.Edv. Christiansen Frederikssundsv. 146 Brh. g Be. 1691 Budolph M Amager Boulevard 132 [s] g Am. 2996

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker