kraks vejviser 1940 handelskalender

Landbrugsmaskiner 2

VII — 3547

Fag-Regisler for Danmark Becker H & Co., Akts, g B 2622 & 2623 D r o n n i n gborg pr. Bander s :

Holbæk Maskinfabrik, Akts. Fabrikv. g 195 (2 Lin.) Maskinfabrikken Landsperg, Akts.Fabrikv. g 294 Hurup: Amby ’ s Mads Roeoptager,Interessentsk. g 6 Hørve: Hørve Maskinfabrik, F L Helt & Son g 14 Ishøj pr. T aastrup: Hansen Henrik g 318 Kerteminde: Maskinfabrikken Taarup, Axel Larsen g 70 Kold ing: Sydjydsk Landbrugsmaskinfa ­ brik, Akts. Sønderg. 27 g 1787 & 1788 Tranberg Søren Fyensv. 109 g 145 & 2245 Kragekær pr. Nordenskov: Krage- kjær Vædskeforstøverfabrik, Sv. Chr. Nør ­ gaard g N 2 L an g a a : Fabriken Record ved A T Sørensen g 22 Lind pr. Herning . Plovfabrikken Skjold ved N Frank g L 4 • Nørre Bjært pr. Kolding: Madsen ’ s Peter Maskinfabrik g N-B25 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. O dense: Jakobsen A, Fraugde, Akts. Kongensg.69gl 1006 (2 Lin.) Se under Plove og Plovgods. Plovfabrikken Sanderum ved C M Rasmus ­ sen Lindev. 68 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 124 „Sanderum* Plove m. orig. Reservedele. P edsted: Kværnfabriken Konning gi 60 Kværne og Avnblæsere. Roskilde: Christiansen ’ s F Maskinfabrik, Akts, gi 87 Spec. -.Kværne,Badrensere,Grussorterere. Jacobsen & Leegaard g 612 & 357 Mandrup ’ sA Maskinfabrik, Akts. Køben- havnsv. 31 g 480 & 952 Se u. Garveri-Artikler. Rynkeby: RasmussenBrødr.MaskinfabrikglRynkebyl5 Specialitet : Tærskeværker og Kværne Fabrikation af Mostredskaber samt Anlæg af Mosterier. Silkeborg: Gudenaas Fabriker ved B Søndergaardg!367 Skanderborg: Blom A & Son, Akts, gi 510 & 511

Skive: Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, Akts, g 54 & 232

GYRO -KVÆRN EN GØDNINGSSPREDEREN „VILLEMOES ” MÆLKEAFKØLEREN TURNUS SKIVE AJLENEDFÆLDER WYTA PAAHÆNGSVOGN

Vs GYRO SKIVE JERNSTØBERI OG MASKINFABRIK SKIVE TLF. 5 4-1232 KØBENH.: ROSKILDEV. 172 VALBY T LF. DA MS Ø 3952

Dronningborg Maskinfabrik, Akts. g R 517 &1817

Sorø: Lunge H C & Søn g 10

Kværne. — --------------------------

Tærskeværker.

H-C-LUNGE a SØN MASKINFABRIK 06 JERNSTØBERI

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Ferri tslev pr. Ullerslev: Petersen ’ s M Maskinfabrik g F 45 Freder icia: Rasmussen E, Akts, g 1404 (3 Lin.) _______ % E Rasmussen Fredericia SelvrensendeT ærskeværker, „Rekord “ - Tærskeværker,EnkeltrensendeTærske- værker, Kværne, Halmpresser, Halm ­ pakkere,Petroleumsmotoren „Samson “ . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Frederikssund: Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabr. Akts. g 32 (2 Lin.) Gribstrup pr. Klovborg: Rasmussen Antonius g K 11 Hadsten: AmstrupH g 27 Hassing p r. Hør dum ; j en sen Chr.&N Nielsen g Ha 4 & 5 Helsingør: Tvede A, Akts., I L Tvedes V. 1,3 g 21 Hillerød: Nordsten g2&1002 NORDSTEN Danmarks største Landbrugsmaskinfabrik TÆRSKEVÆRKER ALMPRESSER Telefon Nr. 1404 (3 Lin.) Telegr. Adr.: Electric.

SORØ TLF. 1O

Sæby: Sæby Jernstøberi & Maskinfabr., Akts, g 3 Søholt pr. Silkeborg: Interessentsk. Godum ved Vestergaard & Hvidtved Larsen g S 1203 Tommerup: Tommerup Radrenser- & Værktøjsfabrik, N Christensen g 101 _________________ Tommerup Radrenser & Uærktøjsfabrik N. Christensen „S t e g s t e d “ Radrensere. Tommerup - Telefon 101 Ullerslev: Plov- og Maskinfabriken Mullerup, Akts, g 22 Plov- & Maskinfabriken „Mullerup" Akts. Ullerslev Tlf. 22 Telegramadr. „Mullerupplov* Specialfabrik for Landbrugsredskaber og Landbrugsmaskiner, Plove, Harver, Radrensere, Ajleredskaber, Tærske ­ værker, Halmpressere, Halmpakkere. V'e s t e r A a b v : Nielsen ’ s Jens Maskinfabrik, Akts. g V-Skeminge 50 Tærskeværker. Alle Rensemaskiner.

a . B lom & S øn m SKANDERBORG JERNSTØBERI & MASKINFABRIK i'eitfONtK 510-511 '

CERES “ & „DEMETER * EN „STENO “ NORDSTEN-HILLERØD

Holbæk:

Andersen ’ s Chr. Maskinfabrik, Akts. Smede- lundsg. 61 g 52 & 752 Chr. Andersens Maskinfabrik Akts. Tlf. 52 & 752 Telegramadr. „Acam “ Allo Slags Landbrugsmaskiner og Redskaber. Speo.: Selvrensende Tærskeværker og selv ­ bindende Halmpresser. Jordfræsere.

• RADSAAMASKINER • TÆRSKEVÆRKER

•HALMPRESSERE • KVÆRNE • HESTERIVER • HØVENDERE

Komplette Renserlanlæo- Fineste Resultater af alle ved Statens Redskabsprøver Leveret c. 90 °/ 0 af Danmarks samtlige Renserie r. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Skern : Fabrikken Herborg ved P M Niel ­ sen gi 10 Jespersen & Jakobsen g 70

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker