kraks vejviser 1940 handelskalender

Landbrugsmaskiner 1

Fag-Ilegister for Danmark

VII -3546

Roskilde: Oacall-lmport Kanistrupsti $ Samlenummer 2355 'DacaLL-Jmyort Kamstrupsti ROSKILDE Telefon: Samlenummer 2355 (tidligere Amagertorv 29, København) „DACALL “ Høstmaskiner, Traktorer m.v.

Brønderslev: Andersen & Pedersen ’ s Ma ­ skinværksted $ 245 Dronningborg pr. Randers: DacaIl-Oplag for Jylland, H Becker & Co. A/S $ Randers 2622 & 2623 Esbjerg: Lungholt Th. Nielsen Havneg. 146 f444 Fre derikshavn: Maskinhallen, Akts. $ 562 Gesten: AlbrektsenBrødr. $ 1 H aderslev : Hansen Axel Christiansfeldv. 13 $ 1024 Hammerum ; Hammerum Landbrugsskole $53 Helsingør: Tvede A, Akts., I L Tvedes V. 1, 3 $ 21 Herning: Herning Maskinfabrik, A Flensborg!) 83 Hillerød: Dacall-Oplag for Nordsjælland, Laur. & Gunnar Olsen Slotsg. 42 $ 295 Hj al le se: Jørgensen P $ Dalum 4 Hjørring: Heerfordt Otto, Akts. $ 1000 (2 Lin.) Holbæk: Weimann ’ sCDMaskinforretning Blindestr. 4 $ 551 Holstebro: Jensen J LM $ 508 Horsens: Klæstrup pr. Nibe: Simonsen S P $ K 2 Kolding: Friborg Chr. S-Havneg. $ 1113 Sørensen Ole & Co., Akts. S-Havneg. $ 133 & 466, Stats $ 10 Meldgaard A St., Svanesg. 4 $ 467 Nielsen M Sonderbrog. 27 $ 241

As a a: Larsen Brødr., Asaa Jernstøberi & Maskin ­ fabrik $ 3 & 9

BRØDR« LARSEN. ASAA. JERNSTØBERI &. MASKINFABRIK.

KUNSTSTENS-KVÆRNEN DIAMANT 2 gfyjeste Udmærkelser GRAN« PR1X GRAND PRIX Verdensudstillingen Verdensudstillingen iRioJar>eiro1923 i Barcelona 1929

TUSINDVIS

Anvendes i

oder hele Jorderu.

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Asnæs: Madsen Brødrene. Asnæs Maskin ­ fabrik ved N P Larsen $ 3 Madsen ’ s K K Enke $ 43 Astrup pr. Skern: Nielsen Jobs. $ A 7 Bogense: Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik $ 14 &314 Kvashiiggeie Tærskeværker Presser. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Nordfyens Maskinfabrik, Chr. A Sclieby & Søn $ 66 & 164 - i, a . a I,. cNorxLfuents " LANDBRUGSMASKINER RADSA AMASKINER HALMPRESSER J Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Brolykke pr. Nordenbro: Brolykke Maskinværksted ved Gotfred J ensen $ Tryggelev 101 Brovst: Jensen ’ s C O Maskinfabrik, Akts. $ 23 B rønderslev: Nielsen Peder, Akts., Pedershaab $ B 9 Se under Bygningsbeslag. B ø r k o p : Børkop Maskinfabrik, M Rasmussen $35 Børkop Maskinfabrik Tlf. 35 • M Rasmussen Tlf. 35 Tærskeværker Kvashuggere. Se tillige Eksport- Vejviser sidsti dette Bind. Davgaard: Petersen R Frimodt $ 13 Gør som saa mange ! Køb en R.H2IMODT IPITIERSIEIN — «= dalgaaijd — — TELEFON 13 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. MASKINFABRIK CHR. A. SCHEBY&SØN BOGENSE TlF.66 £.164 L. R.F.P. Kværn og en RemsirammerI

Dacall-Oplag i Provinsen: Liur. & Gunnar Olsen Slotsgade 42, Hillerød ............. Tlf. Hillerød 295 Ing. K. S. Klein Nyvej 13, Næstved .................. Tlf. Næstved 817 Ejnar Olsen Vesterbro 15, M aribo ............... jTIf. Maribo 243 ” ""smedom. I ’ . A. Svendsen Aakirkeby ................................. Tlf.iAakirkeby56 H. Becker & Co. A/S Dronningborg, pr. Randers ... Tlf.Randers 2622 „ 2623 Fabrikant Chr. Jensen ‘ Nordborg (Als) .......................... Tlf. Nordborg 37

Skern: Grene Chr. C $ 100 & 220

LANDBRUGSMASKINER xuf ÆnJ'uxy*- Clr-t.

TLF. 1OO& 220

__ Speciafforretning i Reservedele til

Koge- Køge Reservedeleforretning $ 489 Løg ten: Nielsen Vald. $ 31 Maribo: Dacall-Oplag for Lolland-Falster, Einar Olsen Vesterbro 15 $243 Nakskov: Lumbye Carl 0-Boulevard8 $ 305 & 306 Nordborg: Dacall-Oplag for Sønderjylland, Fabrikant Chr. Jensen, Nordborg (Als) $ 37 Nykøbing F.: Thorsen ’ s Jens Eftf., Aage Klaumann, Chr. Winthers V. 12 $ 245 Ostergaard ’ s Th. Eftf., V Hansen $ 817 Næstved: Dacall-Oplag for Sydsjælland og Møen, Ing. K S Klein Nyvej 13 $ 817 Od e n s e: Bondo E & Co., Akts. $ 1864 (4 Lin.) Randers: Christiansen H F Vesterg.12 $3333 (4Lin.) Dahl Saren Gramsg. 2 $ 2650 Johnsen Aage Aarhusv. 51 $ 798 Ringe : Olsen K $ 182

Stege: Skærbæk C A & Co. $ 4454 Sønderborg: Petersen Hans $ 117

Tønde r: Andersen Hans C $ 247

Varde : Jensens Carl Reservedeleforretning $ 405 V e Aabye Vilhelm Gormsg. 20 $ 377

2. Landbrugsmaskinfabrikker. Aalb org: Jensen Jacob Tordeuskjoldsg. $ 1540 Fabrik for Radsaamaskiner. s

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker