kraks vejviser 1940 handelskalender

Lampeskærme

VII — 3545

Fag-Register for Danmark

2. Lamper en gros.

Aarhus: Helios Lampeskærmefabrik ved S Sørensen Brammersg. 15 £ 3731 Esbjerg: Faber Ina Torveg. 37 £ 2207 Kolding: Atelier Ilse ved A Hoggaard Marcus Allé 16 £ .1894 Odense: Nielsen Georg V Klingenberg 10 £6687 Vraa: Olesen Aase £ 175

Skandinavisk Lakrids-Fabrik N-Fasanv. 101, 103 0 f Gh. 8882 G los trup: Dansk Engelsk LakritsFabrik, Akts. £ 170 Havnbjærg pr. Nordborg; Als Lakrids- & Sukkervarefabrik ved Lauritz Jessen £ H 5 Ar tikler og Maskiner for Lakrids, va refabr ikker. København: Wied Johan st. Kannikestr. 10 Kl £ Palæ 5870 Holder, Liverpool. København: Madsen William Kødbyen Høkerboderne 17 E £ C. 10597 Melchior, Armstrong, Dessau, Co. Frihavnen Dampfærgev. 3 [ø] £ Cent. 7713 & 11713 Nielsen N C Ved Stranden 16 Kl £ C.6563 & Am. 4736 - Laks Import og Eksport. Fersk og saltet Laks en gros. VENDSYSSELS CENTRALKOM - PAGNI, Akts., GI. Strand 42 Kl £ *C. 167 & 4745 Fersk saltet, frossen, røget Laks. Røget Laks i Daaser. Vendsyssel Packing Co., Akts., GI. Strand 42 K)£*G. 167 Rønne: Rønne Wilhelm ved Carl Kjellberg £ 108 Telegradr. „Rønne* .Eksp. af fersk Laks. Vard e: Thorbøll Thomas £ 90 Laks. Salmon — Saumons — Lachs

København: Frydenlund G W & Son, G W Harniseh Ny- gaardsv. 12 [0] £ ★ Ryv. 133 Skibs- og Fyrlamper. Kbhvns Lampe- og Lysekronefabrik, Akts., Blankav. 32 Valby D ★ C. 9446 Nibo ved Johannes Gyrsøe, C F Riehs V. 93E £ Go. 3071 v Record-Lamper ved Frankild & Co., Peder Skrams G. 24 KJ £ Palæ 7466

Artikler til Lampeskærme.

København: Christensen H & Søn Thorvaldsensv.3 E £ ★ C.2317 - Lampeskærmepapir. Keller Knud Skinderg. 42 Kl £ C. 11102 Okscbl(BTCT Olsen Axel Bredg. 36 Kl £ ★ Palæ 3941 Fabrik for punktsvejsede Stel.

Lampeskærme. Artiklor til Lampeskærme se i Slutningen af detto Fag.

Københ avn: Abat-Jour ved S Rehermann VedStrandenl6 Kl £Palæ 6548 Aladdin, Dansk Kunst Industri ved Brødr. Nielsen Linde Allé 38 Vanl. £Damsø3257 Pergamentskærme. Lysekroner. Andersen Georg Amagert. 16 Kl £ C. 9328 Astoria Lampe- & Lysekrone Comp. ved HL Rasmussen V-Voldg.109 £C.1OO73 &12337 Christensen A Hvalsøv. 26 Brh. £ Be. 3197 Christensen Johannes Tordenskjoldsg. 30 Kl £ By 3912 Christiansen V & R Larsen Abel Cathrines G. 33 E £ Ev. 1561x Eriksen Kaj Pilestr. 59 Kl £ Palæ 5327x Forsberg Arthur Gothersg.l39Kl £Palæ4865 Haahr P Kronprinsesseg. 48 Kl Hansen Eskild Badstuestr. 15 Kl£ Palæ 4834 Hansen M GI. Kongev. 43 E £ V 7039 Hansen Olga Teglgaardstr. 9 IS £ By 1206v Hansen Sv. Heje Slagelseg. 24 101 £ Tr. 772 Hedegaard I Østerbrog.33 [0] £Cent.lO744 Henrichsen H B Nørrebrog. 106 I® £ N 915x Jensen Herman, Lampeskærme, København Dronn. Tyærg. 3 IS £ Palæ 905y Jensen Villum, Akts., Amsterdamv. 25 [S] £ Am. 2382 Kampmann & Kampmann Nørreg. 6 Kl £ By 8937 Lippert Alfred Kobmagerg. 9 Kl £A-By7709 & By 7708 Filial Østerbrog. 132 tø] £ jØ 8075 Lysette v. C V Franck Studiestr. 16 Kl £ Pa. 7582 Maurer G Birkeg. 6 [Ni £ N 2127 Nielsen Ewald & I Linde Allé 38 Vanl. £ Damsø 3285 Se-Annoncen u. Pergamentskærme. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Rind. Nielsen Helge Brigadev. 10 [s] £ Su. 1599 Nielsson Eigil Jagtv. 109F INI £ Tg. 590 Olsen Kurt Piles^ ’ . 52C Kl £ Palæ 1053x Pedersen S Læssøe & Co. st. Kongensg.65KI £ Palæ 5260 Petersen Chr. Sass Hovmaalv.59[s] |>Kastrup Rasmussen A & M Skovbye Østerbrog. 84 [ø] £ Øb. 9079 Ravn B Vesterbrog. 62 D E £ Eva 4912 Skærmfabr. Shadow Graabrødret. 1 Kl £By 3503 - Spec: Craquelerede Skærme. Skærmfabriken Vika, A Kofod-Jensen Fal- konergaardsv. 11 E £ No. 4815 Tassing Rud. Falkoner Allé 17 El £ Gh.8025 Truelsen Børge Østerg. 16 K £ By 4930 Tutein K Hyskenstr. 12 Kl £ Palæ 5639 Weirup Marie & Ella Gothersg. 135 K £ By 3496 Lampeskær me fabrik. En gros - En detail.

Landbrugsmaskiner. Agricultural Implements & Machinery — Instru ­ ments d ’ agriculture — Landwirtschaftliche Maschinen (se tillige Maskiner).

1. Landbrugsmaskinforhandlere. 2. Landbrugsmaskinfabrikker. (Artikler til Landbrugsmaskiner).

’ ■> Industri Eksport Selskabet Balticum Akts. H C Ørsteds V. 52 A E £ C. 273 & 4038 International Harvester Company, Akts., Snorresg. 18,20 [s]£ *Cent. 6761 & 6751 Langreuter ’ s W Eftf., Akts., Gl.Kongev. 3E £ Cent. 1090 Massey- Harris, Akts., Reventlowsg. 28 & 30 E £ Cent. 2688 & 2788 Peckham & Co. Eftf. Reventlowsg. 10 E £ Cent. 10760 . Petersen H C & Co.'sEftf. Prags Boulevard 41 [si £ * C. 628 Rybak L R Reventlowsg. 10 E £ Ve. 95 Saxonia, Akts., Admiralg. 15 IS £ Cent. 5838 &5979 - Telegramadr. „Saxonia*. Aabenraa : 1, L and brugsmaskin forhandlere. København: Bendix Brødr. Gammeltorv 18 Kl £ Cent. 1050, 3950,10350 & 13550 Hein Cai, Akts., Molbechsv. 2 Valby £ Va. 3439 Henrichsen MarkSyndergaardsg.15 E £Palæ 3652 Reservedele - Adriancedele. Repr. for Danmark for: EDELAEx- port-Gemeinschaft deutscher Landma- schinen Spezial-Fabriken.

Lammekød, saltet. Lambs ’ Meat, salted — Viande de moutons salée — Lammfleisch, gesalzenes.

Købe nhavn: . Samband Islenskra Samvinnufielaga (Islands Andelskontor) Strandg. 25 Kl £Cent.l2525 & 12556

Lampeglas, (se tillige Glas).

København: Frydenlund G W & Son Nygaardsv. 12 [Q] £ -A-Ryv. 133 - Glas og Linser.

Aa kirkeby: Dacall-Oplag for Bornholm, Smedem. P A Svendsen £ 56 A albor g: Sørensen V Kjellerupsg. 8 £ 3757 Aarhus:

Lamper.. Lamps — Lampes — Lampen (se tillige Lysekroner). 1. Lampeudsalg. 2. Lamper en gros. 1. Lampeudsa lg.

Lyngfeldt S J Asylg. 6 £ 634 & 7430 Bjælkerup pr. Store Heddinge: Andersen ’ s Jernstøberi £ SH42I B ramminge: Maskinforretningen Danne ­ virke, Th. Lungholt £32

København: Worre ’ sIB Eftf. Frederiksborgg. 19 Kl £ C. 6679

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker