kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Lakfei ’ nis og Lakker

VII — 3544

København (Fortsættelse): Danske Sprængstoffabrikker, De, Akts., Far- verg. 15 Kl g ★ Cent. 760 CELLU EMAILLER. LAKKER. GRUNDFARVER. SPARTELMASSE. SLIBEMASSE.

Sadolin & Holmblad, Akts., Holmbladsg. 70 1] g) ★ Cent. 9519 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Sie ’ s C H Eftf. ved Holger Sie Absalonsg. 5 J3 g' ★ Cent. 2662 Sie ’ s Lak- og Farvefabriker Krirnsv. 11-13 [sj g Am. 6781, Am. 6723 & A m. 9317

Lakrids en gros.

København:

Christensen Molmark & Co., Akts., Ny Told- bodg.13 E g C.11857 - Neptun-P astiller. Forenede Chokolade Grossist Aktieselskab, C F Richs V. 99 D E g ★ Cent. 6055 Postkonto258 - lelegradr.^Forchogros^ . Høegh ’ s J Lakrids- & Sukkervarefabrikker, Akts., Rodosv. 47 [S] g^Am. 90 &C. 14104

SYNTETISK EMAILLE.

De forenede Malerm. Farvemølle, Akts. Gren ­ neg. 33 K] g ★ Cent. 1096

Stelling A Kbhvn. - Valby g ★ Cent. 621 Thomsen A Lykke Farve-& Lakfabrik, Akts., Bronlunds Allé 18 Hell, g Hell. 1969 Oplag f. København og Nordsjælland. Valeur & Jensen Ny vej 19 13 gi Cent. 285 & 4694 -Eneimportører afMander'sLakker. WeiheAage, Lak-og Farvefabrikker, Ting- højv. 158 Søborg g ★ Søb. 2308 (2 Lin.)

ALLE LAKRIDS PRÆPARATER specialitet : KATHAROL PASTILLER. Jager Heinrich Maglemosev. 31 Charlottl. g Hell. 3081 Lagerman junr., Akts., Kampmannsg. 2 [3 g ★ Cent. 3812,3818 & 1080 Postkonto 1265 - Gummi Lalcrits i mange Dessins fra egen Fabrik. Pedersen Thorvald S 1. Strandstr.l3EgCent. 15454&9854 - Engelsk Lakrits Konfekt. København: Evers C R & Co. N-Fasanv. 101[F]g*C.3282 Fabriken Expect ved J A Løvengreen & A Rømeling Svanemollev. 124 Hell, g Hell. 936 Expect og Leo 33 Høegh ’ s J Lakrids- & Sukkervarefabrikker, Akts., Rodosv.47[S] g^ Am. 90 & C. 141,04 Lakridsvarefabrikker.

ALLE FARVER OG LAKKER

Oyrup S & Co., Akts., Klintev. 20, 22Brh. g ★ Bella 1600 (6 Ledn.) FÅRVER OG

Aalborg: Fabriken Hygæa,Sofiendal g Aa6868 (3Lin.) Aarhus. Lakfabriken „Arosol" v. Marinus Johansen Hovedkontor Immervad 2 g 4808 (5 Lin.)

LAKKER TIL ETHVERT FORMAAL.

T*lf. 4808-5 C« nt.-tin.

Fabriken Ultra, Akts., Nordisk Lakfabrik GI. Køge Landev. 63 Valby g Cent. 7755 Glasso S-Boulevard 35 g C. 9193 & 6958 Celluloselakker&Spartelfarver-.Eneforh. Grossmann A Jyllandsv. 12 B E g Go. 6706 Heimann F & Co. Dronn. Tværg. 54 Kl $ Palæ 1436 - Grundlagt 1878. Hostmann-Steinbergs Grafiske Farvefabrik Akts., Hejrev. 14 I nv I g ★ Cent. 2853 International Farvefabrik (Holzapfel), A/S, Øresundsv. 141 (S) g C. 5601 & Am. 1483 „Infah ” Lakker & Lakfernis. Jørgensen Kai Emil Hellerupv. 60 Hell, g Hell. 2626 Kasika Dansk Farve- og Lakindustri, Akts., Syrefabriksv. 16 Kastrup g ★ Kastrup 680 Kastrup Lak- & Farvefabrik, Akts., Hans Nissens V. 4 Kastrup g Kastrup 708 & Kastrup 190 KASTRUP LAK- & FARVEFABRIKS Hans Nissens V. 4 Tlf. Kastrup 708 & Kastrup 190 Korner & Kett Norsvej 6 A 13 g ★ C. 2005 Cellon-Lakker, spec. Ankerlak. Schellak. Krause Vilh. & Co., Akts., Øresundsv. 140 (S] g ★ Cent. 8320 Magnussen Carlo Biilowsv. 9 13 g C. 14430 Danske og engelske Lakker. Molyn & Co., N. V., Stormg. 16 E g By8307 Møller Tage, Akts., V-Voldg. 90 [v] g Palæ 5911 NielsenFJ & Brønnum Gørtlerv. l[NV]gTg.88 Nielsen Jacob Prisholmv. 52 Valbygvb.2876 Nordisk Lakfabrik, Fabriken Ultra, Akts., GI. Køge Landev. 63 Valby g C. 7755 NORDISK LAKFABRIK LAKKER - LAKFERNIS København - Valby Central 7755.

farvefabrik & Malervarer engros Rosensqade 32 Aarhus. Lak-8 Fernis- Fabrik. Skovvangsvej 18-20 Brabrand. Wiehe Kæld Havneg. 4 g 1777 - (A Lykke Thomsen, Farve- & Lakfabrik, Akts.) Esbjerg: Thomsen A Lykke, Farve- & Lakfabrik, Aktieselskab Esbjerg Havn g 527,528 & 529 A. LYKKE THOMSEN FARVE- & LAKFABRIK Tapet i Linoleum en gros. Immervad 2 Aarhus. H o rsens . Holmboe ’ s A Lakfabrik, Akts. Vestermarken g 2044 Kolding: Burcharth A D & Søn g 11 m. Omstill. Å.D. BURCHARTH&SØN ÆLDSTE SPEUALFABRIK, GRUNDL.1861. ALENE VI ERHOLDT HØJESTE UDMÆRKELSER PAA LANDSUDSTILLINGERNE VOGN-, MØBEL-,CYKLE-, JERN-& SPIRITUSLAKKER. SPECIALITET: EXPRES-GULVLAKFERNIS. Odense : HansenH TbygeHjallesev. 117 g 7905 Møller CF & Co.'s Lakfabrik, Th. True Niel ­ sen Nørrebro 86 g 4286 JJ MflLLCO U Japanlak - Slibelak - No bellak - Industrilak -Farve- blandingslak - Godsvogn ­ lak - Seccativ - Universallak - Lakfernis 4 Timers Gulvlak. Vamdrup: Schou Johannes g 13

ALLE LAKRIDS PRÆPARATER SPECIALITET! MENTHOL- LAKRIDS. Lakridsfabrikken „Haribo “ Akts., Bernh. Bangs Allé 51 EJ g Gh. 7502 & Gh. 4419

LAKRIDS

Lico Company ved Goos & Vestesen Fredh. Havnev. 14 13 g ★ C. 10466

Fabrikation afi

Lakridsvarer Lakridskonfekt Karameller Salf-,Salmiak-og Menfholpas+iller.

»DEN DANSKE LAKKIDS MED DEN ENGELSKE SMAG*

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker