kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3543

Lakering

Fag-Register for Danmark

Ovnlakereriet Eos v. H Fliis Sølvg. 32 E $ C. 12989 Rydmann ’ s Lakeringsfabrik Kongev. 153 Lyngby $ Frederiksdal 6501 Alle industrielle Artikler. Sørensen Steen & E Holten Mælkev. 7 ffi] $ Fa. 1631 Lakfernis og Lakker. Lacquers & Enamels — Laques — Lackfirnisse. Københa vn: Andersen Axel H, N-Frihavnsg. 68 $010156 Asp O F Lakfabrik, Akts., Specialfabrik for Nitrocelluloselakker Prags Boule ­ vard 37 [s] $ ★ Cent. 65, Lokal 12 og 22 Beck & Jorgensen Nørreg. 13 E $ ★ Cent. 1980 Telegramadr. „Lakfixer". IGOGLi Beck & Jørgensen Malervarer en gros KØBENHAVN Bruhn H st. Kongensg. 93 E J) ★ C. 10683 5QNDVIK5 Lak- oq Farvefabrik. Olielakker^Lakfernis Bruskin Boris Overg. n. V. 15 IH $ Su. 2050 B Cefa “ ,Akts. Farve- <& Lakfabr. Glaciset2 p 1 Lyngby $ ★ Ly. 1706 & Ly. 1707 Climax v. J Ph. Thomsen Aalstrupv. 23' Valby $ Dam sø 4028 Dahl Oskar A St. Markus PI. 10 O $ C. 1118 Dansk Lakfernisfabrik ved VWeihe Gl.Køge Landev. Valby $ Cent. 13333 & Vb. 137 Dansk Lakfernisfabrik ved V Weihe Grundlagt 1900 GI. Køge Landevej Valby iBECKAJCRCfNSEN-KEKVNl

Aarhus: Aarhus Ladestation, Akts. Fre- densg. 32 $ 9510 & 9511 A kkumulator-Centralen vedEChristoffersen Sønderg. 4, 6 $ 7188 Mortensen Carl N-Allé 21 $ 9130 Nordre Ladestation, J P Tousgaard Madsen Ny Munkeg. 64 $ 2405 Stidsen Marinus Fredens T. 2 $8450 Fredericia: Fredericia Ladestation ved A C Hansen Kongensg. 68 $ 1166 Grindsted: Pedersen A $ 162 Haderslev: Batteri Værkstedet & Lade ­ stationen Lavg. 12 $ 1007 Hillerød : Hillerød Ladestation ved N C Petersen $ 707 Horsens: Damgaard ’ s S E Ladestation Allég. 67 $ 1972 Edelmann K Havnen 25 $ 953 Horsens nye Ladestation ved Meilstrup & Jensen N-Torv 13 $ 262 Karlslunde pr. Taastrup: Nielsen Svend R $ K 103 Kolding: Kolding Ladestation v. P G Pedersen Laasbyg. 102 $ 960 Schultz Carlo Sønderg. 5 $ 1244 Korsør: Korsør Ladestation & Radio-Ser ­ vice, Th. Hansen $ 389 Køge: Birkum J $ 673 Auto-Elektromek. Værksted. Petersen Axel Grønneg. 26 $ 6141 Petersen Elhardt Læssøeg. 84 $ 6278 Randers: City Ladestation, Gustav A Andersen Nyvangsv. 30 $ 3281 Jensen & Striegler Nordi egrave 7 $ 1856 Ringsted: oi sen Torkil $ 634 Roskilde: Battericentralen ved J Fjeld ­ strup Algade 15 $ 20 Silkeborg: Lade-Centralen, A Nielsen $ 796 Sla gel se: Slagelse Ladestation, F W Horney Smedeg. 13 $ 1555 Sønderbro Ladestation & Akku ­ mulatorværksted ved E Deleuran Sønder- brog. 31 $ 822 Næstved: Jacobsen Martin $ 1593 Nørresundby ; Dawids O $ 4182 Nielsen Emil $ 6128 Odense:

Laboratorieudstyr.

Københ avn: AnderssonA&O Sørensen, Niels JuelsG.llE $By3424 - Fysiske Instrumenter ogFin- mekanik. Eksperimentarbejde udføres. Bie & Berntsen Læderstr.28 E $ ★ Cent. 8650 & 12352 Brock & MichelsenVesterg. 23,25 $ ★ C5631 Buch & Holm, A/S, Sølvg. 36 É $ Palæ3240 Foersom Vald. Amagert. 27 E $Cent.431O & >By 4310 JacobFCGlasteknikHauser Pl. 18E $By3591 Qabrik. af G/as - 1nsfrumenfer . Ncergaard Jacobsen G. Kompagnistr. 21 E $ Pa. 1225 Struers H chem. Laborat. Skinderg. 38 KIM 1 ★ Cent. 1402 herfra Omstilling Lalle Afd. S truers INSTRUMENTER APPARATER KEMIKALIER København: Akkumulator Centralen v. P Rosted Horten- siav. 8 ® $ Cent. 13444 Amager Akkumulator Central ved Karl Hel ­ mer Jensen Middelgrundsv. 6 [5] $ Am. 8248 Amagerbro ’ s Ladestation v. C Elgstrøm Up- landsg. 2 [S] ffi Am. 7505 Andersen F Blegdamsv. 2 IH] $ N 7710 Birkholm H Baldersg. 47 El $ Tg. 4308 Castella A Vestergaardsv. 33 El $ Tg. 5169x Codan v. C P Hansen Italiensv.20 [S] $ Am. 530x Id Viggo Mitchellsg. 14 [V] $ By 7636 Jørgensen Chr., Søren Norbys Allé 2 O ff Am. 6847 Kbhvns Akkumulator Værksted vedKHackel- burger Eriksg. 13 ffi] $ V 4708 Alle Reparationer udføres. Ladestationen Astra v. J O Corneliusen Hauser PI. 9 M $ Palæ 3202y Lihme Johs. Nyelandsv. 24(F) $ Fa. 1245 Møller C, Henrik Rungs G. 21 El $ N 5352 Nielsen Søren Danasv. 31 EJ $ Eva4829 Semark Carl H Dal vangen 25 Bi h. $Bella851 V esterbros Ladestation ved Poul Rasmussen Valdemarsg. 67 Kl $ Cent. 3022 Aabenraa • AabenraaLadestation,Terkel I Petersen $ 742 Aalborg: Christensen Carl Danmarksg. 29 JO 5846 KroghS Brandstrupsg. 12 ff 5748 Vestbyens Ladestation, NH Petersen Ab- salonsg. 28 g) 3332 Zima ved Zimmermann Christensen') Vesterbro 85,87 f 4901 Ladestationer. (se tillige Akkumulatorer).

Sealing Wax — Laques — Lacke

København: Holmblad ’ s Lakfabrik Jens Ulf beck Wol- tersg. 11 [S] $ Am. 3516 Alle Slags Brev-, Pak- og Flaskelak.

TIf.Cent. 13333 <6 Vb. 137 Telegramadr. „Lakioeilie* Postkonto 20135.

Cellulose-Lakker, Olie- Lakker, Emaillefarver og Wiltolux-Emailler.

Danske Farve- & Lakfabrikker Finsensv. 36 El $ ★ C. 15407 Danske Farve- og Lakfabrikker Finsensvei 36

Lakering. (se till.: Automobillakerere; Cyklelakering). København: I Fabriken Allak ved Oskar Nilsson Evaldsg. 7 E) $ No. 571 FogelbergH&SonLarsbjørnsstr.5 E JJC.2171 Jensen J S j un. Kronprinsesseg. 54 Kl f. C. 1614 Lakering af Papir og Karton. Møbellakereriet København ved Christensen & Hansen Adelg. 82 E $ Cent. 10675 Møbellakereriet Ravnsborg ved Georg Dahl St. Hans G. 8,5 El f N 5276 & N 692x Olsen Emil Classensg. 7 El $ 0 4412 Ovnlakereriet Albin v. E Olsen Raadmandsg. 34 [® f Ta. 7875

TIf. ★ Cent. 15407 med Omsl.lil saml!. Afd. Tele grama dr. „Tar velakko?

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker