kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3542

Laboratorier, analytisk-kemiske

Dansk Landbrugs- og Handelslaboratorium ved R. Krogh. ODENSE Statsautoriseret til kemiske Undersøgelser af Foder- og Gød ­ ningsstoffer samt Mejeriprodukter. Sorø: Husboldningslaboratoriet ved Wille Jør ­ gensen & B Lotz gi 633 Vibo rg: Hedeselskabets Laboratorium $ 1340 (3 Lin.) Odense: Dansk Landbrugs- og Handelslaboratorium Rugaardsv. 13 gi 1731 Bacteriological Laboratories — Laboratoires bactério- logiques — Bakteriologische Laboratorien København: Jordbrugslaboratoriet ved Knub & Waarst Puggaardsg. 2 E g) Cent. 14055 Jorgensen ’ s Alfred gæringsfysiologiske Labo- ratorium Frydendalsv. 30 fv] jp Cent. 1735 Alfred Jørgensens gæringsfysiologlske Laboratorium Oprettet 1881 Frydendalsvej 30 København V. Telef. Cent. 1735 Telegramadr. „Zymotecnlc" Speciallaboratorium for teknisk Bakteriologi. Steins V L aboratorium N-V oldg.l2E g ) C 4143 V. Steins analytisk-kem. Laboratorium N-Voldgade12 Kl Tlf. Cent 4143 & 10143 Se Laboratorier, analytisk-kemiske. Aalborg : Jydsk Laboratorium Jyllandsg. 5 g 624 Aarhus: Qvist ’ s Laboratorium Mejlg. 52 gi 1191 Se Laboratorier, analytisk-kemiske. Brørup: Ladelund Landbrugsskoles analytisk-kem. Laboratorium g) 6 - Se Laboratorier, analytisk-kemiske. Kolding: Syrevækker Laboratoriet, “ Hans Bech Set. Jørgens G. 8 g) 451 & 471 Odense: Dansk Landbrugs- og Handelslaboratorium D 1731 Danske Syrevækker-Laboratorium, Det Kastaniev. 66 g) 2500 (2 Lin.) Laboratorier, bakteriologiske.

København (Fortsættelse) : Steins V analytisk-kemiske Laboratorium, N-Voldgade 12 Kl g) Cent. 4143 & 10143 V Steins analytisk-kemiske Laboratorium Statsautoriseret til at foretage kemiske Undersøgelser af Gødnings- og Foderstoffer samt Mejeriprodukter N-Voldgade 12 E g) Cent. 4143 & 10143 Postkonto 3412 Grundlagt 1857. Struers Hch em. Laboratorium Skinderg.38K gi ★ Cent. 1402 herfra Omstilling t.alleAfd. Alle Slags kemiske og tekniske Analy ­ ser udføres. Sterilt Blodserum og an ­ dre Næringsv ædsker tilberedes. Appa ­ rater til Udførelse af alle Slags kem. og bakteriologiske Undersøgelser leveres

Laboratorier for Gæringsfysiologi. Laboratories for the Physiology of Fermentation — Laboratoires pour la physiologie de fermentation — Chemische Laboratorien fur Gårungsphyøiologie København: Blom-Bjorner J Svalev.28 Hell, gi Hell. 394 Jorgensen ’ s Alfred gæringsfysiologiske Labo ­ ratorium Frydendalsv. 30 EJ g) Cent. 1735 Alfred Jørgensens gæringsfysiologiske Laboratorium Oprettet 1881 Frydendalsvej 30 København V. Telef. Cent. 1735 Telegramadr. ,,Zymotecnlc “ Renkulturer af Mikroorganismer til Industrielt Brug. Kontrol og Raadgivning. Kalhauge ’ s C Gæringstekniske'Laboiatorium Emmasv. 11 Gjentolte g) Gjent. 1637 Skandinavisk Bryggeri-Laboratorium ved AHøegBrask(Gæringsfysiologisk Labora ­ torium) Forhaabningsh. Allé 24 lv] g) Eva 481 - '1 elegramadr. „Pureyeast “ .

Mælkeri-Laboratoriet Visby, M

Aalborg: Jydsk Laboratorium Jyllandsg. 5 g) 624

Busch gi 42

LABORATORIUM ■nun AALBORG

GRUNDLAGT 1898

JYLLANDSGADE 5 TLF. 624.

^tldfø rer kemiske og bakteriolo ­ giske oAnalyser af enhver oJlrE

Laboratorier for mekanisk-tekniske Under ­ søgelser. København: Statsprøveanstalten Amager Boulevard 108 (S) gi Cent. 5338 & 11638

Aarhus: Qvis t ’ s Laboratorium Mejlg. 52 gi 1191 QVIST ’ s ANALYTISK-KEMISKE LABORATORIUM Ing. cand.polyt. T. A.THOMSEN, M. Ing. F. Statsautoriseret til at foretage kemiske Undersøgelser af Gødnings- og Foderstoffer samt Mejeriprodukter. Alle Slags kemiske, bakteriologiske og mikroskopiske Undersøgelser. B røru p: Ladelund Landbrugsskoles analytisk-kem. Laboratorium g) 6 ANALYSER af Landbrugs- og Mejeriprodukter. Statsautoriseret til kemiske Undersogelser af Gødnings- og Foderstoffer samt Mejeriprodukter. Esbjerg: Hundebølls anal.-kemiske Laboratorium D 634 Statsautoriseret til at foretage kemiske Undersøgelser af Gødnings- og Foder ­ stoffer samt Mejeriprodukter.

STATSPRØVEANSTALTEN

PAATAGER SIG FOR OFFENTLIGHEDEN

MEKANISKE, FYSISKE OG KEMISKE UNDER- -. SØGELSER AF BYGGE ­ MATERIALER OG AF MATERIALER, DER FINDER ANVENDELSE I INDUSTRIEN, SAMT AF FÆRDIGE STOFFER

NÆRMERE OPLYSNINGER VED HEN ­ VENDELSE TIL ANSTALTEN AMAGER BOULEVARD 108 KØBENHAVN S. TELEFON 5338 & 11638 AABEN DAGLIG 9-16.

Nykøbing F.: Lolland-Falsters Laboratorium, M E Slot Ø-Allé 48 A g 109C

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker