kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3540

Fag-Regisler for Danmark

Køleanlæg og Køleinaskiner

Aarhus Evercold, Dansk Køleindustri, Akts., Jern- baneg. 36 $ 2155 G-ram Brødr. Akts. Rosenkran tzg.24 $3070

1333 DET DANSKE KØLEHUS * CQLD STORES

KØLEANLÆG til alle industrielle Formaal, til Butikker, Forretningslokaler, Landbrug, Husholdninger etc.

midLe/itidiff. CLdkesFe. : VESTRE BOULEVARD 4 Q ULiKleNLKg ‘ Jelefrcrn- ’ . CENTRAL 15516.

KØLEANLÆG

BRØDRENE GRAM A/S. VOJENS, TLF. * 21 Ingeniør- & Salgskontor: Bredg. 63, Kbhvn. K. Tlf. ★ C. 2183. fl-Stationsvej 44, Odense. Tlf. 9021

Jysk Køle- & Motor Co., Akts. Nørreg. 39 $ 2206!

JYSK KØLE-a MOTOR CO. Vs NØRREGADE 39

ISLANDS BRYGGE 42® TLF. ★ CENTRAL 16743 TELEGRAMADR.: „ COOLING

AARHUS

TLE. 2206

Artikler til Køleanlæg og Køle- maskiner. København : Andreasen Holger Hambrosg. 6 E $ ★ C. 15400 Fabrik og Lager Kalvebod Brygge $ Palæ 4757 Ammoniak, Svovlsyrling Methylchloride, Freon 12. „Kuhlsator “ den danske Kølelage Brøste P Strandg. 25-27 E $ ★ Cent. 3098 Kølelagen „Reinhartin u . Fyhn Hans Blaagaardsg. 36 C [N] $ Cent. 6572 - Kølere og Kondensatorer. Melchior, Armstrong, Dessau, Co. Frihavnen

KØLING

General Motors Fabrikat Automatiske elektriske Vfibleanlceg for ethvert K3>rug .

LANDBRUGSPRODUKTER, SMØR, ÆG tn. ni.

Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts. $ 369 ^370, 371 & 351, Stats $ 73

FRYSNING KØD, FJERKRÆ,

Dampfærgev. 3 løl fC. 7713 & 11713 Elsmark pr. Nordborg:

FOR. ETHVERT FORMAAL.

Dansk Køleautomatik- & Apparat Fabrik ved M Clausen $ Havn bjerg 55 &56

FABRIK og HOVEDKONTOR AARHUS. FORHANDLERE OG MONTØR- k STATIONER OVER HELE LANDET.j Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Sinding Carl Rosen krantzg. 24 $ 3071 CARL SINDING TEKNISK FORRETNING AARHUS

Kølervædske.

ELSMARK pr NORDBORG Automatik og Dele for Køleanlæg.

København : Dansk Sojakagefabrik, Akts., Islands Brygge 24 [S] $ ★ Cent. 5900 Stats $ 89

Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Sorø: Teknisk Korkindustri, Akts, $ 629 (3 Lin.) Sorex Isoleringsmateriale.

Esbjerg: BorkfeltEmilBorgerg. 50 $ 847 & 827

DOBBELT- DESTILLERET KEMISK REM

7a NK KØLEANLÆG A JL nordisk køle teknik V “ V JYLLANDSFORHANDLER h' EMIL BQRKFELT, ESBJERG

KØLEROLYCERIN

Vestjydsk Køle-Service ved M Eriksen Kongensg. 40 Reparation af alle Slags Køleanlæg . Kolding ; Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts. Fynsv. 60 $ 2100 Odense: Frio ved V H Petersen Overg. 58 $ 3827 Elektriske automatiske Køleskabe. GRAM BRØDR., Akts., ODENSE AFDELING Ø-Stationsv. 44 $ 9021 Rohde K A Vindeg. 53 $ 7950 N. K. Køleanlæg. Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts. Hunderupv. 28 $ 444 Slagelse: Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts. Bredeg. 22 $ 960

Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts., Lyngbyv. 11 [g] $ ★ C. 8612 Stats $ 555

Kølehuse.

København: Danske Kølehus Cold Stores, Det, Akts., [Midlertidig Kontor V-Boulevard 4 É $ C. 15516 Fra 1ste Maj Islands Brygge42 [s] $ ★ C. 16743 Se næste Spalte, øverst. Havne- Køle- & Frysehuset ved Jul.Lorenz Christiansg. 11 K $ By 3384 & 0 5445 Køle- & Frysehuset København, Akts., Lavendelstr. 15,17 Kl $ Cent. 6140 Ks bj er g: Dansk Fryse- & Kølehus Comp. Akts. $ 2510 • i Forenede Isværker,De, Akts. NyHavn $2400

Kønrøg.

København : Ringsted & Semier V-Farimagsg. 41 00 fra Marts 1940N-Farimagsg. 13 $ ★ Cent. 6977 & 7061 Repr. f. Ousby Kimrøks fabrik s A/B. Hasle: BORNH OLMS KØNRØGSFABRIK $ 27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker