kraks vejviser 1940 handelskalender

Køleanlæg og Kølemaskiner

Fag-Register for Danmark

VII — 3539

Helweg-Jørgensen Ingeniør- & Handelsfirma Gl.Kongev. 47 E f ★ C. 3783 Telegramadr. „Selwegj ør gensen* .

Behrens HB Raadhuspl. 45 E U Palæ 2804 Christophersen C A & Søn Grundtvigsv. 23 E f Ve. 8356

Cent. 1460

Rugaard P Amalieg. 35 E j)

KØKKENUDSTYR af

RUSTFRIT STAAL MÆRl

|L ---- mj ELEKTRISKE U U KØLEANLÆG C.A. FABRIK FOR CHRISTOPHERSEN L SØN GRUNDTVIGSVEJ 23 0 Danish AI ilk Cooler Comp., Ltd., The, Akts. Maricndalsv. 6,8 E) $ ifc-C. 2613 Dørge Aage Smalleg. 52 E $ Gro. 8159 Ekspert i alle Slags Køleskabe. Electrolux Hermodsg. 28 HU $ ★ C. 1112 Evercold Dansk Køleindustri, A/S., Fabrik: Godthaabsv. 156 Cø $ * Cent. 8133 PVERCOLD AUTOMATISKE KØLEANLÆG &. KØ LESKABE PRIMA DANSK ARBEJDE SALGSKONTOR OG UDSTILLING: KØBENHAVN INDUSTRIBYGNINGEN C. 1 5,2^ ÆT ­ AARHUS BANEGAARDSG. 36 TLF. 2155 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Firmator, Akts., Toldbodv. 6 M ■*- Cent. 5478

ELEKTRISK KØLING

AUTOMATISK.

AUT. FORHANDLER FOR KØBENHAVN OG SJÆLLAND INGENIØR- OG HANDELSFIRMAET HELWEG-JØRGENSEN

Schmidt GeorgVimmelskaftet34 14312 Fredericia: Voss ’ s Ernst Fabrik, Akts. $ 1100 (3 Lin.), Stats gi 18 aktieselskabet røsT W55 3 FREDERICIA TlrCent.

GL. KONGEVEJ 47 - KØBENHAVN V TELF. : CENTRAL 3783 TELEGRAM-ADRESSE: HELWEGJØRGENSEN

.-

Emaillerede Gryder, Aluminiumskasseroller og -fløjtekedler.

AUTOMATISK ELEKTRISK KØLING

3. Fabrikker , for Køkkenudstyr. København: DANSK ALUMINIUM INDUSTRI, Akts., Englandsv. 32 1U $ Cent. 1467 Aluminium Køkkentøj. Køleanlæg og Kølemaskiner. Cold Storage Plant — Etablissements frigorifiques et frigoriféres — Kiihlanlagen und "maschinon Artikler til Keleanlæg og Kolemaskiner se i Slutningen af dette Fag. København: Atlas, Akts., Baldersg. 3 (S) $ ★ C. 4864

EXC^LS^^R

KØLEPLADER ETC.

Industri Eksport Selskabet Balticum Akts., H C Ørsteds V. 52 A E C. 273 & 4038 Ingvardsen J Kødbyen Høkerboderne 23 E ® ★ C. 14126

FRIGIDAIRE General Motors Fabrikat

KØLEANLÆG • alle Formaal •alle Størrelser • 47 Aars Erfaring

J INGVARDSEN Kødbyen Høkerboderne 23 V. Tlf. ★ C. I4I26

AUTOMATISKE ELEKTRISKE KØLE ­ ANLÆG SAAVEL FOR PRIVAT- SOM FORRETNINGSBRUG.

AUTOMATISKE KØIEANIÆG, MED VEGA MASKINER TIL ETHVERT FORMAAL. DANSK ARBEJDE. Nordisk Køleteknik ved Ing. Sv.Aa. Ander ­ sen RosenømsAllé 11 EfljA ’ C.15675&9257 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts., Bredg.75El ^ ★ Cent.9842 - Telgr. „Sabroes* Vega Kølenaskiner, Fabr. for, Holg.Nielsen Axelhøj2o, 25 RødovreVanl.fl Rødovre564 A alborg : Lippert ’ s Brødr. Maskinværksted, Akts., Fuglevangsv. 12 E f N 5348 & N 1268x Monterings-Centralen v. Johs. Andresen - Nørrebrog. 90 |N] $ N 3343u Nicolaisen O H & H Kruse, raadgivende In ­ geniører st. Kongensg. 25 E f C. 14837 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

xmlomoiisJle

ixoandtiequSeaede

FORHANDLERE I H ver landsdel . og føu)icf OVER HELE LANDET.

Ammoniak Metyl klorid eller Freon

| | | | |

FIRMATORs TOLDBODVEJ 6 E TLF. ★ CENT. 5478 Frigidaire, Se Firmator, Akts. GRAM BRØDR. Akts., KØBEN ­ HAVNS AFDELINGEN Bredg. 63 E fl *C. 2183

f KJØBENHAVN. N \

Lindholm P & Ryø $ 2227 & 2207 Eneforhdl. for Nordjylland af Gram's Køleanlæg.

i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker