kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Rom C Th. & Co. ’ s Eftf.Axeltorv 1 El fCent. 10625, 8625 & 625 Sabinsky E Adelg. 109 Kl fl By 8825 Saxkjær Gunnar Nørrebrog. 25 El fl Cent. 14584 . Schmidt Hj. Fredensg. 12 El fl N 2183x Schovgaard N &Søn Aaboulevard 54 ogGrif- fenfeldtsg. 47 INI fl Cent. 1909 Senking ved Georg Schmidt Vimmelskaftet r< 34 Kl fi ★ Cent. 14312 Stop & Shop ved D Warburg Elmeg. 14 [N] fl No. 4941v Strandvejens Køkkenudstyrsmagasin v. P H Grubert Strandv. 9 El fl C. 4302&Ry.3543 Thiim Arthur Isafjordsg. 1 S] fl Am.3661y Thomsen Wilhelm Amagerbrog. 253 IS1 fl . Su. 1272 Aabenraa; p{^] enauer L f) 157 Aarhus: Fajance Varehuset, Akts. Ryesg. 23 a 1922 Hindsgaul Arne Frederiks Allé 148 & 9408 Porcelæns-Magasinet Sønderg. 30 fl 980 Schive G V Bruunsg. 46,48 Jl 6191 Steenholt K Frederiks Allé 135 fl 3477 Allingaabro : Rasmussen Aarø fU44 Assens: Egelund R M ® 223~ Kruli & Jepsen fl 47 & 308 Esbjerg: Anker ’ s Udstyrsmagasin, Chr. Jensen Kongensg. 82 f 32 Esbjerg Porcellæns- og Glasmagasin ved A Hellerup Pedersen Kongensg. 37 f 544 Rasmussen Brødr. Kongensg. 95 fl 1795 Frederikshavn: Idskou O S Danmarksg. 1 fl 346 Sivertsen Ditlev fl 376 He lsinge : Pedersen Valdemar fl 13 Helsingør : Nielsen L PStjerneg.20 f!1007 Seidenfaden Viggo Steng. 61 fl 111 Hillerød : Varebørsen,Carl V Jørgensen fl 509 / H j ø r r i n r g -Winkelmann L fl 665 Horsens: Askholt Eli Torvet 16,18 fl 1650 Jensen I Sønderbrog. 27 fl 1303 Løgstrup-Jensen Vagn Smedeg. 12 f 12331 Varekælderen ved Jens Christian Nielsen Hospitalsg. 11 fl 637 Hørshol m: Mørck Carl f 261 Kolding: Udstyrs-Magasinet,E Frederiksen Jernbaneg. 17 fl 1862 K 0 g G: Christensen M fl 827 Nykøbing F,: Hertz Henri Østerg. f77f> Odense: Andersen J Sønderg. 3 fl 3676 Brandt Axel Vesterg. 46,48 fl 1087 & 8287 Christiansen H F Overg. 16 fl 2040 & 3760 Christiansen Holger Nørreg. 11 fl 598 Hey Chr. J Vesterg. 5 fl 539,2312 & 8077 Spec.: Køkkenudstyr, Glas & Porcelæn. Laursen Peter Nørreg. 24 fl 1153 Olsen Alfred, Limkilde ’ s ETtf. fl 549 Randers: Christensen C Middelg. 4 fl 271 Larsen Emil Torveg. 9 fl 77 Roskilde: Christensen Marie Skomagerg. 46 fl 2346 Petersen Th. & Co. Algade 21 fl 1040 Rønne: Bazar du Nord ved G Mortensen J315 Skagen: Køkkenudstyrs-Magasinet ved A Laage Iversen Stats f 37 S ønderborg: Qhrt C M f 246 V af d e: Varde ogOmegnsUdstyrsforretning ved Oscar Nielsen f) 169 Vejle: Ha-Ko ved A HansenVesterg. 25 f 1245 Nellemann P Torveg. 17 fl 170 & 171

VII — 3538

Preserved Meat — Conserves de viando — Fleischkonserven (se tillige Konserves).

GRUNDLAGT 1874 POSTKONTO 3691

København: Danaox,DanskFabrikforKødextrakter&Kød- konserves, Akts., Overg.n.V. 39KlfC.5868 Konservesfabrikken Danica, Slagelse og Kø ­ benhavn, vedC Stau &Co. Kronprinsesseg. 14 K Cent. 332,6032 & 13732 Vital, Industri- & Handels Aktieselskab Overg. n. V. 39 E fl C. 5868 Odense: Eckhoff Bjarne Buchwaldsg. 51 f 226 Se under Konservesfabrikker. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Vordingborg: D.O.K.E. (Dansk Oksekøds Export), Akts., Masnedsund fl V 701 København: Merwede ’ s mekaniske Værksteder Vibev. 6 [Nvl fl Ta. 4774 - Rustfrit Staalarbejde. Rustfri Staalmontage, Akts. Aurikelv.8 Valby f*C. 7506 (5 Ledn.) £ (Ink&imæ/iÅj&t JVz GARANTI FOR BEDSTE FABRIKAT! RUSTFRIT STAAL. VASKE, BORDE, KAR, BEHOLDERE, MASKINER TIL STORKØKKENER, MEJERIER , SLAGTERI ER . BRYGGERIER, FARVERIER OG DEN KEMISKE INDUSTRI. Køkkenudstyr. Kitchen Furnishers & Kitchen Equipment — Ustensiles de cuisine — Haus- und Kiichengerate (se tillige Isenkramvarer). 1. Køkkenudstyrsforretninger. 2. Køkkenudstyr en gros. 3. Fabrikker for Køkkenudstyr. 1. Køkkenudstyrsforretninger. København: Angelsø V Oehlenschlægersg. 66 El ® Ev. 4578 Bach Sten Vesterbrog. 88 El C. 9209 Brønnum Oluf & Co. Holbergsg. 8 Kl j) ★ & 8750 Se næste Spalte, øverst Bøgelund-Jensen, Akts., Raadhuspl. El f ★ Cent. 863 Køkkenbordsbelægning.

VAREMÆRKE

KØKKENUDSTYR GLAS OG PORCELÆN HOVEDFORHANDLERE AF JERNPORCELÆN FRA DEN KONGELIGE PORCELÆNSFABRIK. HOSPITALER, INSTITUTIONER, HOTELLER, RESTAURATØRER, REDERIER.

TELEFON CENTRAL 8750 (4 LEDNINGER) ★

Fleck enstein E Frederiksborgg.8 ffiCent.7467 Friis Aage Ravnsborgg. 20 El fl N 1177 Gasværkernes Udsalg ’ s Eftf., W Kiister & Co. GI. Kongev. 120 [0 f Cent. 4657 Hansen Orla Frederikssundsv. 116 A ® $ Bella 733 Harild Knud Strandv. 157 HelLf) Hell. 109 Hemmingsen A Vesterbrog.92EJ)Cent.8736 Kompl ette Køkkenudstyr . Eorl.Prisliste. Houlberg Chr. S Griffenfeldtsg. 25 El fl N 4056 v Israel Ejnar GI. Kongev. Gl.Banegaard El fl By 7279 Israel L R V-Farimagsg. 3 D El fl By 5627 y Jørgensen Georg V Nørrebrog. 57Elf C.4885 Klitten Erik J agtv. 127 El fl Tg. 580 Knudsen B Strandboulevarden 9 fl 0 5194x Københavnerbasaren ved Carlo A Jensen Vennemindev. 9 [@] f) Ryv. 4214 Køkkenmagasinet Vester v. Hans Barming Oehlenschlægersg. 4 El f| V 5367x Køkkenmessen v. Paul G Nielsen Borgerg. 4 E f Palæ 3403 Køkkenudstyrsforr. Mercur v. S H Madsen & O Errendal Godthaabsv. 209 E f Gh.4024 Køkkenudstyrskælderen v. H Bærentzen V-Voldg. 92 El f Palæ 4226 Levin C Thorshavnsg. 24 O f Am. 871 Lykkeberg Poul R Landskronag. 54 [ø] f Ryv. 579 y Løgager Povl Amagerbrog. 151 Am.1252 Nielsen Eduard N-Frihavnsg. 49 [øl fl 0259x Nielsen Hartvig, S-Boulevard 53 El fl V880x Nielsen Oluf P Borups Allé 213® ® Tg. 5284 Nielsen Paul Frederikssundsv. 24 ®_fi Tg. 3635 Olsen Axel FalkonerAllé 25 El JD C. 2555 Petersen Chr. A&Søn ’ s Eftf.,K Holm Kom- pagnistr.41S f! Cent. 4822 Petersen SørenNørrebrog. 202 El fl Tg. 147y Poulsen P Ordrupv. 102 Charlott!. J) Ordr. 1100 PoulsenPChr. Amagerbrog.l33[S] f)Am. 175y Ring Aug. W Nørrebrog. 5 El J) Qent. 10404

2. Køkkenudstyr en gros.

Clausen Victor Nørrebrog. 220 El f Cent.9965 ErichsenL V Nørrebrog. 55Elf)^ Cent.9248 Filial Godthaabsv. 66 IF1 ® ★ Cent. 6647 Eriksson V st. Kongensg. 3 Kl fl C. 8514

København: Mailer ’ s J E Enke & Co. Viborgg. 70 El f ★ Cent. 15350

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker