kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3532 Nielsen Søren Absalonsg.l4g 4305 Nielsen Tage Rosenørnsv. 26 g 8290 Nielsen Th. Dannebrogsg. 33 g 1033 Nielsen Thorvald Ærøgade 20 g 6615 Nielsen V Godthaabsg. 22 g 8562 Nielsen V V Nyborgv. 60 g 4270(B) Nissen A, Clausens Allé 54 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 201 Norreen Gudme Klareg. 19 g 3082 OlesenMagnus V Nederg. 22 g 753 Olesen Ole P Junggreensv. 4 g 7605 Olsen Hans Marius Kanalv. 124 g 2457 Olsen Olaf M Nørreg. 59 g 302 Overgades Koloniallager vedSv. Cornelius- sen Overg. 38g 6155 Pedersen Carl Set. Jørgens G. 195 g 399 Pedersen Chr. Hunderupv. 174 g 1139 Pedersen Chr., Akts. Hørdumsg. 29 g 2455 Pedersen Ejner Vesterbro 58 g 4079 Pedersen Elina Lahnsg. 23 g 3931 Pedersen K Carlsg. 1 g 8056 Pedersen N P Ny Kongev. 38 g 5615 Petersen Aage Skibhusv. 78 g 8066 Petersen Carl, Tolderlundsv. 85 g 1626 Petersen Chr. Billesg. 17 D g 6305 (B) Petersen G V-Stationsv. 66 g 5450 Petersen Hans Nørreg. 95 g 1965 Petersen Herman Damhusv. 26 g 8099 Petersen Herman Klåreg. 25 g 3269 Petersen Herman Aaløkkehaven 46 g 8446 Petersen Inger Tesdorpfsv. 63 g 4520 Petersen Jens S-Boulevard 154 g 644 Petersen P Overg. 52 g 205 Petersen P Chr. Nyborgv 19 g 7317 Petersen P H Kastaniev.29 g4333 Petersen Søren Andersen Ejby Møllegyde 5 g 3975 Petersen Vald. Læssøeg. 76 g 6082 Petersen V Bøge Christiansg. 113 g 1015 Peterson Oluf Faaborgv. Postadr. Fruens Bøge g Dalum 231 Petersson Oscar Heltzensg. 28 g 1889 & 5061 Ploug Axel Vesterbro 15 g 2489 Poulsen Einar st. Graabrødrestr. 12 g 3917 Poulsen Kirstine Vesterbro 100 g 1275 Prætorius Johs. Nørreg. 29 g 1102 Rasmussen Aksel Damhusv. 49 g 6673 Rasmussen Alfr. Middelfartv. 117 g 1779 (B) Rasmussen Bernhard Dronningensg. 12 g 324 Rasmussen Carl Skibhusv. 156 g 2787 Rasmussen Chr. Lnndsbjerg Læssøeg. 76 g 6082 Rasmussen ('hr. M Guldbergsv. 16 g 6120 Rasmussen C Steen Hj. af Annasholmsg. & Henriettev. g 7341 Rasmussen Dagmar Læssøeg. 18 g 5859 Rasmussen E Lumbyv. 4 g 2994 (B) Rasmussen E Rødegaardsv. 67 g 2590 Rasmussen Erna Dronningensg. 71 g 2116 Rasmussen Ernst A Dalumv. 94 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 347 (B) Rasmussen Grethe Sadolinsg. 11 g 1167 Rasmussen Gunnar Buchwaldsg. 36 g 7411 Rasmussen'Hans Chr. Sadolinsg. 43 g 2371 Rasmussen Holrer Aaløkke Allé 40 g 7454 Rasmussen J A Thorkildsg. 7 g 2384 Rasmussen Jens P Langelinie 101 g 7077 Rasmussen Johs. Peter Damhusv. 70 g 8495 Rasmussen K Nansensg. 7 g 8536 Rasmussen Lars Set. Jørgens G. 154 g 602 Rasmussen Lars H, TT C Andersens G. 57 g 447 . Rasmussen Niels Jørgen Dronningensg. 50 g 7163 Rasmussen Othilie, H C Andersens G. 54 g 4983 Rasmussen Otto Mosegaardsv. 32 g 8012 Rasmussen Otto G Rugaardsv. 68 g 2956 Rasmussen R, Ny Kongev. 26 g 2701 Rasmussen Rasmus Georgsg. 34 g4899 Rasmussen Svend Aage Svanev. 46 g 8355 Rasmussen Willy E Faaborgv. 25 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 109 Raun Preben Bøving Hjallesev. -41 g 5080

Købmænd Odense: (Fortsættelse): Kragmann Valdemar, Carl Lunds V. 69 g 7874 ’ K ring H Læssøeg. 178 g 7167 Kristensen M Albanig. 32 g 4587 Krogh Emma Nyborg Landev. 326g7241 Krogh P Dronningensg. 33 g 345 Krogh Victor Munkebjergv. 48 g 8161 Kuchler Karl Fredensg. 34 g 6139 Larsen Anthon Kochsg. 83 g 7257 Larsen Axel Frederiksg. 19 g 6576 Larsen C Svanev. 37 g 7187 Larsen Chr. V Thorsg. 62 g 865 & 4555 Larsen Erna Damhusv. 40 g 6925 Larsen Frants Hjallesev.il , 13 $ 492 (B) Larsen Gunnar Rødegaardsv. 60 g 8167 Larsen Harry Danmarksg. 1 g 5208 Larsen H V S-Boulevard 69 g 7323 Larsen J. Oluf Bagers G. 60 g 1814 Larsen Johs. Ejbyg. 23 g 1911 Larsen Karl Bredstedg. 16 $2013 Larsen K H J S-Boulevard 142 g 8296 Larsen Kirstine Nyvangsv. 21 g 5943 Larsen K P Set. Jørgens G. 45 g 812 Larsen Oscar Baumgartensv. 39 g 5993 Larsen P, Carl Lunds V. 1 g 6652 Larsen Svend Stroh Skibhusv. 136 g 8486 Larsen Valdemar Marienlystv. 2g 6425 Lauritsen H C Kaalundsv. 5 g 6063 Leth A M JSct. Jørgens G. 98 g 2780 Lohmann S S-Boulevard 204 $ 7360 Lund Hildur Enghavev. 5 g 6462 Lundtofte M Dronningensg. 89 g 1325 & 5517 Løve M Middel far tsv. 119 B $ 2986 (B ) Madsen Aksel Overstr. 8 g 1525 Madsen Carl Dalumv. 53 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 335 (B) Madsen Chr. P Vindelsv. 54 g 7932 Madsen Johannes Allég. 8 g 2980 Madsen Johannes Middelfartv. 259 g 3088 Madsen K Middelfartv. 129 $2934 Madsen K Slotsg. 21 g 4473 Madsen Mads P Rugaardsv. 104 g 3487 Madsen Martin Klosterv. 23 g 2683 Madsen O Albanig. 65 g 7365 Madsen-Schou C Ansgarg. 11 g 2010 Matthiesen Johan Chr. Sadolinsg. 55 g 4163 Mikkelsen Erik Skibhusv. 37 g 4792 Mogensen H P Hunderupv. 45 g 7258 Mortensen A Høegh Horsetoi vet3g5379 Mortensen H C Palnatokev. 31 g 7749 Mortensen K Tolderlundsg. 68 g 3313 Mortensen Martha Set. Knuds G. 18 g 5303 Munkebo A Skibhusv. 230 g 4739 Møllegaard Thyra Guldbergsv. 11 g 8460 Møller C H Bredstedg. 4 g 6616 Mørk Carl Sadolinsg. 131 g 3155 Nielsen A K S-Boulevard 254 g) 2403 Nielsen Anton Vindeg. 129 g 2702 Nielsen AntonWedel V-Stationsv.34 £18394 N ’ elseu Carl Faaborgv. 10 Postadr. Fruens Bøge g Dalum C9 Nielsen Ejner, OlufBagers G. 27 g 7019 Nielsen Elna L, H C Andersens G. 32 g 2478 NieLen Georg, Carl Lundsv. 17 gi 2290 Nielsen H Rugaardsv. 69 g 6329 (B) Nielsen Harald A Astrupv. 16 g 5834 Nielsen Harald Gullestrup Læssøeg. 57 gi 1882 Nielsen H C Allég. 48 g 437 Nielsen K Harhorn Nørrebro 46 g 4484 Nielsen L Nyborg Landev. 124 A g 3448 Nielsen Martin E Læssøeg. 23 g 1340 Nielsen M K Faaborgv. Postadr. Fruens Bøge g Dalum 98 Nielsen N C Benediktsg. 24 g 5821 Nielsen Niels Chr. Kochsg. 72 g 3087 Nielsen N J Skibhusv. 186 g 3037 Nielsen N S Alexandrag.il g 1253 Nielsen Oskar Jagtv. 36 g 6528 Nielsen O Sophus. Carl Lunds V.29 g 5234 Nielsen R, Oluf Bagers G. 14 g 1121 Nielsen Randa Set. Jørgens G. 90 g 2978 Nielsen S B Roesskovsv. 74 g 3414 Nielsen Signe Leth Set. Knuds G. 42 g 960 Nielsen ’ s S & L Kaffe- og Kolonialforretning Ny Kongev. 50 g 4138

Rendbøl Chr. Ingemannsv. 13 g 6674 Reventlow ’ s Axel Eftf. P ChristoffersenØ- Stationsv. 36 g 1142 Rosbæk Hans Chr. Stenosg.il g 5299 Rosendaht L P Kronprinsensg. 38 g 7271 Rothe Th. Dalumv. 13 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 120 Røhrmann C Segelckesv. 27 g 6135 (B) Scheffmann Fr.Vesterg.86 g 304 (2Lin.)(B) Schmidt Ejner Kragsbjergv. 3 g 6229 (B) Skjellerup Kay Nørreg. 43 g 5864 Skov Agnete Vindeg. 108 g 4050 Skov Jørgen Set. Jørgens G. 131 g 9131 Slotsboden vedLCLaursen Asylg.16 g 2714 Smedegaard P Albanig. 22 g 1780 Smith John Benediktsg 2 g 417 Steenholdt Nielsine Hordumsg.16 g4724 Stentebjerg R Set. Knuds G.45 g 5753 Stokholm Valdemar Overg. 59 B g 6259 Stærmose Marie Hannerupgaardsv.24g7112 Svendsen Axel Hjallesev. 116 g 6639 Svop Jenny S-Boulevard 130 g 5845 Søgaard M P Ørstedsg. 26 g 1959 Sorensen Emma Nederg. 1 g 1546 Sørensen Frederik st Glasv. 19 g 839 Sørensen Gunnar Rugaardsv. 17 g 6941 Sørensen Hans Benediktsg. 9 g 6453 Sørensen J K Rugaardsv. 88 g 214 Sørensen Kaj Skibhusv. 34 g 9500 Sørensen Karl Grønneg. 10,12 g 5976 Sørensen N Adamsg. 40 g 6435 Sørensen P A Set. Jørgens G. 12 g 258 Thomsen Alfred Istedvænget4 g 4821 Thomsen Joh. Kongensg. 58 g 912 & 2977 Thorskov A Damhusv. 10 g 5261 Treldal O Ærøgade g 6646 Ullerlund Eigil Tolderlundsv. 88 g 7560 Vareborsen, Aage Pedersen Christiansg. 15 g 8474 Westergaard Gunnar Rugaardsv. 127 £3954 Wils Viggo, Jens Benzons G. 18 g 338 Winkler Julius Staalstr. 3 g 2428 Wædele Aage Rugaardsv. 120 g 8692 Ørvad Svend Hunderupv. 68 g 637 Østergaard A Allég. 54 g 4843 (B) Østergaard ’ s Koloniallager, Svend Ove Pe ­ dersen Kochsg. 35 g 6928 Østerskov A C Roersv. 23 g 5067 Otterup: p on bæk N g 42 (B) — Hansen Johs. g 19 — Hendriksen Martinus g 4 — Jensen L P g 118 — Johansen Otto g 306 — Jørgensen Alfred g 138 — Kragh Carl Emil g 28 Pad borg: FlegeaardP J g 223 — Gønge Frederik, Frøslev g P 254 — Hansen Th.& Son g 233 (B) — Jensen A g 266 — Pe ­ tersen & Knudsen g 215 (B) — Skov Frelle g 299 Præstø: Andersen J P g 98 — Hemming- sen Emil g 34 — Jørgensen Jørgen g 20 — Larsen ’ s Thorvald A Eftf., II Lotz g 25 — Pedersen Martin g 124 — Pe ­ tersen Anton g 15 — Schultz H V g 33 Randers : Albrecht A M Østerg. 2 g 854 Aldershaab- O Vestergrave 13 g 642 Andersen A M Viborgv. 38 g 325 Andersen Karsten GI. Ilobrov. 28 g 1975 Andersen Nicolaj Viborgv. 35 g 1342 Andersen S K Ny Markeds G. 6 g 791 Andersen Søren Dronningensg. 10 g 1097 Bager Chr. Molleg. 3 g 971 Balle J M Norrebrog 59 g 2094 Bengt sen Carl Tinghus PI. 13 g 1826 Blæhr Jens N Thorsg. 4 g 317 Boldsen C A Slotsg. 5 g 2931 Boulevardgaardens Kolonialhandel, Holger Petersen Boulevardgaardenl8 g 586 Broch Frederik 1. Voldg. 22 g 474 Christensen Chr. Østerbro 44 g 539 Christensen Chr. M Prins Christians G.10 g 1048 Christensen Ingvard C E Aarhusv.34 g3461 Christensen J Fabersv. 2 g 2627 Christensen J Udbvhøjv. 8, Dronningborg g R 2624 Christensen V Smith Strømmen 1 g 2507 Christesen Hans Nyvangsv. 24 g 1968 Christiansen Emil, Vorup g R 441 Clausen Anker Hobrov. 46 g 795

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker