kraks vejviser 1940 handelskalender

Købmænd

VII — 3531

Fag-Register for Danmark

Hansen Vilhelm Grønning Georgsg.46 £ 6136 Hansen Willy Skibhusv. 209 1 7452 Hartvig Alfred Skibhusv. 149£ 7261 Hauritz Svend Fælledv. 17 £ 3279 (B) Henriksen Alfred H C Andersens G.48 £ 5014 Henriksen Carl Vibev. 8 £ 6391 Henriksen N Langelinie 122 $2576 Henriksen Olga Heltzensg. 49 £ 1954 Hjorth A Pjentedamsg. 6 B I 7495 Hjorth F E Aalokke Allé 1£ 3174 Holm K, Clausens Allé 7 Postadr. Fruens Bøge £ Dalum 241 Holmlund Johs. Reventlowsv. 52 £ 7625 Høger W C C Egebæksv. 20$ 5911 HojsgaardChr.Buchwaldsg.21 £945 Ingeman Th. Rytter". 23 £4311 Ingemann Richard II Hjallesev. 50 £ 3186 Iversen Martin Klareg. 14 £ 1354&6854 Iversen Peter, Hans Tausens G. 2 I 409 Jacobsen Carl S-Boulevard 232 £3858 Jacobsen Ingeborg Ramsherred 1 £ 6193 Jacobsen Th. Skibhusv. 84 £ 2528 &6228 Jacobsen Viggo Strandhuse 10 £ 88C Jakob.-en Elna Vesterbro 19 £ 9546 w Jakobsen T T Reventlowsv. 13 £ 673 Jantsen Ellen S-Boulevard 96 £ 6092 Jensen A E S-Boulevard 38 £ 5444 Jensen Chr. Nørrevænget 24 £ 4663 Jensen C M Fælledv. 16 £ 7493 Jensen Conrad Kanslerg. 17 £ 5451 Jensen H A, Poul Mollers V. 8 £ 4016 (B) ' Jensen Hans Allég. 34 £ 1669 Jensen Hans Tolderlundsv. 60 £ 8223 (B) Jensen Harald Skibhusv. 125 £1869 Jensen H P Skibhusv.79 £ 1287 (B) Jensen H P Adamsg. 26 £ 6605 Jensen's HP Eftf., MBang Set.Jørgens G.71 £5934 Jensen JA Nørreg. 77 £3232 Jensen Jens Benediktsg. 2 £ 1647 Jensen Jens C Tranev. 15 £ 6018 Jensen J Ingemann Bernstorffsv. 15 £ 3444 Jensen J O Bjergeg. 12 £ 7194 Jensen Johs. Dalumv. 46 Postadr. Fruens Bøge£Dalum 72 Jensen Johs., Mads Hansens V. 14 £ 5869 Jensen Ole W Overg. 25 £6004 Jensen Otto Rugaardsv. 186 £ 2792 Jensen Peter, V-Stationsv. 64 £ 4448 Jensen W Skibhusv. 63 £ 2873 (B) Jensen Valdemar Skibhusv. 9, 11£446 Jensen William Rosengaardsv. 29 £ 7771 Jensen-Møller NielsHunderupv.89 £ 1919 Jepsen Arne G S-Boulevard 114 £ 3503 Johansson F W Aaløkkehaven 52 £ 3757 Jøhnk Carl Thorsg. 38 £ 4889 Jørgensen Anders Billesg.31 £ 4120 (B) Jørgensen Carl Juul Johannev. 25 £6738 Jørgensen Georg Absalonsg. 12 £ 425 (B) Jørgensen H Østerg. 18 £ 6529 Jorgensen ’ s H Eftf., L AndersenKongensg. 21 £ 351 JørgensensHEftf., A MicheIsenRoersv.il £ 4993 Jørgensen J Glentev. 8 £ 5339 Jørgensen J E Glentev. 14 £ 6002 Jørgensen M Pantheonsg. 22 £ 1391 Jørgensen M Sønderg. 2 £ 229 Jørgensen O Damhusv. 104 £4139 Jørgensen Peder H Nyborgv. 27 £ 469 (B) Jørgensen S Læssøeg. 150 £ 2601 Jørgensen Th. Vesterbro 85 £ 352 Karlsen Th. Færgev. 2 £ 7079 Kerdil Jens Maylands Allé 27 £ 5616 Kjølby A L Christiansg. 86 £ 8628 Knudsen G V Gerthasminde 43 £ 3454 Knudsen Knud Ibsensv. 38 £ 6512 Knudsen Peter Hostrupsv. 10 £ 971 Knudsen Reinholdt S-Boulevard 68£ 2756 Knudsen Viggo Hjallesev. 130 £ 7868 Knudsen William Østerbæksv. 15 £ 1962 Kolonialhuset ved H M Hansen Overg. 9 £ 7668 6 Kousted P P,Hj.af Dronn.OlgasV.ogJohan- nev.£ 2955(B)

Christensen Knud Fredensg. 32 £ 6293 (B) Christensen S Vesterbro 72 £ 8565 Christensen Th. Benediktsg. 21 £984 Christiansen Albert, Oluf Bagers G. 41 I 1826 Christiansen Kirsten Dronningensg. 71 £2116 Christiansen Mary Reventlowsv. 42 I 7469 Christiansen O Damhusv. 88 I 2391 Clasen Helga Skibhusv. 199 I 3544 Clausen A M Heltzensg. 4 B 5919 Clausen-Bruun E Aasumv. 96 £ 1207 Dahl R Juul Aalokke Allé 19 £ 7020 Dalager Svend Tranev. 33 £ 7298 Damgaard Dagmar Ejvinds Allé 14 Post ­ adr. Fruens Boge I Dalum 355 Davidsen D, Tietgens Allé 25 £ 6008 (B) Dreiøe H Junker Nørrebro 49 £ 708 Dronningensgades Kolonial-Import ved Jørgen Pedersen Dronningensg. 45 £ 3508 Egmose Ivan S-Boulevard 196 I 5522 Eilstrup Harald Valdemarsg. 18£ 5456 Eliasen C C A Kochsg. 24 £ 4787 Ellebæk N H Adamsg. 12 £ 3967 Enghuus C P Sønderg. 34 £ 1693 En gros LageretSct.Hans ved Viggo Larsen Skibhusv. 1 £ 7014 Engros Lageret Set. Knud, Akts. Ve- sterg. 64 £ 1237 Eriksen Jens Hjallesev. 10 £ 1421 Eriksen N P Tværg. 14 £ 3837 Eskelund J Enighedsv. 5 £ 2241 Fischer E Nørreg. 47 £ 4421 Fjordal II Skibhusv. 34£ 5734 (B) Frederiksen N Chr. Frederiksg. 67 £ 2123 Fredslund Svend, IC la Cours V. 15 £ 8750 Fylling Knud Vesterg. 19 £ 6219 Gedde Ove Vindeg. 21 I 379 Gormsen Anton Set. Knuds G. 53 £ 5480 Grønvaldt Hugo Allég. 90 £1975 Gustafsson A M, Olaf Ryes G. 8 I 6602 Gøbel Christian Sadolinsg. 161 £ 6632 Halkjær L Fengersv. 34 £ 8409 Hanghøj Charles Engg. 7 I 4647 (B) Hansen A Loubjerg Reventlowsv. 53£6199 Hansen A P Arnold, Steenbachsv. 1£ 3728 Hansen Bolvig Hunderupv. 39 £ 4567 Hansen Carl Fengersv. 2 £ 7982 Hansen Carl, Olaf Ryes G. 7 $ 7775 Hansen Chr. J Rodegaardsv. 104 £ 4691 Hansen Eier Frederiksg. 51 £ 1419 Hansen Emil A Gyldenløvesg. 10 £ 6867 Hansen Emil J Henriettev. 94 £ 4881 Hansen F Bøgebjergv. 41 1 7647 Dansen F Rugaardsv. 54 £ 6099 Hansen G Bang Middelfartv. 55 £ 3803 Hansen Gunnar P Godthaabsg. 56 | 6191 Hansen Hans V Bernstorffsv. 9 £ 2496 Hansen H C Faaborgv. 49 Postadr. Fruens Bøge $ Dalum 190 Hansen H E Nyborgv. £ 6175 Hansen H LVindeg. 73 £ 4073 HansenHP Annasholmg. 57 £ 1426 Hansen H P Kochsg. 7 B £ 5617 Hansen H P Odinsg. 28 £ 4968 Hansen H P Sadolinsg. 131 £ 6944 Hansen IC Drosselv. 9 £ 8247 Hansen I C Rugaardsv. 112 £ 4713 . Hansen Ingvar S-Boulevard 82 I 3739 Hansen J E Blicher Tesdorpfsv. 6 £ 7105 Hansen Johanhes Engv. 14 £ 5593 Hansen Jobs. Melchior Haraldsg. 1£ 9058 Hansen J P Tietgensvænget 2 £ 3818 Hansen Jørgen Lindev. 27 PostaJ.'. Fruens Bøge £ Dalum 420 Hansen Knud Dronningensg. 56 £ 7656 Hansen L Holmehusv.3 £1813 Hansen M Dockerslundsv. 63 £ 4214 Hansen M D Reventlowsv. 55 £ 6114 Hansen N S-Boulevard 71 £ 7815 Hansen Oscar Nørrebro 7C £ 2162 Hansen Otto Svendborg Landev. 23 £ 81o3 Hansen Peder, Karl Withs V. 2 £ 3630 Hansen Peter Faaborgv. 80 Postadr.Fruens Bøge £ Dalum94 Hansen R M Kanalv. 98 11106 Hansen Svend Kr. Nyborgv. 85 £ 4566 Hansen Thorv. Alfr. Lollandsg. 34 £ 6849

Kjeldgaard Poul, GI. Lindholm £ N6049 — Kjærgaard Rikard, Lindholm £ N 3998 — Larsen Lauritz £ 1859 — Lilleøre S N 1119 — Majgaard Henrik £ 1099 — Mortensen H Ostergaard, Ny Lind ­ holm £ No 5471 — Mortensen J Wittrup II 6323 — Møller Kristen I 763 — Møller Vald.. Ny Lindholm I Nø 3723 — Niel ­ sen Anders £ 5349 — Nielsen Harald I 2389 — Nielsen H Frost £ 1165 — Nielsen N A $ 1018 — Nørresundby Koloniallager, Peter Johansen £ 6176 — Olsen Oluf £ 1019 (B) — Pedersen ’ s N C Enke £ 2764 — Pedersen T E £ 6779 — Petersen Eskild I 2542 — Riis ’ A Ko ­ lonialforretning, Akts., £ 4003 — Si ­ monsen S P £ 4632 — Toft H B £ 2487 Odder; AndersenHjaImar£41 — Andersen Oskar fl 2 — Andersen Victor — Bach Søren £ 157 — Jensen Augustinus I 235 — Jensen V Sidenius £164 — Justsen Sofus £ 249 — Kaalund A I 200 — Møller Ove £ 93 — Nielsen Georg, Akts. H 3 & 23 (B) — Olsen P B 1406 — Pedersen Chr. V i 276 — Petersen Svend O £ 244 — Rau- pach Gunner £ 85 — Sørensen Carl I 55 & 75 — Thylkjær Johannes I 46 — Viborg Henrik £ 321 O den se : Albrechtsen Emanuel, H C Andersens G. 94 f}7785 Albrechtsen L P Albanig. 31 £ 762 Andersen A C Læssøeg. 39 £ 7734 Andersen A J, Ejby £ 1656 Andersen Carl Faaborgv. 25 Postadr. Fru ­ ens Bøge I Dalum 109 & 149 Andersen H Bech Georgsg. 74 £ 7455 Andersen H P Dronningens". 21 £ 4875 Andersen H Tjørnehøj Gyldenløvesg. 2 £ 9576 Andersen J C Bogebjærgv. 44 $ 6611 Andersen Johan Ny Kongev. 12 £ 2331 Andersen Kaj Damhusv. 31 £ 7818 Andersen L, Kong Georgs V. 9 1 8143 Andersen Marius Tolderlundsv. 62 £ 7092 Andersen Marius Tolderlundsv. 59 £ 2239 Andersen Marius P Dybdev. 26 £ 7255 Andersen Mette Marie Læssøeg. 109 £2774 Andersen M F Vikingev. 4 £ 5967 ’ Andersen N C Set. Jørgens G. 134 £ 7434 Andersen N P Vesterbro 119 £ 3253 Andersen O Tjørnehoj Munkebjergv. 35 £7606 Andersen P Frederiksg. 46 I 9038 Andersen P Allég. 49 £ 5409 Andersen P C Hjallesev. 40 £1667 Andersen PV Skovalléen 1 Postadr.Fruens Bøge £ Dalum 50 Andersson S Skibhusv. 157 £ 5808 Andreasen M Ærøgade 27 £ 4080 Bach C Overg. 55 £ 354 Bang MareD St. Jørgens G. 71 £ 5934 Banggaard M Kanslerg. 15 £ 3693 Beck P E Falen 11£ 8660 Berg Anton Kochsg. 49 £ 4810 Birkelunds Martin P Eftf. ved MLOlsen Brogade 2 £1762 Bjerrehave Axel Set. Jørgens G. 178 £ 8497 Biandt P Faaborgv. 66 Postadr. Fruens Bøge £ Dalum 413 Brorsen Bendiks Hjallesev. 85 £ 4010 (B) Boj sen Chr. Klareg. 5 £ 162 Christensen Aine Top Turesensg.14 £ 6534 Christensen Arthur Læssoeg. 168 £ 5910 Christensen C Rosengaardsv. 30 £ 2468(B) ChristensenCarl Piosg. 6 £ 6146 Christensen Edv. Allég. 70 £ 713 Christensen Emil Gustav de Laschhy Skib ­ husv. 61£ 7612 Christensen Erik Hjallesev. 142 £ Dalum 26 Christensen Gerluf Mejlby Unsgaardsg. 13 £7658 Christensen Henry Vesterbro 97 £ 4499 Christensen II Nygaard Langeg. 11 17923 Christensen A Reventlowsv. 36 I 2777 Christensen Andreas Vilhelminev. 17 | 7984

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker