kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark B. Andre Kursus.

VI 1-3520

Kursus

2. Private Eksamenskursus. København: Akademisk Kursus Nyropsg. 21 E g C. 7381 Se næste Spalte. orenede Præliminærkursus, De, Linnésg. 22 Kl ff By 82

København: Akademi Jallit V-Voldg. 2 E g C. 1331 Fri Kvihst-Keklame-Mode-lllustration. Skilteskrivning - Tegning for Amatører. Berlitz School of Languages, The, Jorcks Passage Vimmelskaftet 42A KlgCent.9202 Brønshøj-Vanløse Sprog- ft Hdlskursus v. Alfr. Bensby Sallingv. 28 E g Fa. 464 Byens Sprogskole v. Axel Borchardt Ander ­ sen & Peter Hardt Nørrebrog. 22 Kl g N 7370 Dansk Kunstflidsforening & Institut for HaandarbejdsterapiAmagert.4K) By7180 Undervisning i Knipling og Broderi, samt Uddannelse af Lærerinder til at undervise Patienter og Invalider. Floystrup ’ s Knud Kursus (tidl. Tekn. Inst.) H C Ørsteds V. 48 A E g N 1519 Forberedelse til Læreanstalter og Skoler. Frederiksberg, østerbro og Byens Handels ­ gymnasium & Sproginstitut Biilowsv.lOE, N-Frihavnsg. 6 [ø] ogV-Voldg. 2 E J Fællescentral: k 4 2 3 4 Handelsfag - Regnskabsv. Sprog r Frdbg. Skrivekursus v. A Thomas GI. Kon- gev. 136 A E g! V 2402x Halberg ’ s Kursus v. Kirsten Halberg Vand ­ kunsten 13 Kl gi Palæ 2848 Jeppesen O F Kompagnistr. 29 KJ gi By 8150 StenografiskLæreanstalt.Forl.Program. Kbhvns Handels- & Sproginstitut st. Kon- gensg. 67 Kl g' Palæ 3085 Kbhviis Husmoderskole, Husholdnings- & Bageskole, Akt- ’ ., Kronprinsesseg.36 Kl g C. 5737 Margrcthe-Skolen v. Grethe Glad VedStran- den 20 El g C. 11051 Mariendal, Kursus til Officersskolen og Præliminæreksamen Dronn. Olgas V. 35E Metodan-Skolen v. Frøken Lucile Durban ft Frøken Gunhild Florin Vesterbrog. 35 E gi V 3848 Nehms Kursus, Akts., Frederiksborgg. 54K1 g By 4090 % NEHMS KURSUS Haandskrift, Maskinskrivning, lOFinger Systemet, Blindskrift, Stenografi, Bogføring, Regning. Dag- og Aftenkursus. Aabent hele Aaret. — F o ri an g Program — Frederiksborggade 54 Tlf. Byen 4090 Påhlman ’ sBrødr. Handelsakademi og Skriveinstitut Puggaardsg. 3 E g By 3900 Sigbrand ’ s K Sprog- & Handelskursus Ulrik" kenborgv. 42 Lyngby gi Lyngby 683 Tegne- & Kunstindustriskolen forKvinder V-Boulevard 10 E g By 359 Statsanerk. tekn. Skole. Program tils. Dag og Aften: Skrift, Reklame-Kostume- Broderi; Knipling, Modeltegn. m. m. Triers Faglærer- og Faglærerindekursus Filippav. i E gi No. 7840 Undervisningsanstalten Bredg.lOKlgl Palæ35 Wiesel Anna Vendersg. 8 El g By. 8839 Se endvidere under Handelsundervisning

Præliminæreksamen

De Forenede Præliminærkursus tidligere Deckers Kursus og Lang & Hjorts Kursus

AKADEMISK KURSUS Nyropsgade 21 Tlf. Central 7381 Ledelse ; Mag. scient. Vald. Andersen

Eksaminationsret

Studentereksamen

Dag- & Aften-Hold.

Kursus er Landets største, det er statsanerkendt og har alle Rettigheder. Eksamen afholdes paa Kursus. S fals anerkendt © Mellemskole- og Re aleks amen Tillægsprøve for Farmaceuter Adgangseksamen, til Tandlæg eskolen Kunstakademiet og L andb ohøj skolen Tillægsprøve i Latin

Linnésgade 22 Kl Tlf. By 82 Kontortid 14-15 samt Tirsd. & Torsd. Aften

Bestyrer ERIK JENSEN privat: Peter Bangs Vej 71 F. Tlf. Gh. 2203 Frdbg. Artiumkursus v. KGøstrupN-Fasanv. 42 E g Gh. 4572 Frdbg. Handelsgymnasium, H N WeissJBii- lowsv. 10 |V] gi C. 4234 Galster ftHolbøll ’ s Kursus til Officerssko ­ len, V-Voldg. 2 E g C. 6432 (10 - 16) & C. 16027(18 - 19) Johnsen ’ s Kaptajn, Kursus til Præliminær- eks. Lykkesh. Allé 3 A E g Eva 615 Kursus til Præliminæreksamen Købmagerg. 22 Kl g C. 2595 Kbhvns UndervisningsanstaltjKultorvet 2E g By 3605 Lang & Hjort ’ s Kursus Linnésg. 22 Kl g By 82 - Se: Foren. Præliminærkursus. TRANSLATØRSKOLEN Valkendorfsg. 30 Kl g C. 15555 Wedin ’ s Kursus Gothersg. 131 Kl , j) Palæ 807 & Palæ 6324 I Alle Adgangseksaminer Præliminær- og Realeksamen Mellemskoleeksamen. A arhus: Akademiet i Aarhus Guldsmedg. 25 g 6670 H »|n g : Høng Gymnasium g 47 Se u. Kostskoler. & 0 n( * e : Rønde Kursus g 39 Veb b estru P Doense: Solhverv Ung- domsskole og Præliminærkursus gi V 30

Lederen træffes hver Dag Kl. 15-16 tillige Mand, og Torsd. KI.19/2-20.

Central 7381

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker