kraks vejviser 1940 handelskalender

Kursus

VII — 3519 Hedegaard Øjvind GI. Kongev.91 E Cent. 13586 & V 5400 Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, Tubize Société Anonyme Fabelta, Bruxelles. Sæmundsen ’ s Carl, Industrirepræsentationer, Akts.,Holbergsg.l51S^lC.12880 & 6474 Brande: Martensen ’ s Fabrik 28 & 14 Kunstsmede. Art Forgings Manufacturers — Serruriers d ’ art — Kunstschmiede København: Andersen Olaf L V Nørrebrog. 215 C [SI S Tg. 2 Christensen Christian & Co. Ryesg. 3 E) ffl C. 7649 & No. 4204 Doberck FW & Son ’ s Eftf., C Amundin 1. Strandstr. 22 Kl ® Cent. 5677 & 7877 Grundlagt 1821. Fabrikken Pax, Brødr.Verdich,JM Thieles V. 3 E | N 3709 & N 3809 Fiedler V, Akts., H C Ørsteds V. 30 El ® C. 2790 & Ve. 4320 Hammer, Akts., Bredg. 69E $ C.6772 Hansen Ole Damgaard Hambrosg. 23 EJ f Palæ 2325 Jensen L C, Fred. d. 7. G. 7 E] j) N 3888x Lang Th. Lybækg. 1 [s] $ Am. 7101 Nordisk Jernkunst Snareg. 10 K $Palæ6171 Ransdal A st. Kongensg. 69 E ® i J alæ 1169 Rasmussen A Raadmandsg. 17 El $ C. 10415 Sakoni ved J A Sass & P Kois Nielsen Frdbg. Bredeg. 8 E $ Gh. 3019y Samson Kunst- & Kleinsmedie ved Poul S Hansen Landlystv. 30 A Hvidovre Valby D Hvidovre 585 SCHÆBELOLUF&FERD. Firm åerne Finsensv. 34 E $ Cent. 2938,331 1& 12951 Sørensen Sv. Aa. Holm Frdbg. Bredeg. 20 E f Fa. 782 Aalborg: KrøijerJul.&SønAlgade 35 £682 Aarh us: jæg er MIJ Mejlg. 48 £863&7192 Kolding: Christel:sen Joh. Brostr. £ 540 Odense: Eibye Knud Klareg. 13 £ 3566 København : Jensen Kirstine Næstvedg. 15{ø] $ Tr. 235v Kunststopperiet Aladdin v. Agnes Veit Jern- baneg. I 13 f By 8024 Lindelof C, H C Ørsteds V.66 13 f N 283 Olsen Edith Valerie Frankrigsg. 29 [s] ® Am. 1767y Ordrup Kunststopperi v. Gerda Madsen Fortunv. 31 Charlottl. flOrdr.3064 Salomonsen Jens St. Jørgens Allé 10 [VjflEva 3263 Sander Hannibal, Akts., Emdrupv. [ n 3 D * C. 605 (5 Ledn.) ^Hannibal Sander ‘ JarvezH, xsg TfCerrv. Kunststopning.

Fag-Register for Danmark Svendsen Engel Kathrine, Birkerød Svensen Albert, Appenæs pr. Nastved Syberg Fritz, Pilegaarden pr. Kerteminde &K226 Sø Frederik, Ullerslev Søndergaard Ole. Ballerup $ 315 Sørensen Eiler, Ballei up fl 289 Tetens Vilh., Fredensborg $ 338 Trier Troels, Vallekilde $ Hørve 117x Vantore Mogens, Tibberup, Humlebæk Villadsen Ane. Tødsø pr. Nykøbing M. Vogel-Jorgensen Aage, Vibehave pr. Glo ­ strup Wolffbrandt Adam, Ravnstrup pr. Holme Olstrup Øbro Aage, Sorø Werner C Stonor, Farum West Biigitte, Sønderborg Rekvisitter for Kunstmalere. København : Farvemøllen. A/S. Gronneg.33 £*CentlO96 StellingA Gammeltorv 6 £ *C 7161 & 13561 Forretningen grundlagt 1860. Strenge Thorvald Pilestr. 28 Kl £ By. 7128

Kunstvævning. (se Vævestuer).

C

Kuranstalter. (se: Rekreationshjem; Sanatorier; Vandkuranst.).

Kursus. (se tillige Oversigten Undervisning i Fag- og Varefortegnelsen paa BlaaBJade foran dette Register) * A. Eksamenskursus. 1. Offentlige Eksamenskursus. 2. Private Eksamenskursus. B. Andro Kursus. A. Eksamenskur sus. 1. OffentligeEksamenskursus. København: Frdbg. Kommunes Præliminærkursus Godt- haabsv. 15 E £ Gh. 8837 Kursus til Studentereksamen, Statens og Hovedstadskommunernes, (tidligere Do ­ ckers Kursus) Frdbg. Allé 22 E £ V 2265 STATENS".'.™ KUIS TIL STUDENTEREKSAMEN

Kunstsager og Antikviteter, (se Antikvitetshandlere).

Kunstsilkegarn.

København : BIHESEN POVL st. Kongensg. 55 K $ * C. 15550 Glanzstoff-Nordica, A/S, N-Voldg.2 Kl £*0.13280 • .

UFARVET og FARVET STORT LAGER I DE MEST GÆNGSE NUMRE RAVES ALTID LEVERING I HANKS, PAA SPOLER AF ENHVER ART.

^X O

GLANZSTOFF KUNSTSILKE dan bæLste. KUNSTSILKE FOR VÆVERIER, TRIKOTAGEFABRIKER OG STRØMPEFABRIKER KUÅG-GARNER CREPE- OG effektgarner .

*v

Eneste offentlige Kursus

Eksamen afholdes paa Kursus.

En Trediedel Fripladser

Frederiksberg Allé 22 El Tlf. V 2265 Kontortid ’ . Kl. '12 — 13 samt Mand, og Fred. 19 l u — 2O. Rektor: TAGE HØEG.

A/S GLANZSTOFF- NORDICA NØRRE-VOLDGADE 2 TLF.* C. 13280 -

EMDRUPVEJ NV TLF.*CENT. 605 (5 LEDN.) KUNSTSTOPNING SMUKT OG HURTIGT

MKannik.iSflnd.rl

Thomsen Gudrun Fabrikv. 2 E f Gh. 5049y Tunghøres Kunststoppe- & Lappecentral v. Harriet Willuinsen st. Kirkestr. 1 OS jipa. 5f 60&Pa. 5760 Wiberg Karen Gothersg. 25 IS f C. 12062

Kbhvns Kommunes Præliminærkursus RavnsbQrgg.ll El $ N 5509

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker