kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3512

Fag-Register for Danmark ARBEJDERNES FÆLLESORGANI ­ SATIONS BRÆNDSELSFORR., Aktso V-Boulevard 43 El £ ★ Cent.6068 Telegramadr. „Arbejderkul*. Borch H Q& Co., Akts., Strandv. 183 Hell. £ ★ Hell. 6566 Christensen Alfred & Co., Akts., Frederiks- bergg. 1 E | i Cent. 20 CHRISTIANSHOLMS FABRIKER, Akts., Nyhavn 4 Kl £ ★ Cent. 196 Corneliussen Kay Bergthorasg.l6[S]£C. 11767 Dansk Kul Central ved J L Andersen Islands Brygge 25 [S] £ ★ C.15733& 11430 Danske Kulkompagni, Det, Akts., Holm. Kan. 42 JØ £ ★ C. 9214 For Provinssamtaler £ Provins 9. Drost Th. & Co., Akts., Islands Brygge 20 [S] £ C. 6036 & 7536 Ebbesen Aa. st. Strandstr. 3 E £ Cent. 8536 &8328 Foersom Gustav & Co., Akts.. Frederiks- bergg. 21 E £ Cent. 916 & 10916 Forenede Kulimportører, De, Handels- Selskab, A/S, Holm. Kan. 5 Kl £ ★ C. 211 Telegramadr. „Kulimport" . Frey Edmond, Handels-Akts.Fredericiag.25 Kl £ ★ C. 15800 Telegramadr. „Freymond* . GRAAE & HILMAND Akts. Stormg. 16 E £ ★ C. 5892 Telegramadr. „Kosy*. Handelskompagniet Norden Akts. V-Voldg. 100 El £ ★ C. 11265 A7792 Hellerup Kulimpoit, Akts., Tuborg Havn Hell. £ Hell. 20, Hell. 803 & Hell. 660 Hovedstadens Kulimport, Akts., Teglholmen El £ ★ Cent. 1644 Kampmann & Herskind, Akts. V-Boulevard 12 El £*C.2628 Kulimporten Dania, Akts., V-Boulevard 9 El £ C. 3443 Telegramadr. „Kuldania*. KBHVNS BRÆNDSELS KOMPAGNI, Akts., Nørreg. 15 E£ ★ Cent. 9270 Telegramadr. „Fuelco*. KBHVNS KUL & KOKS KOMPAGNI, Akts., Islands Brygge 22 [5] £ ★ C.8292 Postkonto 392 Telegramadr. „VulkankuF. „LONDON« KUL- & KOKSIMPORT ­ KOMPAGNI A/S., V-Voldg. 87 El £ ★ C. 13571 Montana, Rederi- & Handelsselskabet,Akts., Montergaarden Opg. C Mønterg. 19 E £ ★ Cent. 9246 Stats £ 150 Telegramadr. „MontanakuF . Nordisk Kulagentur, Akts., Rosenborgg. 2E £ *C. 4432 & 4437 Norstrand Carl, Akts., Dagmarhus EJ £ ★ C. 150 Pedersen Hans &Co., Akts., Østerg. 16 E £ ★ Cent. 735 Eneforli. -af Elswick Smedekul. PetersenSeverin&Co.Akts.,KalvebodBrygge 2 El £ ★ & 2072 (4 Lin.) & 2062 „Prima"Kulimport & Skibsfart, Akts., Kamp- rnannsg. 2 El £ ★ C. 16767 Telegramadr. „Primakul*. Sjællands Kul-Import Akts. V-Voldg. 115 EJ £ Pa. 7850 THERKELSEN ’ s W KULIMPORT, Akts.,Raadhuspl. 75 El£ ★ Cent. 12965 £490 Thuroe L M & Co. ’ s Eftf., Akts.,Niels Juels G. 7 E £C. 1957 £ *0.4715 Warrer J L Odenseg. 5 [ø] £ C. 7202 VESTA, KULKOMPAGNIET, Akts., Raadhuspl. 75 E) £ ★ Cent. 3905 Aabenraa: Aabenraa Kulkompagni, Akts. £218& 220 Christiansen & Witt, A kts £ 29 & 30 Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. £ 62 £63

Kul 1 Ri p g e: Lehrmann Jul. $ 37 & 73 Ringkøbin g: Glistrup Ole £ 10 RingkøbingKul-Kompagni, Akts. £ 255 Rudkøbing: Langelands Kul Kompagni, Akts.£113&213 Petersen P Bondo £ 3 & 293 Rødby: Holst & Jørgensen £ 1048 Rønne : Bidstrup Chr., Indeh. M Th. Bidstrup 1)141 Grundlagt 1851. Telegramadr. „Kulbidstrup*. Bornholms Kul-Tmport, Akts. £ 132 Lyngberg ’ s B Eftf. £ 418 Ølsted O £ 78 Sakskøbing : Hansen P £ 4042 & 4227 Samsø: Hansen A Heegaard, Akts., Ballen pr. Kolby £ Tranebjærg 12 Syd-Samsø Foderstofforening, Kolby Kaas pr. Rolby £ Tranebjærg 379 Sejrø: Andersen Harald Stats £ 33 Skagen: Skagen Kul- & Trælastforretning, Akts., Stats £ 277 (2 Lin.) & 112 Skals: Skals Kulkompagni ved Holger Bech & Jens Peter Lund £ 56 Sk anderborg: Bruun Oscar & Co. £ 4 & 15 Skive: Nielsen ’ s N Aagaard Kulimport £ 388&8G2 Skive Kulkompagni, Akts. £ 301, 302 & 303 Skovshøjrup pr. Brenderup F.: Thomsen C M £ B 4 &35 Skærbæk: Thyssen Boy £ 92 Slagelse: Slagelse Kulkompagni, Akts. Schweitzerpl. 7 £ 125 Stege: Carøe Hans F £ 4014,4015 &4016,Stats£13 Christoffersen & Hansen £ 4302 & 4303 Christoffersen & Hansen Indehaver Alfred Hansen STEGE Tlf. 4302 & 4303 privat 4004 Telegramadr.: „Christofhansen “ Kul, Koks, Cinders og Briketter. Egen Import. L ang Ernst E £ 4344 & 4345, Stafs £ 17 Ernst E Lang Tlf. 4344 STEGE Tlf. 4345 Statstlf 17 - Telegramadr. „Lang*. Postkonto 5268. Kul, Koks og Briketter. Egen Import. Store Heddinge: Petersen H W £ 311 Strue r: Struer Kul-Import, Akts. £ 129 & 149, Stats £ 10 Stubbekøbing : Wulff P W £ 1005 & 1006 Svendborg: Arbejdernes Kulforretning i Svendborg, Akts. Brogade 11 £ 390 Kul, Koks og Briketter. Hansen & Henriksen N-Havn £ 63 & 137 Jeppesen N L & Sønner Grubbemøllev. 7 £ 439 Jørvad Jens, Turo £ T 83 Lauritsen C P Jessens Mole 3 Jl 172 & 1478 Svendborg Kulkompagni ved Christian Wagner Clausen Nordre Kajgade £18&24 Sæby: Østvendsyssel Kulkompagni, Akts. £ 2

Sønderborg: Kulhandel, Akts. £ 23,38 & 404 Nordisk Brændsels Kompagni, Akts. £ 119 &120 Sønderborg Kul- & Koks-Import Akts. £182 Thisted: Kulkompagniet, Akts. £ 35 PoulsenP O, Akts. £ 115 & 181 Sorensen ’ s H Kulhandel, Akts. £ 17 & 100 Tønder: Brinch Emil £ 331 Dinsen P L £ 116 Michelsen Aksel £ 504 V ar de: Berring ’ s Chr. Kulimport, Akts, £ 550 - '- Vejle: Schjøth ’ s Chr. Eftf., Akts. Kirkeg. 15 £ 2550 (2 Lin.) Thisted & Warrer £ 45 (4 Linier) Telegramadr. „ Warrer “ . Vejle Kulimport og Trælasthdl.ved Beckcr- Christensen Sonderg. 24 £ 2040 (3 Lin.) Vejle Trælast- og Kulkompagni, Akts. Havneg. 22 £ 68 & 69, Stats £ 13 Videsen Chr. Vesterbrog. 10 £ 1466 Vestervig: j epscn P g 3 Viborg: Viborg Brændsels Compagni, Chr. Berthelsen Toldbodg.£ 270 Vordingborg: Gabs P £ 5 & 686 Møllers Edw. Kulforretning, Akts. £ 170 &547 Vordingborg Brændselscompagni, Masned- sund £ V 97 Ærø skøbing^ _ Kulbørsen ved Gotfred Hansen £ 91 Nielsen H £ 129 Petersen Carl £ 67 Artikler for Kul-og Koks handlere. København: Bager I & Co. Akts. Carl Jacobsens V. 13 Valby £ C. 4531 Industricentralen, P Bispeskov Kirkev. 18 Charlottl. £ Ordr. 138 - Telegramadr. „In- ducentra" - Kul-ogKoksknusere og Sor- tereanlæg etc. JRepr. for A. B. Abjørn f Anderson, Svedala. Miiller Rich., Akts., Raadmandsg. 55 IH £ ★ C. 4604 ’ Egen Fabrikation af Harpeplader. A arhus: Aarhus Maskinfabrik vedNBunde-Pedersen Sondre K.vstværnsv., Sydhavnen £374, priv. £ 776 - Transport-, Sorterings- og Kokesknuseanlæg . Frichs, Akts. £ 3030 og Kbhvn. £Cent.5749 Kullosse-Kraner. Frederikssund : Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik, Akts. £ 32 (2 Lin.) F rederikssund J ernstøberi N FABRIK AKTS. TELEFONER 32 (2 LIN.) TELEGRAMADR. jjernstoberiet : KUL-&KOKS-KNUSE- 22 SORTERE AN LÆG. TRANSPORTANLÆG.

2. Kulimportører.

København: ALLIANCE KULIMPORTKOMPAG- NIET, Akts., Teglholmsg. El £ ★ Cent. . 15156 Telegramadr. „AllcooF.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker