kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3510

Kul 1 København (Fortsættelse)

Aalborg: ABEL A, Akts. Nytorv $ 53, Stats $ 4 Telegramadr.: „Abel*. Arbejdernes KuI-&Koks Import i Aalborg, Akts. Vesterbro 60 $ 941, 5241 &5442 Bagger S A Østerbro 14 $ 84 Bang Poul Østerbro 62 $ 83 & 4565 Hovaldt Frode Wibroesv. 9, Hasseris $ Aa 996 Klingenberg H, Akts. Ved Stranden 1 ®51&52 Koch S W Annebergv. 8 $ 2671 Simoni Chr. Fjordg. 21 $ 67, 68 & 69

KBHVNS KUL & KOKS KOMPAGNI, Akts., Islands Brygge 22 [S]$^Cent.8292 Telegramadr. „ Vulkankul*. Larsen M A Nøjsomhedsv. 6 [ø] $ Tr. 59 Lau Anker Bredg.67 E $ C.12743&Palæ709 London Kul- & Koksimportkompagni, Akts., V-Voldg. 88 EJ $ *C. 13571 Lyngby Kul & Koks ved O Larsen Lyngby Torv 13 LyDgby $ Lyngby 466 & Lyngby 488 Montana, Rederi- & Handelsselskabet, Akts., Møntergaarden Opg. C Monterg. 19 E $ ★ 0.9246 Stats $ 150 Telegramadr. „Montanakul “ . 9 MONTANA KUL, KOKS, CINDERS. Neergaaid Edv. Falkoner Allé 14 EJ $ V 2115 Nielsen Chr. Roskildev.264 Rødovre Valby $ Rødovre 82 Nielsen J Alf. & Arne Vallem Hothers Pl.ll HI $ Tg. 6778 Nordisk Kul & Koks Kompagni, Axel Frede ­ riksen Rosenborgg. 2 E $ ★ C. 4432,4437 & 12410 NorstrandCarl, Akts., Dagmarhus S $ ★ Cent. 150 Olsen Sophus Vesterbrog. 90 O $ V 1202 & Cent. 13048 Pedersen Hans&Co., Akts., Østerg. 16E $ ★ Cent.735 Pedersen PoulNedergaardlstedg. 118 El $ Eva 3761 Petersen Severin &Co. , A kt s.,K al vebod Bryg ­ ge 2 El $ *C. 2072 (4 Lin.) & 2062 Rederi- & Handelsselskabet Montana, Akts., Mønterg.l9MøntergaardenOpg.CE $ ★ Cent. 9246 Stats $ 150 Telegramadr. „MontanakuF . Schumacher E & Co. V-Voldg. 83133 £ C.21 18 Selandia, Kul- & Koksimport, Akts., Ege ­ toften 9 Hell, $ Hell. 5821 Skandinavisk Kul- og Koks-lmportved S Lund Halfdansg. 2,4 El $C. 10402&11569 Sundby Kul- & Koksforsyning Chr. Jensen Polensg. 12 [S] $ Am. 4382 THERKELSEN ’ s W KULIMPORT, Akts., Raadhuspl. 75 El $ ★ Cent. 12965 &490 Thurøe L M & Co. ’ s Eftf., Akts., NielsJuels G.7 C. 1957 & *C. 4715 Toxværd ’ s Th. Eftf. st. Strandstr. 3 E $ Cent. 8328 & 8536 Ulrichsen Rudolf Frdbg. Allé 19 B El 5 Eva 440 Vesterbros Kulimport ved Axel Jespersen Matthæusg. 46 El ® V2943x Wright C & Co. N-Farimagsg.69 E $ ★ Cent. 1145 Aabenraa: Aabenraa Kulkompagni,Akts. $ 218 & 220 Cnristiansen & Witt, Akts. $29 & 30 „Prima", Kulimport & Skibsfart, Akts. ® 62 & 63

AKTS. J LAURITZEN ’ S KULFORRETNING ESBJERG TLF. 118 8. 828 DIREKTØREN PRIVAT TLF. 1718 STATS TLF. 70. T elegramadr . „CARBONIA." - c E a . BUNKER-KUL LEVERES TIL

STRØYBERG N K & Co. Nyhavnsg. 11 $ 259 (4 Lin.) Telegramadr. „Strøybergs* . Aarhus: Aarhus Brændsels Compagni, Akts. $5725, 5726 &5706 - Telegramadr. „Fuelco*. Aarhus Kul-Kompagni, Akts. Havneg. 6 $ 133 (4 Lin.), Stats $ 80 Aarhus Kul- & Koks-Import ved S Warrer Skoleg. 5$ 867,868 & 235 Christensen J Frederiks Allé 146 $ 6288 Christensen R P Trøjborgv. 40 $ 7345 Dansk Ande ’ s Kulforretning, A.m.b.A. Havneg. 4 $3888 (3 Lin.), Stats $ 38 Kampmann, Møller & Herskind, Akts. Banegaardspl. 6 $ 3090, Stats $ 60 Laursen L J,Niels Ebbesens V. 24 $ 9282 Nye Kulimport, Den, Akts. Sydhavnen $ 3612 & 3613 Allinge: Allinge Kulhandel, Ludv. Nielsen $ 119 Nordlandets Handelshus ved Peter Kure $7 Vestfyens Kulimport ved N M & F Plum, Frederik Plum og SeverinFentz$ 250&191 Bagenkop: Sydlangelands Kulforretning, Sophus L Skov $ 74 • Bogense: Bogense Kulkompagni, Akts. $ 267 & 270 Brønderslev: Winther & Andersen, Akts. $ 1 & 401 Ebeltoft: Ebeltoft Kul-Kompagni, Akts. $ 125 Esbjerg: Esbjerg Kulimport, A kts.Færge- bavnen $ 1950 Lauritzen ’ s 1 Kulforretning, Akts. Kirkeg. 1 $ 118 & 828 Dir. priv. 1718, Stats $ 70 Se næste Spalte, øverst. Villemoes ’ J Kulforretning, Akts. Havneg. 10 $ 198 & 199, Stats $14 _______________ J Villemoes ’ Kulforretning $ 198 & 199 Esbjerg stats $ 14 Efter Kontortid $ 1150 Telegramadr. „Kulvillemoes* . Import af alle Sorter Kul og Koks med eget Dampskib. Assens: Harder Poul C $ 92 Lausen Hans $ 7, 299 & 499

BILLIGSTE DAGSPRIS.

uiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiuiiiiinnuiiiiiiiiiiiiKrF.

Faaborg: Christensen H C $ 598 Faaborg Kulkompagni, Akts. $ 448 & 394 Storm Hans $ 344 Sydfyns Brændselskompagni, Akts. $ 29 Fredericia: Holmelund H Olsen, Akts. Gothersg. 44 $ 169 & 170 Loehrs Kul import, Akts. $ 888 (2 Lin.) Telegramadr. „Kulloehr*. Frederiks havn: Kall PJ $ “ 17, Stats $ 30 Lauritzen M&Co., Frederikshavns Bunker ­ kul Depot $ 64, 66 & 664 Møller P & Co. ’ s Eftf.,H P Nipper $ 67 Ribe-Christensen & Co. $ 121 & 504 Frederikssund^ Frederikssund Kulimport, Akts. $ 488A485 Graasten: Graasten Kulkompagni, Akts. $ 210 . Grenaa: Grenaa Kulimport ved N C Kjøl- hede $ 333 & 334 Grenaa Kulkompagni, Akts. $ 32 & 532 Gørlev S: Gørlev Handelshus, Akts., $ 7 & 98 Hadersle v: Foged .11. Klingbjerg 10 $ 431 Holm & Molzen, Akts. Storeg. 24 $ 2001, 2002 & 2003 Jørn Ernst jun. Teaterstien 7 $ 91 Schøning Andr. I Jomfrusti 8 $ 779 Hadsund: Nordjyllands Kul-Kompagni, Akts. $ 61 Hasle: Grønbech & Co., Akts. $ 1 AltidlsteKl.Varer.BilligsteDagspriser. Has le v : Ulrich Carl J & Søn, Akts. $ 600 (4Lin.) Helsingør: Kaas & SørensenSofieg.6 $39 Mikkelsen & Hansen Fiolg. 18 $ 533 Nielsen ’ s Alb. Kulimport, Akts., Esrumv. 1 $946

KULIMPORT & SKIBSFART

KØBENHAVN Kampmannsg. 2 Tlf. C. 16767 Telegramadr. „Primakul “

AABENRAA Tlf. 62 & 63 Telegramadr. „Prima"

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker