kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Kul 1 Dansk-Engelsk Kul & Koks Kompagni ved Holger Jensen Ny Vesterg. 5 0 $ C. 1452 & 11221 Dansk Kul Central ved J L Andersen Islands Brygge 25 0 $ ★ C. 15733 & 11430 Dansk Kul- & Koks Import, W Brinkmann, Akts., N-Farimagsg. 7 0 $ ★ Cent.13100 Danske Kulforsyning.Den, ved Sørensen s Eftf. Tietgensg. 68 E $V 2656 Danske Kulkompagni, Det, Akts., Holm. Kan. 42 0 $ *C. 9214 For Provinssamtaler $ Provins 9. Detailhandleres Koks-Forsyning vedJorgen- sen & Carlsen Carstensg. il E $ Ev. 2844 Drost Th. & Co., Akts., Islands Brygge 20 0 $ C. 6036 & 7536 Engelsk Kul- & Koks Central vedMaxLester Frederiksg. 17 0 $ Cent. 13840 Engelstoft-Schmidt O Ellinorsv. 45 Char ­ lott!. $ Ordr. 1596 Foersom Gustav & Co., Akts., Frederiks- bergg. 21 0 $ Cent. 916 & 10916 Forbrugernes Fællesindkøb Bredg. 25C 0 $ ★ 0.12155 Forenede Kulimportører, De, Handels-Sel ­ skab, A/S, Holm. Kan. 5 Ef ★ C. 211 Telegramadr. „Kulimport*. « Frdbg. Brændselsforr. v. Frode Friis Howitzv. 31 E $ Gh. 732 Frdbg. Koks- & Cinderskomp. v. Fru Emma Petersen, H C Ørsteds V. 18 E $ Ev. 3271 Frey Edmond, Handels-Akts. Fredericiag.25 0 $ ★ C. 15800 Gabe Jørgen Raadhusv. 18 Charlottl. $ ★ Or. 3460 GRAAE & HILMAND, Akts. Stormg. 16 0$ ★ C. 5892 Telegramadr. „ Ko sy “ . Granzow J E Dosseringen 32 0 $ C. 770 Handelskompagniet Norden Akts., V-Voldg. 100 E $ ★ C. 11265 & 7792 Hansen .1 P Rosenv. Allé 16 0 $ Cent.l 1189 Hansen Niels st. Kongensg.900 $ Cent.1058 &8814 Oplagsplads Gasværkshavnen E Hellerup Brændselskompagni v. H Larsen Rebekkav. 45 Hell. $ He. 1970 Hellerup Kulimport, Akts., Tuborg Havn Hell. $ Hell. 20, Hell. 803 & Hell. 660 HELLERUP KULINP0RT a 4 TUBORG HAVN Félefon Tfelrup 20,803 &GGO SJmport af (Kul, (Koks, Cinders, "Briketter, (Brænde. - Hovedstadens Kulimport, Akts., Teglholmen E $ ★ Cent. 1644 Jensen I P Taarnborgv. 4 E $ Cent. 12189 Jensen Otto S Værnedamsv. 5E|V 109 Kampmann & Herskind, Akts., V-Boulevard 12 E$ ★ 0.2628 Kulbørsen Akts. Kultorvet 11 0 $ C. 13813 Kul- & Cokesfirmaet Bristol ved.IørgenPeetz Skinderg. 31 0 $ ★ C. 15430 Kulfirmaet Metropol ved C DanviUFrede- nksbereg. 30 0 $ C. 14072 & 16882 Kulimp. Dania, Akts.,V-Boulevai d9 $0.3443 Kul- & Koks-Centralen ved Mathias Bertel ­ sen Rosenørns Allé 16 E $ 0.12527&15086 Kul- & Koks-Firmaet Tolin ved M Linde Iså/jordsg. 12 ø $ C. 4338 Kul & Koks Selskabet Rix Walsted Akts. Kampmannsg. 2 E $ C. 13005 & 13013 Kbhvns Brændsels Kompagni, Akts., Nørreg. . 15 0 $ ★ G.927Q-Telegramadr.„Fuelco' 1 Kbhvns Bunkerkul-Depot, Akts., Amalieg. ’ 35 0$ i Cent. 72 Kbhvns Kul & Briket Import ved Andreas Gudmundsen Sommerstedg. 7, 9 E ® Cent. 8537 &V 7524 a

Petersen Viggo, Chr.d. 9. G. 5 0 $ Cent.3664 & 13964 D. K. F. Kuglelejer. Simonsen & Nielsen, Akts., Fredh. Kan. 4 Kl $ ★ C. 3789 Udenbyes Lagerexpedition Vandkunsten 5 $ Provins 46 eller ★ C. 3789, Lokal 95 Indenbyes Lagerexpedition Vandkunsten 5 $ C. 7866 eller ★ C. 3789, Lokal 98 og 1 Repræsent. for følgende Fabriker: F & S KUGLE- og RULLELEJER

Kufferter. Travelling Bags — Malles — Koffer (se tillige: Lædervarer og Læderarb.; Sadel ­ magere). København: Andersen & Holm, Akts., Petersborgv. 6 $C. 10300 Autokufferter-Prøvekufferter og Mapper. Christensen Georg Biilowsv.38CE$No.l708 Dansk Vognfjeder-Fabr. GI. Køgev. 47 $C. 8117 & Vb.4617 - Auto-Kufferter. Hartmann H Ordrupv. 132 Chartlottl. $ Ordr. 4786 Kuffert-Sorensen Torveg. 49 0 $ Am. 4088 Kbhvns Kuffert- & Lædervarefabrik Peter Bangs V. 41 El $ Gh. 9869 Larsen J Kompagnistr. 37 0 $ Palæ 4780 Larsen R Dronn. Tværg. 54 0 $By 1080 Neye Johannes Vimmelskaftet 28 0 $ ★ C. 2046 . Unica, Akts., Polensg. 17 [£]$ ★ Am.7999

RANSOME & MARLES BRITISH TIMKEN LTD. NICE BALL BEARING CO. FAFNIR BALL BEARING CO. HELIFLEX ROLLER BEARINGS BOWER ROLLER BEARINGS R. I. V. KUGLELEJER SPECIALLEJER

FOR ETHVERT FORMAAL.

Aarhus: Dansk Kugleleje Aktieselskab SKF Filial Kontor Mejls. 39 $ 4844, Stats $ 74 Wistisen Otto Sonderg. 66,68 $ 3777 (3 Lin.) ---------------------- ------ — OTTO WISTISEN

SØNDERG. 66-68 tlf .3777<3 LiN.-j AARHUS

Glostrup : Glostrup Kuffertlabrik, Poul Hartmann $ 279 Odense: Odense Kuffertfabrik, N J Jen- sen ’ s Eftf. ved V Bog & S Hansen Kon ­ genser. 41 $ 935 Tranbjær g: Dansk Kuffertfabrik, Holger Hansen $ 57

GENERALREPRÆSENTANT I DANMARK FOR FISCHER

• KUGLELEJER II • RULLELEJER II

_____ Odense: Bondo E & Co., Akts. Kongensg. 67 $ 1864 (4 Lin.) Forhandler af S. K. F. Kuglelejer. Holbeck Rasm.&Søn, Akts. $24 & 99(5Lin.) Forhandler af S. K. F. Kuglelejer.

Artikler for Ku f fert f abrik k er. København : Falch&SøagerSkinderg.43$^By3454-Rej?r. /. Venditor Kunststoff - Verkaufsgesell- schaft m b.H., Troisdorf, primaFiberpla ­ der og Hjørner. Deutsche Kunstleder- Werke Wolfgang. Gr. m.b.H., Wolfgang.

Coal — Charbons de terre — Kobl en (se tillige: Brændselsforretninger; Koks og Cinders). 1. Kulforhandlere. (Artikler for Kul- og Kokshandlere) 2. Kulimportøret. 3. Kulimport-Agenturer. 1. K ulforhan diere. København: Andersen Karl Jellingeg. 8 (øj $ 0 5289 Andersen Otto Rentemesterv. 5É3 $C. 10943 & 10743 Arbejdernes Fællesorganisations Brændsels ­ forr., Akts.,V-Boulevard 43 E $ ★ C.6068 Baltic v. O Olsson Dosseringen 32A INI $ C. 12701 Borop-Jensen Aage Gerbrandsv. 4 0 $ Su. 2277 Brinker Sophus Hobrog. 13 0 $ 0 2429v Britisk Brændselscentral v. V Haf .isen Engv. 49 0 $ C. 6903 Britisk Kulkompagni Landskrénag. 41C 0 $ Ry. 3143 Charlottenlund Kul- & Kokes Import ved Jens Wrem Ordrupdalv. 35 Charlottl. $ Ordr. 4414 Christensen Alfred & Co., Akts., Fredenks- bergg. 10$ Cent. 20 CHRISTIANSHOLMS FABRIKER, Akts., Nvhavn 4 0 $ ★ Cent. 196 Dannebrog Kul- & Kokskomp. ved S Juul Andersen & Sv. Aa. Damm Krystalg. 19 0 $ C. 15527 & Palæ 6727

Kuglelejer. Ball Bearings — Roulements i billes — Kugellager København: DanskKuglelejeAktieselskab SKF Bredg. 31 0$^Cent.6247 med Omstilling til alleAf- delinger. Stats $416 Telegramadr.„Kugk- leje “ Filialkont.: Aarhus, Mejlg. 39 $ 4844 Stats $ 74.

•Noar det kommer an paa Driftssikkerhed anvendes

Kugle- & Kugleleje, Akts., V-Voldg. 14 E $ Cent. 14682 Lystrup Hans Pile Allé 5-7 00$ ★ C. 2028 OstermannFerd. A,N-Voldg. 46 0$Cent.811

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker