kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Trækonto ret ved JLBjorner&SønAxelborgE TRÆKONTORET UED J. L. BJØRNER & SØN AXELBORG — KØBENHAVN Telefoner Central 7132 & 8359 Pladstelefon: Taga 4546 Telegramadr.: „Fagusca “ . KRYDSFINÉR i mange Fabrikata KUN TIL FORHANDLERE. Øbro Randersg. 27 [ø] $ 0 1757 & 0 1657 Aabe n ra a : Cimbria Tømmerhandel, Akts. $2006&2007 Aalborg: Møller Axel Hanefeld Jyllandsg. $ 2012 Aarhus: Aarhus Savværk, Akts. $ 6789 (3Lin.) Aarhus ny Tommergaard, Akts. Dronn. Margrethes V. 25 $ 1700 & 1197 Aarhus Værktøjsmagasin $ 3890 (5 Lin.) Krydsfinér - Møbelplader. Holm A Studsg. 16,18 $ 9430 Nykøbing F.: Hansen Axel Nygade 26 $ 257 & 2 Nørre sundby: Nørresundby Tommerhdl., Akts. $ 6012 O dense: Hein N H Østerg. 58,60 $ 5180 & 5199 Ran ders: Sørensen Almann, Dr. Lassens G. 8 $ 1340 Rønne: Kofoed Ahlman $ 480

VII -3508 Gottlieb Philip, Chr. d. 9. G. 7 E $ Cent. 1587,1588 & 11588, Stats $ 105 Post Giro 4687 Agenturer. Se under Træ- og Finérhandlere. Hansen & Co. (Valdemar Hansen og Ivan Tornblad) N-Voldg. 2 E $ ★ Cent. 9711 Stats $ 99 Hansen E & Johs. Jacobsen Bispev. 2 ®v] $ C. 13822 & 11620 Postkonto 24634 Hindenburg ’ s Eftf. Rentemesterv. 56 I nv I $ Cent. 1627 & 6269 ____________________ HINDENBUR G ’ S EFTF. Rentemestervej 56 [NV] Tlf. Cent. 1627 &. 6269. Krydsfinér og Møbelplader. Jørgensen NA Adelg.90 $C.11548&Palæl61 KRAUSE M H Træ- & Finérhdl., Akts., Niels Ebbesens V. 6 E $ ★ Cent. 3205 &3226A Filial Strandlodsv. 63 [S] $ ★ Am. 9816 (2 Ledn.) Møbelplader. Krydsfiner. Krydsfinér-Handelen ved G Pagh Moller Hyltebro 5 IN) ® ★ C. 13186 Krydsfinér-Handelen v/ G PAGH MØLLER Hyltebro 5 ved Nørrebrogade 225 Tlf. ★ Cent. 13186 Telegramadr. „Threeply 1 * Specialforretning i Krydsfiner og . Møbelplader. Pedersen Alexander Omøgade7A v.Lyngbyv. ®$Ryv. 1820 & Ryv. 4877 Bp.$Hell.3434 Se under Træ- og Finérhandlere. Polexim Co., Akts., Danasv. 26-30 ffl $ ★ C. 15725 Rønnow Carl, Akts., Dahlcrupsg. 3M$ C.7355 & 7399 Aktieselskabet Carl Rønnow Oversøisk og europæisk'Træ Finér - Krydsfiner Mobelplader. Sælger kun til Forhandlere. Skandinavisk Luterma, Akts., N-Voldg. 48 E$*C. 13902 Fyrretræs-Krydsfiner Birketræs-Krydsfiner

Krydderier

Krydderier. Spices - Epiceries — Gewiirze (se tillige Dampstøderier).

København: Andromeda HdIsakts.TordenskjoIdsg.il E $ C.5879&11879-Rej>r./.AÅ:is.DF'ms, Fe;7e. Bohns II Eftf. Torveg. 36 Kl $ Cent. 1639 Brøste P Strandg. 25, 27 E $ ★ C. 3098 Dirach K Frihavnen |ø| $ C. 15944 K iliraph Frihavnen • Ulldbll Teief. cent. 159 44 Telegram-Adr. „Diraco “ — Post-Giro: 20127 Eneste Krydderimølle i Københavns Frihavn EKSPORT af ufortoldedø hele, pulveriserede samt knuste Krydderier til Sildekrydring. For ­ toldede Krydderier fra egen Mølle i Byen. — Fabrikken Geosan, Akts., Tranev. 23I nv 1 $ ★ Tg. 3958 Direkte Import. Pakkeri for Grossister. Krydderimølle. Halfter E Frihavnen Forbindelsesv. |ø] $ Pa. 4343 Hansen S & Co. Peder Hvitfeldts Str. 11 E D Palæ 1530 Jensen G Dalføret 12 [S] $ Am. 7142 Michaelsen & Heinemann, Akts., 1. Strand- str. 14 Kl $ ★ Cent. 711 Grundt. 1844. Telegramadr. „Bakuin “ . Nordisk Droge- &Kemikalieforr., Akts., Ragnag. 9 |ø] $ ★ Cent. 398 Nordisk kemisk Laboratorium ved Alex. Amann Bjelkes Allé43 [N] $ Tg. 3104 Petersen Erik Australiensv. 6 SS $ C. 1785 Sthvr&Kjær, A/S.Kaadhusstr.13 $^C.769O Ulf-Hansen U st. Kongensg. 88 E $ Pa.7977 Aakirkeby: Hesthaven Chr. $201 Aalborg: Kragelund ’ s M Fabrikker $2300, Stats$52 Aarhus: Groespetersen N $ 110 & 567 Spec. -.Kardemomme. Østjydsk Krydderistøderi, M Franck Randersv. 104 $ 5692 Se under Dampstøderier og Vanille. Holbæk: Mortensen Jul. & Co. $ 12 (4 Lin.) Odense: Andersen Brødr. Vindeg. 100 $ 931 (2 Lin.) &161 Krydderi-Import. Fineste Kvaliteter. Eget Krydderistøderi. Kun en gros. Duch Lauritz Ny Vesterg. 1 $ 1324 & 2520 LotzeGustav,Akts. Fisketorvet9$43(3Lin.) Vejle: Friis D, Akts. $ 112 & 113, Stats $ 2

Kryolit. Cryolite — Cryolithe — Kryolit

København^ Kryolitselskabet Øresund A/S. Strandboule ­ varden 84 ES $ C. 15636 Telegramadr. „ Oeresund 11

Kræmpulver (se: Cremepulver).

Krølhaar.

København: Dansk Krølhaarsspinderi v. O Christensen Rodovrev. 330 Islev Vanl. $ Is. 68 Hairlock Cushion Company, The, Akts., Lyngbyv. 170 ES $ ★ C. 11273 (2 Lin.) Moller ’ s Axel E Damp-Krølhaarsspinderi, Akts., Klovermarksv. 32 [S] $ Cent. 1958 Odense: kOdense Krolhaarsfabrik, Johs. GulddalPan- theonsg. 8 $ 2686 (2 Lin.) Varde: Varde Krolhaarsfabrik (Varde Curled Hair Manufacturing Co.), Akts. $33 & 267 Se tilliqe Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Krydsfiner, Agenturer og en gros. Plywood — Contreplaquøs — Kreuzfurniere (se tillige Træ- og Finérhandlere).

Stærk Kristian N-Voldg. 48 E $ *0.13902 Thorengaard M & L Skinderg. 31 E $ ★ C. 4595 & 12993 Lager Lyneborggade 18 Tlf. Amager 1177 Repræsentant Trier Christensen Snerlevej 44. Gjentofte Tlf. Søb. 1204 Repræsentant Joh. Schmidt Bernstorffsv. 61 Hell. Tlf. Hell. 1024

København: Christiansen AE &Co. sEftf.,Akts., N-Voldg. 9 E $ Pa. 6883 Danske Trælastkompagni, Det, Akts., V-Boulevard 17 E $ ★ Cent. 3302 (5 Lin.) Stats $ 307 , ' s Det Danske Trælastkompagni V-Boulevard 17 Tlf. * Cent. 3302 (5 Lin.) Stats Tlf. 307 Telegramadr. „Stillingtræ" Lager af dansk og udenlandsk Krydsfiner.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker