kraks vejviser 1940 handelskalender

Kridt

VII — 3507

Fag-Register for Danmark

A a mo 11 e pr.' Hadsund: Aa Mølle Kridtslemmeri fl H 58

ØSTIFTERNES KREDITFORENING

Telegramadr. „ Aamølle. ’

Kreditoplysning. (se Oplysningsbureauer).

SLEMMEKRIDT SKRIVEKRIDT FODERKRIDT

Jarmersplads 2 Telefon Central 8501 med Omstill, til samti. Kontorer

Postkonto 101 KONTORTID : Kassererkontor og Kassekontrol 10-2 øvrige Kontorer 10-3 1 Tiden tP/a'l kaldes . Central 8501 Direktør N. Pedersen . Palæ 6992 Omstilling til samtlige Kontorer og Direktionssekretær Central 50517 Direktionen .................... Central 50577 1. Ekspeditionskontor & Noteringskontor. Central 12287 2. Ekspeditionskontor, Revision og Boghol ­ derikontor ................ Central 50537 Kassererkontor, Kasse ­ kontrol ......................... Central 8821 Varmemester ................ Central 50557 Portner ............................ Central 50597 Udenfor Tiden kaldes : Direktionens Formand Haderslev: SØNDERJYLLANDS KREDITFOR ­ ENING ® 2008,2009 & 2010 Kontor: Aastrupv. 13, Haderslev. Kontortid: 9 — 12 og 14 — 16. Lørd. 9 — 13. Se Real-Reg. f.Haderslev il. Bd. S. 1802. Herning: Kreditforeningen af Grundejerepaa Landet i Jylland JO 114 & 894 Kontortid 9-12 og 2-5. Odense : Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift Mageløs 2 J() 7 (3 Lin.) Se Real-Reg. f. Odense i 1. Bd. S. 1910. FYENS STIFTS KREDITFORENING ODENSE Ringkøbing: VEST- OG SØNDERJYDSKE KRE ­ DITFORENING, DEN Jp 16 & 111, Stats $ 13 Postkonto 11111, (Direktøren privat J) 180) Ekspedition 10-12 og 2-4. Stiftet 1860. Se Real-Reg. f. Ringkøbing i 1. Bind Side 1948. Tønder: SønderjydskHypotheklaanefond 11262 Viborg: KREDITFORENINGEN AFJYDSKE LANDEJENDOMSBESIDDERE Set. Mathias G. 3 f 39 & 658 Kontortid 9 - 5.^ I TELEFON: 7. POSTKONTO 9190. (3 LIN.)

DAMMARKS ÆLDSTE KRIDTSLEMMERI Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Assens: Aggersund Kridtværk, Akts. Hovedkontor ®250 Kontor i Kbhvn. Hammerichsg. 14 $Cent. 13831 Nørresundby; Nørresundby Kridt ­ fabrik ved Johs. Jacobsen j) 1080 (2Lin.) Sigerslev pr. Store Heddinge: « Kridtbruddet ved Stevns Klint j, 1 S H319 Vegger: HedegaardeKridtgrav, Henrik Christensen $ 5

Kridt. Chalk — Craie — Kreide

København: AggersundKridtværk, Akts., Hammerichsg. 1413® 0. 13831- Hovedkontor Assens$250. Brøste P Strandg. 25,27 El $ ★ C. 3098 Dansk Kridtskæreri v.ASteveniusMarstalsg. 13 0 DØb. 5765 Faxe Kalkbrud, Akts., (Holtug Kridtværk) Fredh.Kan.16 Kl $ ★ Cent. 9123 Foderkridt - pulveriseret Kridt • Raakridt - Slemmekridt. Fællesagenturet for Faxe-Limhamn Kalkbrud, Akts., Fiedh. Kan. 16 El $ ★ Cent. 2373 */s Fællesagenturet for Faxe-Limhamn Kalkbrud Frederik8holms Kanal 16 El Tlf. ^Central 2373 Telegramadr. „Fællesagentur 14 . Raakridt, Slemmekridt Kridtsten til Bygningsbrug og Facade ­ udsmykning fra Stevns Klint. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. MatthiessenHolgerStrandg.21,25Ef ★ Cent. 12245 - Telegramadr. „Fodermattlvies*. Nørre Flødal Kridt- & Kalkværk, Akts., Fredh. Kan. 16 E $ ★ Cent. 9123 Trias, Akts., (Morso Kridtværk) Vesterbrog. 4A Axelborg DØ f C. 10043

Krigsforsikring.

København: Dansk Krigs-Soforsikring for Varer Bredg. 32 Kl I ★ C. 2588, ★ C. 14356 & 9070 Krigsforsikringen for danske Skibe, Bredg. r 32 Kl 1 i ★ C. 2588, ★ C. 14356 & 9070 Krigsforsikringen for danske Skibe, Fiskeri- afd. Bredg. 32 EJ f ★ C. 14356 & 9070 Krigsforsikringen for danske Skibe. Fiskeri- afd. f. Færøerne Bredg. 32 Kl ,$ ★ 0.14356 & 9070 RIST HARALD O Kong. Nyt. 16 Kl f ★ Cent. 992 & 994 - Telegramadr. : „Rist “

Kroer. En Fortegnelse over ca. 1700 Caféer, Restauranter og Kroer i Provinson tilsendes Vejviserens Kebere, naar en af de paa Side 2190 i 1. Bind anbragte Kuponer og frankeret Svarkonvolut indsendestil Vejviserens Kon ­ tor Nytorv 17 København [K]

Aalborg: Aalborg Kridtslemmeri, Indeh., M Krage ­ lunds Fabrikker Jfr. Ane G. 16 ® 2300, Stats D 52 . * ’ Hovedforhandler M Kragelund ’ s Fabrikker. første Pris, Sølvntedaille, Aarhusu dstil- Itngen 1909. Anbefalinger Jra Tapetfabrikker og Malermestre i Dan ­ mark og Udlandet Eksp. over heleJorden Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Kragelund ’ s M Fabrikker $ 2300, Stats Jf52 Billardkridt. Skolekridt i almindelig og amerikansk Form. Nordjyske Kalkværker ved C Christiansen Strandv. 1 $7118 Slemmekridt, Foderkridt.

Kronometre. (se tillige Urmagere).

København: Janus Etablissement for Kvalitetsure Frede- riksbergg. 21 EF $ C. 4721 Ranch ’ s CarlEftf. Vimmelskaftet30 ®By3185 Kgl.Hof- Ur- og Kronometerfabrikant.

Krudt. Gunpowder — Poudre å fusil etc. — Pulver (se tillige Ammunition). Frederiksværk: Hærens Krudtværk $ 332 Kontortid 9 — 4. Salgskontor ved Alfred Raffel, A/8. København ★ Cent. 6395.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker