kraks vejviser 1940 handelskalender

Kreaturforsikring

Fag-Register for Danmark

Asperup: Samvirkende fynske Husmands- ioreniugers Heste- & Kvægforsikring, De f39 Nakskov: Kreaturforsikrings-Foreningfor Lolland og Falster, Den gensidige, Søn- derg. 22 g 98 Odense: Fyens Stifts Kreaturforsikrings ­ forening Vesterg. 34 g 560 Olsker pr. Allinge: BornholmskeHus- mændsKreaturforsikringsselskab,DegA16u Radsted pr. Sakskøbing: Husmands ­ kreaturforsikringsforeningen for Maribo Amt g S 8489 Viborg: Viborg Amts Forsikringsforening for Heste & Hornkvæg,Sct.Mathias G. 16, 18 g 189 Kreaturhandlere og Kreaturkommissionærer. Cattle Salesmen & Agents — March, de & commise en bestiaux — Viehhindler und Viehkommissionåre (se tillige Heste, Import & Eksport). København: Aller Johan.Asger Rygs G.3 E H V 5197v Andersen Niels Kødbyen Kvægtorvet 30-32 E g V 3821 Bech J Orla Kødbyen Flæskehallen 7E g V 7209 BoStius Cai Kødbyen Flæskehallen 44-50 E g C. 4425 C Al BOÉTIUS KOMMISSIONSFORRETNING KØDBYEN FLASKEHALLEN 44-46-48-50 Tlgradr.,.Cabofus “ KØBENHAVN V. Tlf. C.4425 KØD-FLÆSK-FJERKRÆ Indehaver: Wolmar Boetius Tlf.Damsø 4738 Christensen Brødr. C F & Th. Kødbyen Flæ- skehallen S | V 3369 Christensen L Q & Søn Kødbyen Flaskehal ­ len 20,21 E g C. 1709 Kommissionsforretning i Flæsk, Kød og Fjerkræ FischerPLU&Søn Kødbyen Kvægtorvet 29- 31 E g) Cent. 2689 & Eva 3164 Frederiksen ’ s M Emil Søn Kødbyen Flaske ­ hallen 25 E $ V 7211 Hansen ’ s Holger 'Eftf. Kødbyen Flaske ­ hallen 41 E f Cent. 8992 Hansen I Norman Kødbyen Flaskehallen 10, 11 E g Eva 3145 Henninger H Kødbyen Kvægtorvet 39 E ® V3192 Jensen Carl Kødbyen Kvægtorvet 7 E g! V 3185 Jensen Chr. Kødbyen Flaskehallen E | V 9407x Jensen I P Kødbyen Kvægtorvet 5 E JJV 4315 Jensen Laur. & Co., Akts., Peter Bangs V. 27 IE g Gh. 8324 Jensen Martin & Holger Kødbyen Flaske ­ hallen 91,93 E g Eva 3386 Jørgensen Hermann Kødbyen Kvægtorvet 23 E f V 7134 Knudsen Knud O Kødbyen Flæskehallen 48- 51E g ★ C. 6866 & 4939 Krabbe P Kød byen Flaskehallen 47 E g Eva 2387 Ep. Egevej 20 Glostrup g Glostrup 473. Kragh Fr. Kødbyen Kvægtorvet 40 E Larsen Lars Kødbyen Kvægtorvet 13 E g V 7258 Larsen N P Kødbyen Flaskehallen E ® Eva 3418 Letner H A Kødbyen Flaskehallen 41E ® Eva 3577 & Lykketneier A Chr. Kødbyen Flaskehallen 36 E g C. 11209

Egtv ed :

Kobindselfabrikken Dan, Alf.

Andersen ® 138

Ejby: Nutiden ved P Christensen g 170 Fjederstaals-Kreaturbindsler med Le ­ gen Fabr. Nutiden. Patent Nr. 29194. Staalmonteringer i alle Udførelser. Rudkobing: LangelandsKobindselfabrik vedPLarsen g8

Kotillonsartikler.

Købe nhavn: Erichsen E F Gyldenløvesg. 6 Kl gPalæ7186 Aalborg: Hansen L C Aagade 2 g 4761 Aar h u s: Christensen J C Thunøg. 1 ffl 2695 Ko 1 ding: Kolding Fyrværkerifabrik g 746 & 2146 Konfetti, Huer, Serpentiner m. m. Svendborg: Svendborg Kotillonfabrik ved A Christian ­ sen Christiansmindev. 9 g 1088 Kraner. Cranes — Grues — Krane (se tillige: Hejseapparater ; Transportanlæg) København: Boeg-Thomsen S, PSkramsG. 7 $ ★ By 8809 Kastrup Maskinfabrik, A/Sg^ Kastrup 1000 Riedel C F & Lindegaard Kingosg.il E g ★ Cent. 2648 Scandinavian Steel & Shipping Agency ved Å Lønberg-Holm Toldbodv. 40 K) ★ g C. 14150 -R apie R- MOTOR-og DIESELELEKTRISKE KØREKRANER Titan, Akta., Tagens v? 86 Kl g ★ JC.6131 Aa rhus: Aarhus Maskinfabrik vedNBunde-Pedersen Søndre Kystværnsv. Sydhavnen gi 374, priv. gi 776 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Esbjerg: HOFFMANN CARL B g 296 & 2496 Kraner af enhver Art. Lossekraner paa Larvefødder. Odense: Allerup ’ s nye Maskinfabrik, Akts. Rugaardsv. 30 g 404 Thrige Thomas B gi 273 (7 Lin.), Stats gi 2 (2 Lin.) Silkeborg: Larsen ’ s J Hvidtved Maskin fabrik gi 295

Kreaturforsikring.

København: Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark V-Boulevard 13 E g C. 3970 Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget DANMARK Forsikrer Heste og Kvæg (Fuld Erstatning ved Død) Ut Acf vro 1 go • Professor P GRUN TH,' R. DM. p.p.- Formand Handelsgartner H C PETERSEN Professor OH L ARSEN, R. DM. Proprietær H Holst, R. Direktør Aage Jørgensen Forretningsfører: Direktør A BRØBECK, R. Revisorer * Fuldmægtig H CONRAD SEN R.pp. Stabsdyrlæge G GAUTIER, K. DM. Anmeldelser tilstilles de stedlige Agenter i Reglen Dyrlæger eller Hovedkontoret Lundsgaard V & Søn Raadhuspl. 45 E g C. 10149 - Spec: Trav-, Galop- & Rideheste "samt Avlshingste og Avlstyre. Øerne, gensidig Kreaturforsikringsforening Raadhusstr. 2B Kl g By 3323 Aakirkeby: Bornholms Kreaturforsik ­ ringsselskab, Povl Olsen gi 251 Aalborg: Aalborg Kreaturforsikring Nytorv 10 gi 730 Aarhus: Kustos,Kreaturforsikringsforening(gensidig) Havneg. 4 ® 1300 Kreaturforsikringsforenkigen K u s t o s (gensidig) ■ Stiftet af danske Landmænd 1881 Forsikrer Heste, Hornkvæg, Faar og Svin Kontor: Havnegade 4 Aarhus. Telefon 1300 Postkonto 14117. V-Boulevard 13 Telefon Central 3970 Kontortid 9-4. Ind- og Udbetaling 11-2.

Kranse, kunstige.

Allingaabro: Nielsen Adolph g 13

Kreaturbindsler.

København: Fabrikken Fremtid ved Poul Rasmus ­ sen Ileimdalsg. 10 !H j g Tg. 6133 Brønde rsle v : Nielsen Peder, Akts., Pedershaab g B 9

II 70

II 70

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker