kraks vejviser 1940 handelskalender

Korn

VII — 3501

Tag-Register for Danmark

Store Heddinge: Richter Chr. $ 8&118 / ------- ’ ----------------------------------- C hr R i CHTER STORE HEDDINGE TELEFONER 8 & 116 telegramadr .„ richter " GRUNDLAGT 1849. k. y Stevns Andels Foderstofforening, Interes ­ sentskab $ 309 Store Nustrup: Nustrup Korn og Foder ­ stofforretning ved P Sønnichsen $ 7 Stubbekøbing: Nielsen O & Dehn, Akts. $ 1007 & 1156 Stubbekøbing Kornhandel $ 1021 Svaneke: Svaneke og Omegns Korn- og Foderstofforr. $ 41 Svendborg: Baagøe & Riber ’ s Korn- & Foderstofforret ­ ning, Akts. Kullingg. $ 1484 Hjorth C Gustav Set. Nikolaj G. 4 $ 1060* Korn - Foderstofler. Tlgadr. „Hg or th*. Petersen & Jensen, Akts. Nordre Havn $8& 463, Stats $ 13 Sørensen Carl Frederiksg. 1 $17 (3 Lin.), priv. $ 797, Stats $ 17 Korn & Foderstofler. Svends Mølle pr. Davgaard: Kristensen JB $ D 14 Sønderborg: Ewers Brødr. Akts. $ 53 Kock Math. $ 31 Kornimporten for Als & Sundeved, Akts. $ 327 & 328 Rudebeck & Johannsen, Akts. $ 333 Sørensen & Petersen, Korn- & Eoderstoffor- retning, Akts. $ 55 Servad: Andersen Senius $ Vinding 46 T aastrup: Hansen Joh. F., Akts. $ 6 &256 Jessen H, Akts. $ 26 & 526 Tar m : Larsen Jens Rahbek $ 7 Thisted: Poulsen P O, Akts. $ 115 & 181 Tinglev : Nielsen Therkel Th. $ 4005 Toftlund: Toftlund Korn- & Foderstoffor ­ retning, Akts. $ 46 Tørring ; Juul J W $ ‘ 43 Vaalsevig pr. N-Alslev: EmborgHH $Vaalse5 • Vam drup : Vamdrup Korn- & Foderstof ­ forretning, Akts. $ 8 Varnæ s: s øre nsen Chr. I $8 V e J en: Lauridsen P & Co., Akts. $ 27 Vejen Korn- og Foderstofforretning $ 237 V e j 1 e : Christiansen Fr. Søndcrg. 29 $ 1541 & 1542 Jensen J Sønderg. 26 $ 1053 Klein Karl Dæmningen 14 $ 1645 Korn- og FoderstoPKompagniet, Akts. Dæmningen 40 $ 1246 (3 Lin.), Stats $ 18 Pedersen Th. Vesterg. 11 $ 810 Poulsen Frederik Sønderg. 14 $ 49 Vester Sottrup: Nissen & Ries (Joh. Nissen) $32 Vestervig : “ Bachl P & Jepsen. Akts.,$ 2&102, Stats$5 Vib org: Skow & Co., Akts. Reberbanen 1 $ 97 & 98 Viborg Korn- & Foderstofforretning, Akts, st. Torv $ 34 Videb æk: Abildtrup M $ 19 Thomsen Laurids H $ 5 V in d e r u p : Vinderup Mølle,N Jensen $ 4 Mel, Korn & Foderstofler. — j ens: Nielsen Julius, Korn- & Tøm­ merforretning, Kommandit-Akts. $ 31

Ruds Vedby : Bendtsen Povl f ^9 Rødby: Holst & Jørgensen $1048 Wilier P & Co., Akts. $ 1022 Rødding : Rødding Korn- & Foderstoffor ­ retning,Akts. $ 25 RødeKro: Tiedemann Iver $ 90 Rønne: Rasch ’ s O P Eftf. v. V HolmHansen $ 143 Sakskøbin g: HansenP $4042&4227 Samsø: Hansen A Heegaard, Akts., Ballen pr. Kolby $ Tranebjærg 12 Rasmussen L, Ballen pr. Kolby $ Trane- bjærgl Syd-Samsø Foderstofforening, Kolby Kaas pr. Kolby $ Tranebjærg 379 Silkeborg: Bach ’ s LKoin-&Foderstofforretning, Akts. $55 Tlofman ’ s Niels Eftf., M Hofman $7 Silkeborg Korn- og Foderstofforretning ved L C Lauritzen $ 10 (3 Lin.) Skals: Bech Holger $ 56 Skanderborg : Bruun Oscar & Co. $4&15 Skeide: Carstens Werner $ Broager22 Skern: Skern Korn- og Foderstofforretning ved J H Jørgensen $ 201 Skive: Andersen Andr., Akts. $ 154,155 & 156, Stats $ 7 Selchau Aage $ 243,842 & 843 Skive Korn- & Foderstofforretning, Akts. $ 801,802 & 803 Skodborg J.: SkodborgKorn-&Foderstof ­ forretning, Akts. $4 Skovby Als : Perregaard M $ Over Tand ­ slet 7736 & Lysabild 19 Skovs-Højrup pr. Bren derup F. : Thomsen C M $ B 4 & 35 ~ Slagelse: Erslev AageSlotsg. 14 $ 1080 aaGE erhev ffefefon 1080 i ff/a^kebjoerq F/f 37. y Korn og Foderstoffer. Frø, Markfrø. Kul, Koks og Cinders. Kunstgødning. Hansen Anders $ 524 & 564 Etableret 1904 - Telegr. „Kornanders*. Lerche Thorvald Fredensg. 11 $ 1657 Morning O Lindev. 5 $ 809 (2 Lin.) Sommersted: Martensen N Peter $ 4 Sorø: Christensen Søren $51 &146 Petersen & Jørgensen $ 136 Sp j a 1 d : Spjald Korn-, Foderstof- & Gød ­ ningsforretning $ 66 Stege: “ CarøeHansF $ 4014,4015 &4016, Stats $ 13 Lang Ernst E $ 4344 & 4345. Stats $ 17 Ernst E Lang TU. 4344 STEGE TU. 4346 Statstlf. 17 - Telegramadr. „Lang u . Postkonto 5268.

Odense: Fyens Mel-,Foderstof-ogKornimport, Akts. $ 2202 (2 Lin.) & 6702 Jensen H, Akts.Nørreg. 87,89 $ 175 Kjær Arne H Nørreg. 45 $1363 (2 Lin.) Korn- og Foderstof Kompagniet, Akts. Østre Havn $ 1299 (5 Lin.), Stats $ 8 AKTIESELSKABET KORN- og FODERSTOF KOMPAGNIET ØSTRE HAVN TELEFON 1299 ( 5 LINIER) STATSTLF. 8 TELEGRAM ADR..KOMPAGNIET.' ODENSE Se tillige Eksport-V ejviser sidst i dette Bind. Larsen J J Sverigesg. 2 $ 1020 (5 Lin.) Stats $ 15 MAEGAARD W1LH. R $ 56 (4 Lin.) & 1356, Stats $ 17 Telegramadr. „Maegaard “ . Nielsen P C & Kemp $ 95 (5Lin.)priv.3395 Telegramadr. „Neslein*. Salgskontor : Aarhus-Købfinhavn. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Petersen Niels Overg. 60 $ 116 Poulsen H L Albanit. 4$ 2612 (2 Lin.) & 4512, Stats $ 62 Schefftnann Fr. Vesterg. 86 $ 304 (2 Lin.) Schroder Johs. W Norreg. 47 $ 121 (2 Lin.) Oksbøl : Nielsen Martin $ 25 Over Jerstal: Over Jerstal Korn- & Foderstofforretning Akts. $ 15 Pandrup: Thellufsen ’ s Th. Eftf., Charles Simonsen $ 5 Præstø: Jørgensen Jørgen $ 20 Petersen Anton $ 15 ____________ ANTON PETERSEN Præstø - Tlf. 15 Korn — Foderstoffer Kunstgødning — Markfrø. En gros & en detail. Forretningen grundlagt 1820. Ran ders: Randers Korn- og Foderstof-Forretning, Akts. Fischersg. 2 $ 1313,1314 & 913, ■ Stats $ 7 ___________________ Randers Korn- og Foderstof- Forretning, Akts. Fischersgade 2 Tlf. 1313, 1314 & 913 - Stats Tlf. 7 Telegramadr.: „Konsortiet 1 *. Ringkob i n g : Jensen Niels $ 335 Ringkøbing Korn-, Foderstof- & Gødnings- forretning ’ s Eftf., Akts. $ 4 & 263 Ringsted: Agersted

Korn, Foderstoffer, Gødning, Markfrø, Kul, Koks, Briketter.

KORN, FODERSTOFFER, KUNSTGØDNING SPECIALITET: MALTBYG k- —

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker