kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3500

Korn

Nykøbing F.: Larsen L F Kreibergsg. 6 " £ 392, Stats £ 6 Nielsen A & Co., Akts. Langg. £ 183,122 & 622, Stats £ 9 .............. ..... — AKTS.

Hobro: Hobro Korn- & Foderstofforretning ved Jens Ejner Mundbjerg £ 67&68 ' HOBRO KORN- OG ' FODERSTOFFORRETNING ved J. E.MUNDBJERG TLF. 67 HOBRO TLF. 68 TELEGRAMADR.„KORNFODER. ” . HoIb æ k ’ Petersen ’ s TheodorEftf., Akts. Algade 3 £24 & 469 Steenstrup O F f 100

Jydsk Saasæd & Kornexport, Akts. Told- bodg. 4,6 £ 1072 & 1372 Ak+s. J ydsk Saasazd ^ &Kornexporf

TOLDBODG.M--6VS TLF. 1072-1372

KOLDING

KORN ‘ MALTBYG ‘ SAASÆD KORN & FRØ TØRRING. Kolding Korn, Akts. N-Havneg. £ 1699 & 1700 Lauridsen ’ s P Korn-, Foderstof- & Gød ­ ningsforretning, Akts. S-Havneg. £ 1733 & 1734 Nissen N C, Otto Nissen ’ s Eftf., Haders- levv. 14 £ 175 Nørgaard å Chr. Damhusg. 2 £ 1855 (3 Lin.) Sydjydsk Korn- og Foderstofkompagni ved Chr. S Stenderup Buen 2 £ 32, 41 & 42 Stats £ 5 2'elegramadr. „Kompagni" . Korsør: Rasmusen ’ s Th. Sønner £ 106, (3 Lin.), Stats £ 15 Krusaa pr. Padborg: Westergaard Af£ K 544 Køg e: Hasselbalch ’ s A A Eftf. £ 10 Leisner ’ s A Eftf. £ 30 Petersen C F & Søn £ 24 (2 Lin). Laasby: Andersen Chr. £ Laasby Station 2 Løgumkloster: Hansen H N £ 4 Løjt Kirkeby: Jacobsen Thomas £ 6 Mariager: JohansenFr. £ 15 Maribo: JacobsenChr. £ 183 Lund Jacob £ 55 & 54 Qvade C A & Co., Akts. £121 &291, Stats£ 14, Butik £ 190 & 290 Telegramadr. „Qvade u . Skaaning Fre ’ derik £ 70 & 177 Middelfart: Wiboltt J(Toubro &Co.) £ 28 & 124, Stats £ 1 MørkøT: Wulff ’ s Eftf., Akts. £ 9 & 115 N akskov: Christensen Alfred & Co. Havneg. 2 £ 131 & 910, Stats £ 9 Telegramadr.: „Fair". Eksport af Maltbyg. Frederiksen Oscar Svingelsv.82 £ 840 & 842, Stats £ 16 FREUCHEN AUG. & Co., T G KRØYER, Akts. Vejleg. £ 6, 77, 677, 2&22 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Jessen Christoph Sønderg. 6 £10 & 666 Johansen Th. Ved Nybro £ 588 & 589 Lolland-Falsters Andels Foderstofforening, L.M.A.F.£110,113&117. - BirektørPoul Boed. Telegramadr. „Pliønix 11 . Schrøder Carl & Co. Nygade 3 £ 30 Thomsen O Chr. Ø-Boulevard 4 £ 64 Neder Tandslet pr. Over Tandslet: Petersen Viggo £ O T 7807 Nibe: Nibe Tømmerhandel, M Staun, Akts. £ 17 N yb org: Nielsen Lauritz, R Winckler & Co ’ s Eftf. £ 106,293 & 19 - Tlgr.: Winco.

NYKØBING-F. telefoner : stats : 183,122*622 9 •

KORN, MALTBYG OG SAASÆD.

Hornslet; Frandsen S £ 5,12 & 100

S FRANDSEN HORNSLET TELF. 5, 12 & 100 IMPORT - EKSPORT Horsens: Christiansen Johan Sonderbrog. 13 £ 65 & 66 Grabow IH & Co., Akts. Borgerg. 23 B £ 1516 (3 Lin.) KORN-OG FODERSTOF-KOMPAG ­ NIET, Akts. £ 2000 (3 Lin.), Stats £ 8 Møller Lauritz & Cortsen Sønderg. 18 £197 Nielsen C C Smedeg. 91 £ 515 & 565 Sørensen W Buchwald Nørreg. 34 £ 1653 Hoven pr. Tarm :HøgsbergL £ H 45 Hundslev pr. Ketting Als: j ensen ’ s Jørgen Eftf. £ Notmark 21 Højby F.: Højby Korn- & Foderstofforret ­ ning v. H C Hemplers Enke £ 56 Honing : Elgaard Chr. M, Akts. £ 8 J e ^ s: Møller Laue £ 52 Jyderup: Folkmann H P £ 16 Jensen ’ s Chr. F Søn, Viggo Jensen, Akts. £ 5 & 120 Kalundborg: Importkompagniet, Akts. £ 33 (flere Lin.) Telegramadr. ,,Importico u . JENSEN S P& Co. £29 & 30 Telegramadr. „Michaelsen* . Madsen Kristoffer & Søn £ 46 & 646 Schiøtt ’ s S Eftf., Akts. £ 38 K e r tem inde : Andresen Emil £ 7 & 187 B øttern V & Co. £22& 422 ____________ V BØTTERN & Co. KERTEMINDE TLF. 22 4.422 TELEGRAMADR. „BØTTERN “ POSTKONTO 9032 GRUNDLAGT 1845. Korn, Foderstoffer, Frø, Gødning, Kul, Støbegods, Cement. Specialitet: Eksport af Maltbyg. Import af Foderstoffer. MUUS ELIAS B, Akts. £ 3, med flere Linier Telegramadr. „Muus*. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Kirke Hø j ru p: Petersen Viggo £ 74 Kli P lev; Ries A C £ 30 Karise : Hansen Axel£ 1 & 159 Ke 1 le rup : Jensen Gustav £ 158

FODERSTOFFER KUNSTGØDNING

spec . :

— NykøbingM.: Bang ’ s FrederikEftf., A Holt £ 10 & 121 Provstgaard Chr. £ 166 Nykøbing S.: Hansen Hans £ 8 Jensen Carl & Søn Akts. £ 23 Nysted: N*ysted Korn- & Foderstofforret ­ ning ved Harald Hansen £ 1167 Næstved: Brandt Fr. jun.£ 71 Smith Willi. £ 700 Nørre Aaby: Ibsen R & Sønner, Akts. £ 31 Nørre Lyndelse pr. Aarslev: Nørre Lyndelse Korn-&Foderstofforretning r Ingvard Petersen £ Nørre Søby 151 Nørresundby: H edegaard Peder P, Akts. £ 4302 & 2937, Stats £ 54 Telegramadr. „Hedegaard*. Riis A £ 6098, 6099 & 6100 Odder: Nielsen Georg, Akts. £3&23 GEORG NIELSEN AKTS. ODDER TLF. 3 & 23 KORN, FODERSTOFFER,) GØDNING, KUNSTIG, I hønsekraftfoder .

Odder Korn- & Foderstofforretning, Akts. £385

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker