kraks vejviser 1940 handelskalender

Tag-Register for Danmark

Korn

VII — 3499

Bylderup Bov : Wildenradt Albert von f 2046 Ebberup: Ebberup Korn- & Foderstoffor ­ retning ved Hans Lausen f 120 Ejsing pr. Vinderup: Mortensen Magnus f E 41 Esbjerg: ERIKSEN & CHRISTENSEN, Akts. f 1500 (6 Linier), Stats fl 12 Eskilstrup: Hansen Marius f 18 Faaborg: Sydfyns Korn- og Foderstofforretning, Akts, f 35 & 345 Fakse: BoserupCJ f 7 Felsted: FeldstedKorn-AToderstofforret- ning, Akts, f 100 Fj ellerup : Fjellerup Korn- AFoderstoffor- retning ved Brødr.Petersenf Ryslinge 111 Frederikssund: Hansen L H, Akts, f 28 & 284 Lange ’ s Axel B Korn- og Foderstoft ’ orret- ning, Akts, f 84 & 184 Frifelt: RahlfHf 6 Gilleleje: w Eltang A f 2 A 212 - Postkonto 41622. Graasten : GraastenKomimport, Akts, f 138 Moos C, Akts, f 271 Nielsen Laurids, Akts, fl 5 Grenaa: Grenaa Korn- og Foderstofforretning, Akts, f 244 Skov Torbenf 14 Grindsted: Grindsted Korn- & Foderstof ­ forretning, 1 Storgaard f 91 Gørlev S. : Modin O C f 22 &23 Hadersle v: BjornshaugeHans J, Akts. Ved Havnen f 1170 Christensen J S Nørreg. 6 f 1000(3 Lin.} Haderslev Korn AKommissions-Forretning ved H J Hansen Parkv. 12 f 477 A 478 Thielst Oluf f 165 & 166 Hadsten: Hadsten Korn- og Foderstof- Forretning ved A Gadeberg f 7 & 97 Hammel: Christensen C P f 83 Hammel Korn- & Foderstofforretning, IP Hansen f 50 Ham melev : Nørgaard Chr. f 3 ^ as ^ e ♦ Grønbech & Co., Akts, f 1 Haslev: Jensen Willi, f 215 Ulrich Carl J & Søn, Akts, f 600 (4 Lin.) Carl J Ulrich & Søn Akts. HASLEV 27/. 600 (4 Lin.) Telegramadr. „ Ulrich*. < ■ Hasselager : Meldgaard J P f 105 & 157 Hedehusene: Norholt B f 206 Hellevad: TerpAndr.f 38 Helsinge: Christensen P C, Akts, f 7 Olsen Bernhard f 26 Herning: Kjærgaard ’ sEftf.jS Kjær Hansen f 4 Svendsen M f 230 Hillerød: "Thomsen ’ s H F Eftf. ved ErikNielsen f 146 & 1146 Hinnerup: Sørensen Johs., Akts, f 2 Hjørrin g: Hjørring Korn- og Trælast ­ handel, Akts, f 366 Holt J Sørensen f 635 & 644 Nielsen Chr. H jun., Akts, f 177,477 & 777 Telegramadr. „Junior (i .

Aa lborg : Aalborg Foderstof-Import, Akts. Østeraa 20 f 4700, Stats f 45 & 60 Hansen Joh. P Sønderg. 43 f 650, Statsf 34 Korn- og Foderstof Kompagniet, Akts. f 609,541 & 2390, Stats f 6 Larsen Hans, A/S Jfr. Ane G. 14 f 19 & 20, Stats f 5 Telegramadr. „Larsens*. Petersen M Agnetev. 1, Hasseris f Aa 4031 Thorndahl H Løkkeg. 16 f 6000 (3 Lin.) Aalestrup: Filtenborg ’ s C M Efterf., Akts, f 3 Aarhus: Holst ’ s S M Eftf., Akts. Havneg. 8 f 8101 (4 Lin.) - Telegramadr. „Kornholst*. Kemp & Co. Graven 16 f 2302 Korn- og Foderstof Kompagniet, Akts. KORNKOMPAGNIETS kontrollerede Foderblandinger Nielsen Anton C, Skolebakken 11 f 950, 951 & 952 Skandinavisk Kornimport, Akts. Klosterg. 10 f 10743 ØstiydskKorn-ogFoderstoffbrretning,Akts. S-Havn f 4096 & 4097 Telegramadr. „Aktiekorn* . Aars : Hjortkjær Chr. & Co., Akts., f 6 Aarupj Kragh Chr. f 58 Assens: Assenskorn, Akts, f 26 & 245 ............... Havneg. 8 f 6800, Stats f 10 Telegramadr. „Kompagniet*. Fobrikfil

KORNHANDEL. Akts., Kvæsthusg. 6 OS f *C. 16433 Stats f 430 Krusoe & Co., Anker Heegaards G. 7 |V] f ★ Cent. 3530,3420 & 13420 Stats fl 147 - Telegramadr.,, Krusoe". LANGELANDS KORN-, FODER ­ STOF- & G0DNINGSFORR. st.Kon- gensg. 118 E fl ★ Cent. 4662 Stats fl 395 - Telegramadr. „Lan ­ gelandskorn*. Larsen Hans K Vesterbrog.4A GO f ★ Cent. 4730 LEMVIGH-MU l LER ERNST & Co. Kultorvet 15 E f Cent. 3350 & 8465 Telegramadr. „Vighlen" Korn og T oderstoffer. Lodal Kr., Akts., St. Annæ Pl. 19 E f Cent. 8230 Madsen Olaf Ved Lindevangen 4 (El f Gh. 2757 MatthiessenHolgerStrandg.21,25Ef ★ Cent. 12245 - Telegramadr. „Fodermatthies.* Melasco, Akts ., Frih avnen fl C9988& Palæ2972 Michel Hérbert, Akts., Norgesinindev. 2 Hell, f He. 3576 Milling Martin, Peter Bangs V. 85E1 f C. 10247 &Gh. 8597 Telegramadr. „Cornmilling* . Nickelsen Cay Nahne Finlandsg. 21 [s] fl Am. 4412 & Am. 2246 Nielsen Gustav Reventlowsg. 26 [V) f ★ C. 15981 Nielsen P C &Kemp st. Kongensg.88 Ef By 6750 & Pa. 7977 Nielsen Poul Kobmagerg. 52 E f Pa. 6991 & Pa. 4080 Nielsen & Smith, Holm. Kan. 5 E fl ★ C. 15758 & ★ C. 3858 Stats f 404 & 405 Korn, Maltbyg, Saasæd. PAULSEN L&Co.,Lakseg.2,4Ef ★ Cent. 703 Stats fl 293 & 298 - Telegramadr. „Nogill “ . Petersen C G V-Boulevard 49 ® fl Cent. 2646,2746,11446 & 10346 C. G. PETERSEN V-Boulevard 49 Tlf. Cent. 2646, 2746, 11446 & 10346 TeleBramadr. „Qrainlmport “ . Petersen Chr. Amagerbrog. 96 [S] f ★ Cent 10182, Am. 7082 & Am. 182 Petersen P Højslev Vermlandsg.70 [s] f Am. 7477 Petersen Vilh.&Co.Holbergsg.20 E f ★ C. 173 Provinskøbmændenes Akts., Vesterport [V] f*C. 8229 Rasmussen E R,Anker HeegaardsG. 7 H f ★ Cent. 8102 Stats f 31, 177& 483 Telegramadr. „Kornrudolph* . Riis Alfred & Co. Havneg. 19 E f Cent. 21 &2124 Sigsgaard ’ s Jens Eftf., Niels Juels G. 14 E fl C. 6424 & 6499 Sjællandsk Korn-& Mel Import, Akts., Tagensv. 242 [NV | f Tg. 3828 Smith Olaf H, Akts., Anker Heegaards G. 7 [3 f Cent. 683,15138 & 15140 Provinsf 33 Sørensen Otto Ørnekulsv.8 Charlottl.fOr.750 Thaysen Fritz & Co., Akts, af 1930 Vester ­ port O f C. 1371 Thygesen Th. & Co. Rysensteensg. 1 El f Cent. 3697 Wulff Elkan Børsen E f ★ Cent. 304 Aab enraa: Ceres Korn- & Foderstoffor ­ retning, Akts, f 21 & 22 Hansen & Veit f 162 & 163 Telegramadr.: „Kornkommission “ . Ries Hans fl 23 Sønderjydsk Foderblandingsfabr. ved An ­ thon Bundgaard f 381 & 391 Union, Korn- og Foderstofimport, Akts.f 85 &86

KORN, o® kunstgødning IMPORT — EXPORT

TELEFONER: ASSENS NO. 26 00 NO. 245 TELEGR.-ADR. : „ASSE NSKORN “ POSTG IRO-N R. : 13970.

s.

■J

Lausen Hans f 7,299 & 499 Asserballe pr. K etting Als: Davidsen Mads, Akts? f"Notmark 14 Augustenborg: Kornimporten for Als og Sundeved, Akts, f 1 & 88 ÅYnbøI: Lyck H & Co. af 1937, Akts, f 13 Baaringpr. Asperup: j ensen Aksel f A140 Ballerup: Re eh C f 400 Bedsted Lø: Møller IB f 17 Bjerre grav: Bjerregrav Korj- AFoder- stofforretning Paul Jensen f Raasted 10 Bogense: Larsen ’ s G V Eftf., Akts, f 3 & 42 Bovrup: Christiansen Chr. P f Varnæs 9 Branderup J.: D amm Jes f 15 Bredebro: AndersenP f 9 Broager: Bennetzen & Jensen f 87 Woliesen Jørgen f 115 Brøndersl ev: Brønderslev Korn-ogTøm ­ merhandel, Akts, f 4

Tolstrup Andr. M, Akts. $11 Brøn s: Bennetsen Søren f 23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker