kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Konserves 2

VII — 3494

Odense (Fortsættelse):

Skagerak Fiskeindustri, Akts., Stats $ 141 &282 Salgskontor : Sandvad & Co. GI. Mønt 74 Kl $ C. 12881 & 12813. Slagelse: Konservesfabr. „Danica “ N-Stationsv. 14 $ 635 Anlæg af og Artikler og Maskiner for Kon ­ servesfabrikker . København : Boeg-Thomsen S, Peder Skrams G.7 $ ★ By 8809 - Etiketteringsmaskiner. Dansk Frugtpulp & Pectin Industri Hol- bergsg. 15 IS $ C. 8742 Fra 1. April 1940 N-Farimagsg. 33. English J W Linnésg. 28 E $ By 4607 Maskiner og Apparater til Frugt- og Grøntkonservering. Skrællemaskiner m. m. Gleiche R Ny Vesterg. 7E |C. 3866 Jørgensen Jørgen Struenseg. 1 5[N] $ C. 15715 Repr. f. Karges - Hammer, Braunschweig Lundby Hans Holbergsg. 15 Kl $ Cent. 8742 Fra 1. April 1940 N-Fariinagsg. 33 Frugter, Pulpe, Pektin, Safter etc. SchurF&Co., A/S.. Vesterportl24E)$C.9019 W ernberg-Møller Ingeniørforret ning V-Boulevard 13 El $ Palæ 4842 Telegramadr. „Ingwern" Tekniske Anlæg og Specialmaskiner til Slagterivirksomheder. A a r s 1 e v : Torpegaard Frugtplantager ved A Gunder- sen $ Davinde 13 Fabrikation af flydende Pektin, Horsens: SchurF & Co., A/S Aaboulevarden 33 $ 173 &1373 Konservesetiketter. Nykøbing F.: Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, Akts. $ 848 & 1148 Odense: Haustrup ’ s Fabriker,Akts. $ 3111 (3Linier) Konservesdaaser etc. Se : Blikemballagefabr. 3. Konserves, Agenturer og en gros. København: Andersen J Ny Toldbodg. 11 Kl $ C. 4859 & Palæ 4732 Bagger ’ s William Eftf., Akts., Adolph Steens Allé 12 El $ * C. 1110 Bang G Vesterport 286 El $ C. 9073 & 9541 Agent f .California Packing Corporation Del Monte Frugtkonserves. Bækgaard C H, Adolph Steens Allé 5 [v| $ Cent. 2067 C »H • BÆKGAARD føloekonsehues ADOLPH STEENS ALLE 52 • CENT. 2067 Capito Alfred Kompagnistr. 6 Kl $ Cent. 306 Cervera C F Acaciav. 7 El $ V 8g28

Christensen & Larsen st. Kongensg. 75 Kl $ -ACent. 12406 Clausen & Voiding ’ s Eftf. Fanøg. 1 [øl ® C.693 Colding & Co. Edv. Falcks G. 5 El $ C. 10029 Se tillig# Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Dahl Jacob Gullandsg. 24 [s] $ Cent. 2367 Danefield Produce Coy Ltd., Akts., St.Annæ PI. 28 E $ -A-Cent. 8970 Danish Provision Export Comp., The, ved S A Rettinger Strandg. 10 Kl $ Am. 5341 Deichmann Stig T, Akts.. Dronn. Olgas V. 25 [F] $ C 9587 & 15987 Feldthusen Carl B Raadhuspl.45 El $ Cent. 12409 Frimodt & Friberg Lyngbyv. 379 Gientofte $ Gjent. 2760 Handelshuset Balto Akts. Skinderg. 45,47 $ Kl $ C. 12343* HA NNERUP-HÅNSEN,WIIK& C o . " Akts.,Generalrepræsentanter forArmour& Company, N-Voldg. 2 OKI $ C.5520&10720 Stats $ 235 Telegramadr. „Armosata" Tørrede Frugter og Konserves. Hoelgaard Chr. Kødbyen Flæsketorvet 38 El D C. 2082 & 13040 REX & BEBERMAN KONSERVES. Jacobsen Axel Korsg. 311® $ C. 8545 Jensen A Ahlers Vangs Allé 11 Valby $ Vb. 3985 Jensen M Østerbrog. 130 [ø] $ Øb. 1077 Alt i Fiskekonserves. Jensen Niels,Akts., Flæsketorvet 1$^C.966 Jessen A Ulrikkenborgv. 137 Lyngby $ Lyngby 1457 KIRKEBYE A W Akts., Bernstorffsg. 40 .El $ ★ C. 8180Stats $ 713 Tig r. „Succes*. Kirketerp Alfred & Schram Kvæsthusg. 6 K j $ Cent. 9060 & 9066 Kj ær Erik Vesterbrog. 4A El $ Palæ 7342

A /s

ODENSE Telefon 1470

KONSERVES MARMELADER FISKEBOLLER FRUGTSAFT FRUGTVIN

HOVEDOPLAG: KØBENHAVN CHRISTENSEN k LARSEN, St. Kongensgade 75 TLE'A'CENT. 12406

Odense Konservesfabrik ved IM Jensen Middelfartv. 1 $ 6021,7021 & 8021 ODENSE UOSSIIIVIS MIDDEL FARTVEJ 1 FRUGT-OG GRØNT- KONSERVES FRUGTSAFTER M.M. Randers: Randers Andels-Svineslagteri $ 141 & 142, Ekspedition $ 166, Stats $ 13 Telegramadr.: „Dan u . Ringsted: Ringsted Andels Fjerkræslagteri $ 644&664 Ringsted Andelssvineslagteri $ 888 ;j Se Annoncen u. Svineslagterier. Se tilliqe Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Ringsted Fjerkræ Konservesfabrik, Akts. $ 644 & 664 Roskilde: D. A. K., Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, A. m. b. A. Københavnsv. 33 f 1961 Skagen: KKKK, Akts. Stats $ 96 Se Ann. u. Kbhvn. Nordsøen Fiskekonserves, Akts. Stats $116 SKAGEN FISKE- HERMETIK.

Erik Kiær Axelborg - Vesterbrogade 4 A Ef Tlf. Palæ 7342 - Telegramadr. „Klrex “ Eksport af

Kod- & Fiskekonserves samt Slagteriprodukter. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i ■ dette Bind. KKKK, Akts., Strandg. 48 Kl $ ★ C. 472 ALLE SORTER

& Sfie/zmeEik.

Konservesfabr. Celco ’ s Salgskontor st. Kon ­ gensg. 110 Kl $ irC. 2024 Kbhvns Konserves Kompagni (The Copen ­ hagen Canning Company) ved L Peiter- Hansen Kvæsthusg. 5 Kl $ Cent. 12650 Lacoppidan Mogens Colbjornsensg. 34 El $ Ev. 2043 ________________ __________ Mogens Lacoppidan Colbjornsensg. 34 El Tlf. Ev. 2043 Udenlandsk Konserves. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Akts. Stats $ 263 Se Ann. u. Kbhvn.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker