kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3493

Konserves 2

Fag-Register for Danmark

Skagen Fiske-Hermetik, Akts., (Skaw Fish Canning, LtdJI.Strandstr 20[K] glCent.8756 / 111 ,

Kolding: Andels-Svineslagteriet i Kolding, JensHolms V. D 1950 (5 Lin.), Stats f 22 _________ A ndels ^ R5g| femfS L g - vare J rWLDlrlu H333 ETABL. 1888

Esbjerg Hermetikfabrik, Akts. Ny Fiskeri ­ havn D 2618 & 1619-

ESBJERG HERMETIKFABRIK AKTIESELSKAB (SCANDINAVIAN CANNING CO. LTD.) VESTHAVNEN ESBJERG

aktieselskabet niiiHiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELF. 1950 5 LIN.

\ kagen F iske -H ermetik \ IHUlliilllllllllllllllllllillililllllll J ^SKAW FISH CANNING, LTD.)

TeLeaMHÅDRSsit „SLAGTERIET"

KONSERVES - og PØLSEFABRIK A lverden . S piser KoiDiNqptfisgR

TELEFON 2613 TELEGR.ADR.: SCANCAN. GIRO 5725

DET ER DAASERNE

mad Ae rAde øg hvide Striber

L. STRANDSTRÆDE 20 EJ

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Marslev: Hansen M f 50 Nakskov: Landmændenes Andels-Eksport-Slagteri g 45 - Telegramadr. „Farmers*. Neksø: Bornholms Konserves fabrik ved Erik Galla og Børge Sieverts Konservesmester Martin Petersen f 263 Nyborg: Hermetikfabriken Nyborg ved T Egholm $ 328 Nykøbing F.: Danske Andels-Slagteriers Export Fabriker Dana Markedsg. 21 $ 304 & 683 LOLLAND-FALSTERS ANDELS ­ SVINESLAGTERI f 148 Telegramadr. „Slagteriet*. Opskæringsfabriken Dana, Akts. Markedsg. f . 21 D 304 & 683 Odense: Eckhoff Bjarne Buchwaldsg. 51fl 226

Telefon Central 8756

INDREG. VAREMÆRKE

FISKEFRIKADELLER FISKEBOLLER FISKERAND

FEDSILD 1 TOMAT I TOMAT SARDINER OG OLIE MAKREL og TUNFISK REJER, HUMMER LAKS og MUSLINGER

SARDINE FEDSILD MAKRELFILET TUNFISK HUMMER REJER

INDREG.VAREMÆRKE

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Skagerak Fiskeindustri, Akts., Salgskontor GI. Mønt 14 Kl j) C. 12881 & 12813 Skinkekogeriet Royal, Akts., Strandboulevar ­ den 130 El D 0.7166 Steffensen J Kødbyen El $ ★ Cent. 135 Sørensen Th. Syndergaardsg. 7 S ff) Cent. 9971 Weiss H Syndergaardsg. 9 BO £1 Palæ 2321x Wiedemann J Langebrog. 6 KID ★ Cent. 798

Faab org: Faaborg Andels Svineslagteri $ 12 & 253 Telegramadr.: „Slagteriet* . Frederik ‘ shavn: Qf oos .L oren t zen Akts.pR Spec.: „Frederikshavner Caviar*. Frederikshavn Fiskehermetik-AKonserves- fabrik, Akts. D 781 Holbæk : LuckeysFlisKonservesfabrik,Aktiebolaget, Akts. D 1070 Hund e s t e d : Gubbens Konservesfabriker, Akts. $ 211 Se Annoncen under København. Kerteminde: Fiskekonservesfabriken Kerteminde. Akts. D 143 Hansen Chr. & Co. D 155 & 555

ODENSE TELEFON 226.. TELEGRAMADRESSE: ECKHOFE Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Fyens Konservesfabrik, Akts, f 1470(3Lin.) Se næste Spalte, øverst. Jensen J P Hjallesev. 3 fl 4320 Konservesfabrikken Neptun, P Hansen Nyborgv. 142 $ 3442 Molendo ved Vilhelm CJLarsen Skibhusv.

S atskontrol Nr. 208

WIEDEMANNS KONSERVES

Willadsen Chr. A Larsbjørnsstr. 21 Kl Palæ 4179 A alborg: AalborgKonservesfabrikvedElimarSchmidt Kongensg. 6 $ 323, 324,325 & 329 Limfjord Sardineri, Elimar Schmidt Kon ­ gensg. 6 D 323,324,325 & 329 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Es bje rg: Esbjerg Andels-Svineslagteri JQ 1903,1904 & 1905, Stats D 28 Telegramadr. „Slagteriet".

KONSERVESFABRIK EN M©fLlrø© (VILH. LARSEN) SKIBHUSVEJ 70 ODENSE ❖ TLF. 2681

CULDME DAILLER I MBBENMAVN 19*5 <1929 FISKEKONSERVES. CHR.HAMSEN &C9 97/555 KERTEMINDE 97/555 HOVEDOPLAG i ST. KONGENSGADE 75, KØBENHAVN. TLP. CENTRAL 12A-OS — 12A-OG. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

GRØNT-OG FRUGTKONSERVES MARMELADE SAFT

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker