kraks vejviser 1940 handelskalender

Konfekturer 1 København (Fortsættelse): Petersen NielsKaustrup, H C ØrstedsV.47[S gN2757x Petit v. H Nielsen st. Kongensg. 75 El g By 6598 Pihl Gerda Rantzausg. 31 ISJ g N 4221x Politikens Hus Konfektureforr. & Parfumeri v. Aksel Larsen V-Voldg. 33 [v] g C. 14069 Poulsen Helga H Holbergsg. 5 E jl By5607y Praliné ved Emma Møller Østerbrog. 110 É g 0 2626 Rabe E D J Strandv. 2 [øl g Ryv. 325x Rahbek v. V Storm Vesterbrog. 145 [S g V 8098 Rask Knud Jagtv. 145 El $ Tg. 2123v Rasmussen Bertha Frdbg. Allé 70 [S g V 6913x Rasmussen Ellen Ahornsg. 21 El g N 3618y Rasmussen Gudr. Baggesensg. 2 El g No. 3049y Relief v. K M Knudsen Blegdamsv. 78 |ø]gN 7908x Reusch Inger Tomsgaardsv. 36 (NV] g Tg. 2759y Risten v.Preben Rist S tudiestr.67 E g Palæ 47 Rittmeyer Holger Frederikssundsv. 17 [NV] g Tg. 14y Rose I M Hartvig Jagtv. 1 El $ Gh. 3426v Rosenkrantz Ellen Kong.Nyt. 16 Kl g Palæ 1902 Ross Yrsa Lange Torveg. 23 Kl g Am. 8769 Rostgaard G K Baunegaardsv. 3 A Gjentofte g Ge. 3705 Rye Anna N-Frihavnsg. 62 |ø) g) 0 1299x Salmonsen Selma Bredg. 22 Kl g Palæ 3464 Sarotti E W Frederiksbergg. 19KlgBy2259x Schrøder A Strandv. 18 (øl gRyv. 3770 Schrøder V Godthaabsv. 36 El Schwabe Doris Bernstorffsg.4 E gPalæ5539 Skjoldborg Nora st. Kongensg. 99 Kl gi Palæ 850 Smith Maja Gl.Kongev. 145 E g V 5525x Hjemmelavet Konfekt. Sonnichsen A Aalekistev. 166 Vanl. g Damsø 1599 Sous-sol ved Jørgen Johansen Frederiks ­ bergg. 17 Kl g By 3560 SteenstrupThoraVesterbrog.l72E gV5829y Stephan, Akts., Nørrebrog. 195 INI g Tg.1623 Sucre d ’ Orge v. Frk. Alma Schødt Trekro- nerg. 2 Valby g Vb. 1196u Svendsen Marie Gjentofteg. 26 Gjentofte g Gjent. 1515 Sødje V S-Boulevard 85 E g V 6785y Sørensen Anna Monterg. 20 Kl g By 4749 Sørensen C Godthaabsv. 201 El g Gh. 1795y Sørensen Gertrud Frederikssundsv. 215Brh. g Bella 135 Sørensen Oluf Nansensg.48 KJ g By 4x Sørensen Verner Strandv. 136 B Hell, g Hell. 5455 Thaarup Chr. Holmbladsg. 24 E] g Am. 2841 Thawtiuk S Godthaabsv. 181 [ø g Gh. 3252 Therkelsen Carla Elbag. 77 [s] g Su. 663y Thor-Larsen I Hellerupv. 15 A Hell, g Hell. 5633 tit bit ved Goldschmidt & Sarp Ulrik ken- borg A llé 37 Lyngby g Lyngby 2080 Toni ved Hans Waagø GI. Kongev. 109 E g V 7885 Toxværd Asta Frederikssundsv. 158 Brh. g Bella 527 Tønnes-Hansen S,Chr. d. 9. G. 8 Kl gBy4203 Underbjerg J P Øresundsv. 108[s] g Am. 3564 Wassmann M Bernstorffsv. 184 Charlottl. g Ordr. 3463 Weirup Philippa Gothersg. 135 Kl Vensbo Ch. Kompagnistr. 28 Kl g By623x Westergaard Chr. Stationsv. 14 Holte g Ho. 299 Windsor v. Anders Hansen,Peter Bangs V. 62 E g Gh. 8953 Vixi Desserter Akts. st. Kongensg. 35 Kl g By 7261 Østergaard A Vennemindev. 63 |0] g Ryv. 1169x Østergaard Vald. Østerbrog. 154 [ø] g 0 2259x

Fag-Register for Danmark

VII — 3490 Aaby høj: Dam-Johansen Carl Chr. g 138 Aalborg: Ben tzen Elisabeth Vesterbro 36 g 3769 Chokolade-Børsen, Dagmar Dreyer Reber- bansg. 19 g 4482 Kaemmerer Rigmor Kastetv. 10 g 4852 Kjølby Knud Østeraag. 4 g 3974 Konfektureforretningen Bona, N P Chri ­ stensen Niels Ebbesens G. 8 g 5276 Konfektureforretningen Inga Reberbansg. 13B g 6952 LisChocoladeforretning,SvendChristiansen Danmarksg. 25 g 5764 Nielsen Marie Østerbro 24 g 5918 No Name, Th. Nielsen Bispensg. 9 g 708 le petit, E Jacobsen Gravensg. 12 g 6825 Step-in Boulevarden 22 g 1851 Sørensen Erna Prinsensg. 42 g 4947 Ydun, Chr.JensenVesterbro 30 g 2728 Aarhus: Andersen Nanny O Skanderborgv. 12 g 10854 Aurora, K M Henriksen Sjællandsg. 61 g 7349 Broen ved Inger Muller Bruunsbro g 3838 Christensen Helga Sønderg. 47 g 5508 Dam Marie ved EllenNielsen Sønderg.10,12 g 158 Damsgaard C M Frederiksg. 43 g 1394 Egestad Hilfred Nørreg. 5 g 5381 Eliza, Elisabeth Petersen Aaboulevard 3 g 10011 Fenger H M S-Allé 1 g 6446 Fondant, Gudrun Olesen Odenseg.39 g5870 Grunnet Ragnhild Kannikeg. 12 g 3718 Hansen Astrid Bruunsg. 35 g 8047 Jensen D Odenseg. 21 g 9223 Jensen K Set. Pauls Kirkepi. lig 6905 Jespersen K Vesterbro T. 6 g 9558 Jorgensen ’ s Marius Eftf., F Hertel Mejlg. 78 B g 1604 Larsen Ella Banegaardsg. 47 g 9772 Lille Torvs Konfektureforretning 1. Torv 4 g 689 Malling Anna Guldsmedg. 36 g 4823 Mortensen Kathrine Grønneg. 3 g 5529 Nielsen S Frederiks Allé 96 g 5379 Orange, Ellen Pedersen S-ARé 58 g 7917 Petersen Frida Nørreg. 15 g 3245 la Pursa N-A llé 37 g 9455 Schougaard Elisabeth Nørreg. 40 g 718 Soelberg T Set. Clemens T. 6, 8 g 518 Troelstrup Mary Set. Pauls Kirkepi. 9 g8553 Bal lerup: Nielsen Ingrid g 226 Birkerød: Jensen Sofie g 68 Bogense ; Hansen Svend g 117 Esbjerg: Chokolade Importen, E Nielsen Kongensg. 53 g 488 Jørgensen Christine Kongensg. 43 g 1320 Vega, Karola Møller Kongensg. 63 g 938 Weiling Margrethe Kongensg. 38 g 2461 Fredericia: R ari gHelga Gothersg. 23 g Berg C Vasegaarden g 1278 Frederiksen M P Danmarksg. 28 g 1170 F rederikshavn: Sørensen Anine g 631 Frederikssund: Qlsen M L g 355 Glostrup: Andersen P H g 215 Lippert Ingeborg g 796 Grindsted: Nielsen A g 72 Haderslev: Birkedal Maren Storeg.2 Christensen J Nørreg. 2 g 962 Cola ved Leo Diedrichsen Nørreg. 1 Lachenmeier J Storeg. 21 g 978 Haslev: Andersen J g 288 Helsingør: Ai'da, Rigmor Grupe Bjergeg. 2 g 631 Bjerget Bjergeg. 27 g 1075A Golfi Konfektureforretning, Jobs. Pet Steng. 33 g 677 Groth-Hansen V Bramstr.4 g 118 Herning: MathisenAnna g 191 Hillerød: Olsen Edith g 530 Petersen Osvald g 188 Riise Nelly g 1089 X

Hjørring: Kjeldsen Kirstine M g 60 Sørensen Agnes g 949 Hobro: Pedersen Kirstine g 181 Poulsen J Chr. g 283 Holbæk: Dixi, P Rasmussen Algade 10 g 1062 Hansen A Rosen 4 g 983 Jensen Laura Torvet 54 g 697 Molvig Mette Smedelundsg. 12 g 1080 Holstebro: Anthonius Kirsten g 274 Nielsen Else g 819 Salmansen Agnes g 273 Hornbæk: Covalsky Helene g 80 Halli, Olga Burgdorff g 380 Horsens: RahrMAllég. 9 Brehmfeldt Ella Sønderg. 49 g 2365 Christensen ’ s Albine Eftf. Graven 7 g 283 Gotfredsen Karen Borgerg. 5, 7 g 1868 Hansen Anna M Sønderg. 15 g 1945 KonfektforretningenRoyalSmedeg.23g 1120 Hørsholm: Rolls Søstr. g 414 Nielsen Helene g 327 Kalundborg: Bon-Bon, Else Madsen g 151 Jensen M g 739 Kolding: Amdrup Olga Slotsg. 11 g 413 Kosmo, Svend Wangel Østerg. 24 g 582 Piima, J C Christensen Jernbaneg. 32 g764 Køge: Angel Gerda g 1408 Nakskov: Petersen Anna Nygade 34 g 324 Nykøbing F.: Konfektureforretningen Nucca Jernbane?. 43 g 955 Larsen Valborg Jernbaneg. 6 B g 788y Poulsen Jensigne Jernbaneg. 16 g 904 Nykøbing M.: Bonbonniéren, Arnold Kor- num g 453 Nykøbing S ,; Rasmussen Fanny g 75 Næstved: Bon-Bon, M Petersen g 1310 Ofldc r: Kristiansen Kresten g 395 Sørensen L g 365 Oden se: Blom ’ s M Eftf..I HansenKongensg. 8g2393 Bruun A M Klingenberg 10 g 4525 Chokoladeimpørten ved Emmy Andersen Kongensg. 69 g 5423 Christensen Anna Vesterbro 47 g 4012 Christensen Ida Mørck st.Graabrødrestr.7A g 3891 Elite ved H Christensen Vesterg. 9 g 1283 Engstrøm Mary Klareg. 27 g 6633 Hansen Morten Kongensg. 27 g 3965 Jensen M Aalykkeg. 4 g 6337 Konfektureforretningen Thalia ved Alvilda Andersen Jernbaneg. lig 2835 Malmer J P E Vesterg. 78 g 6062 Passagens Konfektureforretning Graabrød- repl. 5 g 5000 Wendelboe Inger & Olga Klareg. 15 g 5121 Randers: Andersen Kristine Storeg. 14 g 3019 Jensen E Aim ann Vesterport 2 g 3371 Nielsen Karen Houmeden 1 g 1930 Nielsen Kristine Duus Vesterg. 3 g 2017 Væde E M Raadhustorvet 2 g 2141 Ribe : Petersen Olga g 300 Ringsted: No Name, H Larsen g400 Roskilde: Chokolade-Forsyningen, K B Knudsen Algade 48 g 2088 Eckartsen K Set. OlsG.6g 1713 Kino, Emilie Bruun Algade 31 g 322 No Name, Bernh. C FrandsenSkomagerg.22 g 494 Rønne; Skovmose Jenny g 760 Christensen Helga g 54 Mortensen Rigmor g 882 Lime pr. Randers: Kirkegaard Marie g L 69 Maribo: Nordstrand P g 330 Middelfart: Kongsberg H g 316 Petersen Chr. g 508 Søndergaard Maren g 460

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker