kraks vejviser 1940 handelskalender

Konditorier Slagelse : Krugel A Nytorv 6 § 137&1319 Lindeskov Joh. Schweizerpi. 2 § 875 Nielsen Helmer Bredeg. 9 § 1240 Slemminge pr. Sakskøbing: ■. Ellegaard P § SI 23 x Snekkerste n: Johannessen P § 60 Snertinge: Rasmussen K § 71 So rø: Blælir Carl § 652 — Centrum, C M Jensen § 471 — . Petersen Arne § ,157 & 656 Stege: Christensen H §4545 — Høyer J § 4133 Store Heddinge: Hinge R G §_93 — Nielsen E § 305 Str ånde: Jensen Jensine § 11 Struer: Raadhusconditoriet, Richard Jeg ­ bjerg § 239 Stubbekøbing: j en senHansHolse §1039 Svebølle: Andreasen G V § Viskinge52 Svendborg: Asmussen Rasmus Chri- stiansv. 37 § 1808 Jensen K VV inther Korsg. 12 § 732 Knudsen Bernhard Strandv. 4 § 1304 Larsen C D Bellevuev. 11 A § 1442 Petersen Erling Terrassen 6 § 1042 Søndergaard H Møllerg. 25,27 § 7 Sæby: Egeborg Gudrun § 119 Søllested: F yhr Knud § 63 Sønderborg: j en sen J P § 228 — Kock Peter § 447 — Lock Jørgen § 270 ^ aar3: Henriksen Henrik § 42 Thisted: JensenJohs.E §424 — Krabbe ’ s K Konditori § 146 — Olesen H Johs. § 183 — Petersen Reinholdt § 160 — Sunesen Th. § 497 Tisvildele je : Bast Svend § Tisvilde 160 Tølløse: Jørgensen Svend Klemp § 136 ^ ar( ^ e: Kræmmerhusets Konditor, G Stil ­ ling § 300 — Sørensen S § 141 — Zee- berg J ohs. & Søn § 76 Vej le: Boj c sen H Trolle Torveg. 8 § 179 Christiansen C F Kirkeg. 23 § 425 Conditori og Café Lyon, F Paulsen N-Torv § 2018 & 2019 Konditoriet Cecil, Alfred Petersen 'A agade 71 § 1206 Verners Konditori, Aage Hunnicke Dæm- ningen 30 § 256 Vestbirk: Knudsen Kr. § 18 Vester Skerning e: Hansen Carl § 130 Vestervig: Dybdahl O D § 69 Viborg: Kolonnaden Konditori, Erik Møl ­ ler Set. Mathias G. 62 § 584 Petersen Emil Set. Mathias G. 76 § 203 Poulsen ’ s Konditori v. K Prahl Set. Mik ­ kels G. 16 §293 Vig St.: Petersen Frederik § 91 Vipperød: Hansen A Vittr up: Houen Christen § 27 Vo gnsbøl pr. Esbjerg: TKrnses Stue § E 1574 Vo rdingborg: Jensen Vilh. § 143 Ærøskøbin g: oisen O § 84 & 23 Øm Kloster pr. Alken: Petersen Peter § Gammel Rye 49x Østbirk : j enS en H J § 28 Øs ter-Marie: Hansen M § 14

VII — 3487 Odense : Andersen PoulTolderlundsv. 46 §4696 Bøving Gerhard Vesterg. 96 § 2320 Christensen Børge Nørreg. 64 § 7203 Christensen Carl Skibhusv. 61 § 5472 Granhøj A II Dronningensg. 66 § 2824 Hoff HC Vesterg.64 § 859 & 1777 Jensen H & L Asmussen Vesterg. 28 § 617 A2789 Jensen Jens Lund Hunderupv. 110 § 7368 Jensen Thorvald Damhusv. 29 § 5682 Johannsen P S-Boulevard 164 § 5742 KonditorietBryggergaarden, vis a visRaad- huset § 2860 Konditoriet Cecil, Thorvald Petersen Læs ­ søeg. 12 § 2818 & 3933 Lage ’ s Johan Eftf., Otto Petersen Overg. 22 § 838 Lundsgaard ’ s Konditori, Ernst Schlenzig Nørreg. 49 §1O54& 1218 Madsen Benno Nyborgv. 46 § 8346 Othello ved Henning Hermansen Sonderg.2 § 6924 Priorkaféens Konditori, Enevold Sørensen Vesterg. 1 § 744 & 2764 Rasmussen Lorentz Falen 9 § 8141 Scheffmann Kai Kongensg. 23 § 4535 & 7335 Wienerkonditoriet, Richard Hansen Skib ­ husv. 1 § 7026 Willumsen H Vesterg. 41 § 1697 &1602 Overlade pr. Aar s: Overlade Konditori, A Møller Petersen § O 14 Povlstrup pr. Vraa: Larsen C hr. § P 19 Præstø: Jensen I §58 — Nielsen Hans §29 Rand ers: Firling's Aug.Eftf., Sigfred Sø ­ rensen Middelg. 8 § 425 Hansen ’ s A O Eftf. ved F D Madsen Østerg.3§ 1042 Nielsen Ulrika Nytorv 2 § 339 Olsen Vilh. B Brødreg. 13 § 710 Pauls Konditori, Paul Madie Raadhusstr.13 §758 V esterport Konditori, Jobs. Jensen Vester ­ port § 1934 Ranum : Ranum Konditori ved C A Nielsen § 32 R* be: Backhaus C J § 81 R* D £ e: Svarthus Severine J § 147 Ringkøbing: Prior Konditoriet, P Noes § 292 Rin gsted : Frederiksen Willy §840 Funka ved Aage Jensen §879 Iversen C § 227 Modéco ved A Østergaard Jensen § 875 Møller Gerda § 588 Risskov: Konditori Otto, Otto Jensen § 9321 Roskilde: Christiansen A E Ringstedg.50 § 716 Gamle Bagergaard, Den, K Lindenskov Algade 6 § 112 Schmidt Holger Algade 15 § 103 Schweitzerkonditoriet, PoulHansen Hellig- korsv. 9 § 1272 Rudk øbing: Hansen C Calmar § 191 ^ g ^by : Egemose Agne § 1071 Røn n e: Hansen Petrea §93 Sakskøbing: Junior Fr . jj 4242 _ M o ] ._ tensen H J § 4277 Sandved.: Pedersen Knud § 80/ Silkeborg. Langhoff F §223 — Lauritsen Ejler § 869 — Pedersen R ’ Bøgebjerg § 1163 — .Rasmussen Kirstine §264 — Skafte P H § 212 — Sørensen Viggo, Alderslyst §S204 S ka gen: p e tersenHaraldKingo Stats§216 Skande rborg: HoffmeyerV §71 — Lau- ritzen H § 183 Skive: Konditoriet K ilden, Johs. Jacobsen § 020 — Topp ’ s Konditori § 143 Skæl sk 0 r: Bruun G Thuesen § 23 Kragh Chr. § 425

Fag-Register for Danmark Hvalsø : Petersen Karl §118 — Peter ­ sen Ulmont § 125 ^ øn ? : Hansen C § 16 — Høng Konditori, H P Larsen § 154 Hørsholm; Altofte W § 205 Jerslev Sjæll.: Jensen C C § 14 J y derup: Jyderup ny Konditori, Ejner Madsen 129 Jyllinge pr. Roskilde^ Hansen I A $ Jyllingefjoid 5 Jystrup Midtsjæll.; Larsen H enrik'§ Ortved 71 J aagerspris ; Andersen Caroline § 37 Poulsen H P § 69 Kalundborg: j ensen p r § 715 _ Lin- denskov R §421 — Nielsen Inger Sonder- gaard § 180 — Schweizerkonditoriet, Ferd. •Jensen § 330 Kell erup: Christensen E Krogh § 207 Kerteminde ; FeddersenTorben §233 — Jensen P § 106 — Larsen Victor §193 — Thygesen Carl § 139 Kirke Eskilstrup: Jensen Kristine § 3 Kolding: BoesenVilh. Jernbaneg.26§288 Houlberg P Dreyersv. 1 § 2191 Klaaborg P W Østerg. 20 § 568 & 569 SaxildhusConditori ved BertramKnudsen & Son Banegaardspl. § 434 & 435 Krag have pr. Nykøbing F.: Pedersen Søstr. A & H § N 1115 -K Ø " e '• Michaelsen Henry E § 403 Langaa; R e gg e lsen Anders § 67 Lemvig: Graasbøll-Jensen P§271 — Jo ­ hansen Chr. § 340 — Lindemann Alfr. § 198 — Richardt ’ s Eftf ., S Sørensen § 267 Lillerød: Mølck ’ s Konditori § Allerød 98 Løgten: Løgten Conditori, C A Jacobsen §9 Løgumkloster: j ensen Hans g, 51 Løkken: Søborg M § 49 — Østergaard C § 42 Maribo: Larsen Ingeborg § 128 — Møller C B § 316 — Nielsen J § 162 — Svendsen R V § 98 Marstal: Nielsen Robert § 113 Middelfar t: Larsen M H § 369 Mørke: Bertelsen J S Pedersen § 19 N akskov: Hermansen P Sønderg. 30 § 181 Paulsen Fritz Axeltorvet 16 § 442 ^ e ^ sø: Jensen Svend Leegaard§ 264 Nyborg: Jensen øbr. Dalsgaard § 149 — Nielsen N § 756 Nykøbing F.: Bagge HJ Stubbekøbingv. 10 § 367 Due Georg Jernbaneg. 35 § 372 Skafte Knud Lilletorv § 1107 Smidt Frimann Torvet § 686 Thomsen II C Jernbaneg. 37 § 155 Nykøbing M.: Centrum, Harald Schmidt §64 ■ Nykøbing S. : Hansen Anton § 119 — Møller Charles § 122 — Rasmussen Viggo §93 Næstved: Andersen Gudmund § 144 — Friis U Trap § 631 — Kai ’ s Konditori, ,P Fa- bricius Nielsen § 789 — Møller Poul § 1056 — Søeborg Theodor § 95 — Soe- borg Valdemar § 287 & 1222 Nørr e Alslev : Johansen Lyna § 61 Odder: Petersen HC § 56 — Rasmussen Maltha § 354 StriiwingF Vejleg. 23 § 434 Tverno A Ø-Boulevard § 40 Wiid Johs. Nygade 27 § 882 •Jensen Carl Torvet § 350 Nielsen H C Østerg. § 774

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker