kraks vejviser 1940 handelskalender

Kolonial 2

Fag-Register for Danmark

VII — 3484

Kerteminde: Christensen Hans $ 28 - Grundlagt 1875. Muus Elias B, Akts. 9 3,92 & 178 Kolding: Christensen Oscar, J J Christensen ’ s Eftf. Laasbyg. 34 $ 6 (3 Lin.) Faber Chr. & Co. Søgade 10 $ 256 Petersen L P & Søn Haderslevv. 30 $ 182 Korsø r: Fischer Halfdan, Kolonial en gros, Akts. $ 2 Fischer Harald $ 1 (3 Lin.) Koge : Petersen Svend G $ 404 Kolonial en gros. Hørkram en gros. Svarre P S, Firma $ 124 Lg g stør: Mikkelsen Th. $ 70,222 &208 Maribo: Lund Jacob f 55 & 54 Nicolaisen Holger $ 107 & 120 Middelfart: Wiboltt J (Toubro £Co.)$28£124,Stats|)l Nakskov: Huus ’ H Chr. Eftf., Niels Anker $ 5 £ 13 Kolonial en gros <& en detail. Krøyer Jens Nygade 4 $ 121 & 122 Grundlagt 1843. En gros og detail. Skov Egon 9 878 Thomsen O Chr. $ 64 N eksø: Berg P, Akts. $ 50 & 80 Nyborg: Baagøe L J f 871 Justesen Brødr., Akts, $ 41 £ 64 Nielsen N Chr. $ 139 Nykøbing F.: Christensen Sigurd F Slotsg. 13 $ 125 £325 Hansen ’ s H O Eftf. H Borchersen st.Kir- kestr. 13 ® 189 & 1089 Høst Ove B Nygade 17 $ 91 Orientalsk Krydderi-Import, Akts. Tværg. 19 f 1272 Nykøbing M.: Morsø Varelager, Akts, $ 165 Møgelvang Chr. $ 7,300 & 493 Næstve d: Pedersen Valdemar &105&1164 Smith Wilh. $ 700 N ørr esundby: Hedegaard & Christensen 9 1150, 1167 & 3539 KJærgaard Chr., Akts. 9 2921.2922,2923, 1527 & 5378 Se næste Spalte, øverst. O dense: Cardia, Akts. Hunderupgaard 9 7913 Danske Købmænds Handels-Akts. Overg. 41 $ 111 (3 Lin.) Gerner-Rasmussen A Pantheonsg. 7 $ 2817 (2 Lin.) Hansen Victor Nørrebro 79 $306 Telegramadr. ^Axvi u . Hennings Chr. & Co. Dronningensg. 3$ 100 &1200 Justesen Brødr., Akts. $ 1240 (2 Lin.) København, Nyborg, Odense, Kolding, Aarhus, Randers, Aalborg & Frede- Tikshavn Nielsen Carl Nørreg. 67 $ 5008 Stærmoses Efterfølger, J E Rasmussen Set. Anne PI., Mageløs $ 196 (2 Lin.) Wilhjelm Paul Vesterg. 89 $ 189 (2 Lin.) Telegramadr. „ Wilhjelm^. Padborg: Arens IP f 330 Præsto: Petersen Anton $ 15 Randers: Abildgaard ’ s Just Eftf., Otto Kragh Storeg. 7 $ 16 £ 411 Gronemann ’ s Frederik Eftf.ved N M Breum Vestergrave 46 $ 511 £ 512 Jepsen Jobs., Akts. Vestf rg. 21 $ 3303 JustesenBrødr., Akts.Skibsg.l $100 & 200 Waarst Aage, ARBarfod ’ s Eftf. Fabi ikstr. 1 9 1623 Ribe: Nielsen L C 9 400,401 & 44 Oulund P $ 335

Stege: Caroe HansF $4014,4015£4016,Stats$13 Christoffersen & Hansen $ 4302 & 4303 Christoffersen & Hansen Indohaver Alfred Hansen STEGE Tlf. 4302 4. 4303 privat 4004 Telegramadr.: „Christofhansen “ Postkonto 12160 Kolonial en gros Kul, Korn og Markfrø. Lang Ernst E $ 4344 & 4345, Stats $ 17 StoreHeddinge: Richter Chr. $ 8 & 118 S t u bbekøbing: Wulff P W$1005 & 1006 Svendborg: Baagøe L J Gerritsg. $71, 72 & 1572 Nielsen Sophus Møllerg. 70 $ 175,276 £510 Telegramadr. „Kolonimel* . Petersen Ludvig Møllerg. 64 $ 73 £ 61 Telegramadr. „Ludvigpetersen “ . Sønderborg: Adolphsen August $ 701 £ 702 Liicke Chr. $ 154 Sthyr £ Kjær ’ s Lager, C Christensen £ Co. J ernbaneg. 18 $ 135 £ 136 Sønnichsen Nis $ 27 Thisted : Jensen Hans $ 164 Kolonial-Importen ved Hove £ Jacobsen 9 37 £ 47 Nielsen KKokholm $ 737 Tønder: Lorenzen S C $ 16 V ej le: C hristensen Jergen $ 173 (3 Lin.) ________ Jørgen Christensen Vejle 11 f. 173 (3 Lin.). Grundl. I897 Alle Sorter Kolonialvarer en gros. Specialitet: Kaffe, Ris etc., Sydfrugter, Flormel. Langager S C Dæmningen 28 $ 232 £ 233 Pedersen Brødr. Nørrebrog. 33 $ 2064 (3 ■ Lin.) £2062 Viborg : Christensen ’ s Holger Eftf. ved S N Reffskier V esterg. 4,6, 8 $ 54,425 £ 334 Dahigaard J Tang Gravene 18,20 $ 405 £ 406 Lauritzen Egon Set. Mathias G. 33 $ 561 £ 562 Vordingborg: Larsen N Chr., Frederik Bruun ’ s Eftf., Akts. $ 70 £ 121 København: Albertsen Vilhelm £ Co. Amalieg. 35 K $ C. 4174 £ 7591 Andersen Laurids, Herluf Trolles G. 23 DS $ C.14164 - Telegramadr. „Laurander ‘ l . Bache £ Arnbak, Akts., Bredg. 32 OS $ ★ Cent. 3090 lelegramadr : „Bacco*. Bang G Vesterport 286 E $ C. 9073 £ 9541 Aøont for California Packing Corporation ’ ’ SUNKIST ” TORREDE FRUGTER "Delmonte" Frugtkonserves. Bjerredahl £ Co. Nyhavn 14 Kl $ Cent. 878 Christensen Karl JSortedamsdoss. 23 Hl $ Cent. 11825 - Telegramadr. „Rolhas u . Holboll Torben, Peder Skrams G. 17 Kl $C. 6432 £1794 3. K ol o ni al - Age n tu r e r,

AKTS.

NØRRESUNDBY TELEFONER: 2921,2922,2923,1527, 5378

TELEGRAMADR.KJÆRGAARD.*

IMPORT AF MEL.RIS SAGO, SYDFRUGTER OG KAFFE.

R i n gk øbing: Vejlby Peder $. 145 & 146 Ringsted: Johansen H V $ 287 & 301 Jørgensen K & Co., Akts. $ 900 & 311 Roskilde : Christensen & Jensen Jernbaneg. 12$2010 Gamle Bagergaard, Den, K Lindenskov Al ­ gade 6 $ 112 Rudkøbing: Bennetzen Chr. $ 39 & 393 Rønne: Glistrup Carl $ 109& 474 Hansen H I 189 Silkeborg : Christensen Carl $ 300 (2 Lin.) Import af alle Kolonialvarer - Kaffe, Mel og Sydfrugter. Lauritzen L C $ 10 (3 Lin.) Nielsen Martin $ 615 Nielsen PM| 152&805 Pedersen Martin, Akts. $ 20 & 40 Kaffe, Mel og Frugter. Skand er borg: Bruun Oscar & Co. $ 4 & 15 Skive : Andersen Åndr., Akts. $ 154,155 & 156, Stats $ 7 Christensen & Olsen $ 399 & 400 Sukkervarer og Chokolade en gros. Nielsen Michael, Akts, $ 798, 799 & 800 Slagelse: Axelsen £ Thomsen, Akts. Slotsg. 10,12 $ 1565 (5 Lin.) Rasmussen Torkild & Co. Loveg. 32 $ 962^ Slottboe William Slots Allé 22 $442

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker