kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3482

Koks og Cinders

Middelfart: Danske Briketkompagni, Det,Akts. £10&ll Hansen A C jun. £ 10 & 11 Telegramadr. „Hansenjun 11 . Kulplads med egen Lossekaj. 18 Fod Vand. Nykøbing F.: Frigast J Liitken & Co., Akts.£ 190 & 544 Præstø: Petersen Anton £ 15 Rand ers: Randers Kul- & Koks-Import, Akts. Kul ­ kajen £ 177 &277 Rønne : Bornholms Kul-Import, Akts. £ 132 Skanderb org: Bruun Oscar & Co. £ 4 & 15

København (Fortsættelse): GRAAE & HILMAND, Akts., Storing. 16 Kl £ ★ C. 5892 Telegramadr. „Kosy*. Handelskompagniet Norden, Akts., V-Voldg. 100EI MO. 11265 & 7792 Hansen Niels st. Kongensg.90 [Kl £Cent.l058 &8814 Oplagspl. Gasværkshavnen (S Hellerup Kulimport, Akts., Tuborg Havn Hell, £ Hell. 20, Hell. 803 & Hell. 660 HELLERUP KULINPORh TUBORG HAVN Telefon Tfelrup 20, 803 &.G&0 SJmport af 9Cul, OVbks, Cinders, Kulbørsen Akts. Kultorvet 11 Kl £ C. 13813 Kbhvns Brændsels Komp., Akts., Norreg.15 ^^ ★ Cent.927C - Telegramadr.„Fuelco “ . KbhvnsKommunes Brændselskontor, Vogn- magerg. 8 Kl £ ★ Cent. 2497 KBHVNS KUL & KOKS KOMPAGNI, Akts., Islands Brygge 22 [S] £ ★ C. 8292 Telegramadr. „ Vulkankul* . „LONDON« KUL- & KOKSIMPORT. KOMPAGNI, A/S. V-Voldg.87|V] S) ★ C. 13571 Montana, Rederi-&Handelsselskabet, Akts., Montergaarden Opg. C Mønterg. 19 Kl ffl ★ 0. 9246 Stats £ 150 Telegramadr.„Montanakul “ . Norstrand Carl, Akts., Dagmarhus El £ ★ Cent. 150 Pedersen Hans & Co., Akts., Østerg. 16 Kl ffl ★ Cent. 735 Petersen Severin & Co., Akts., Kalvebod Brygge 2 El £ ★ Cent. 2072 (4 Lin.) & 2062 Strandvejs-Gasværkets Kokskontor Strandv. 72 Hell. £ ★ Hell. 4812 THERKELSEN ’ s W KULIMPORT, Akts., Raadhuspl. 75 El ffl ★ Cent. 12965 &490 ThurøeLM&Co. ’ s Eftf.,Akts.,Niels JuelsG.7 S3 £ C. 1957 & ★ C.4715 Oplagspl. £ C. 5301 Toxværd ’ s Th. Eftf. st. Straudstr. 3 KlfflCent. 8328 & 8536 VESTA, KULKOMPAGNIET, Akts. Raadhuspl. 75 El £*Cent. 3905 Wright C & Co. N-Farimagsg. 69 IS ffl ★ Cent. 1145 Aarhus: Kampmann,Møller & Herskind, Akts. Bane- gaardspl. 6 £ 3090, Stats £ 60 Esbjerg: LAURITZEN ’ s J KULFORRET ­ NING, Akts. $ 118 & 828, Direktøren privat £ 1718, Stats £ 70 Telegramadr. „Carbonia*. Villemoes ’ J Kulforr., Akts. $ 198 & 199, Stats £114 - Telegramadr. „Kulvillemoes “ _ Frederikssun d: Frederikssund Kulimport, Akts. £ 485 Helsingør: Wright & Svendsen Steng. 79 £38(3Ledn.) &266 Telegramadr. „ Christianas" . Herning: Hansens Sander Trælasthandel, Akts. £ 18 Hjørring: Nielsen Chr. H jun., Akts. £ 177,477 & 777 Hobro; Hobro Kul Kompagni, J C Sorensen ’ s Enke £ 555 & 556 Telegramadr. „Kulkompagniet* . briketter, Srænde.

Kolonial. Grocers, wholesale — Denrées coloniaux — Koloniil- wareti Grosshandlungen und Agenturen.

1. Kolonialhandlere. 2. Kolonial en gros. 3. Kolonial-Agenturer. 1. Kol o ni al han diere.

(for Københavns Vedkommende se Urte ­ kræmmere; for Provinsens Vedkommende se Købmænd).

2. Kolonial en gros.

København : Aastrup Ernst Norupv. 21 Islev Vanl. £ Is. 30 Allin A & Co. Kruska-Selskabet Studiestr. 27,29 Kl £ Palæ 6592 Alsing & Kapel Nørreg. 36 Kl £ Cent,. 654 Andersen A Chr. Hauserg. 36 Kl £ C. 8623 ANDERSEN & ALÉECK Rømersg. 11 Kl £ Cent. 6115 & 13596 Telegramadr. „Hermes* Bagger ’ s William Eftf., Akts., Adolph Steens Allé 12 El £*C. 1110 Benzen Alfred, Akts.,Halmt. 29 EJ £ ★ C.194 Binau K F Prinsesse Charlottes G. 11 INI £N5754 Blume C A St. Markus Pl. 10 El £ N 1020 Christensen & Jensen Nyvej 17 Ivj £ ★ C.3422 Konditori- og Bageriartikler. Christensen Lars Dr. OlgasV.1F[F]£Go.4005 Established 1914. Import & Export. Christensen R, Henrik IbsensV. 1 E)£ Cent. 11830 CHRISTIANSEN FR. Kompagnistr. 14 Kl £ Cent. 598, 599 & 3899 Christiansen ’ s N Eftf. st. Kongensg. 81 Kl ffl Cent. 6051 Colding & Co. Edv. Falcks G. 5 S£C.10029 DAG ROFA Danske Kolonial Grossisters Centralkontor Knabrostr. 3 Kl £^C.11933 Formand for Forvaltnlngsraadet Grosserer Konsul G Rasmussen HelsingørTlf.1540 Direktion: Grosserer E Trock-Jansen Formand Tlf. C. 531 — Grosseror Harry A Jensen Roskilde Tlf. 2010 — Grosserer Carl Stagsted adm. Direktør Lyngby Tlf. 2726. Danske Købmamds Handels-Akts. Strandv. 47,49 IS £ ★ Cent. 14130,14134 & 14173 Ebbesøn Andersen&Co.. Akts., Gr und tvigsv. 10A El £ C. 3211 & 13864 Erichsenkai Ny Vesterg. 17 Kl £ Cent. 5592, 5068 & 15317 Fog ’ s Ferd.Eftf. Rømersg. 11 Kl £ Cent9890 Graversen Kaj L, JensKofodsG. 2 Kl £ Palæ 3816 Gulbrandsen, Andersen & Co., Akts., Niels Juels G. 8 Kl £ Cent. 531 & 12531 Hannerup-Hansen, W iik & Co. Akts., Gene ­ ralrepræsentanter for Armour & Company, N-Voldg. 2 IK £ C. 5520 & 10720 Stats £ 235 Telegramadr. „ Armosata “ Tørrede Frugter og Konserves. Hansen F V & Co. Kronprinsesseg. 32 Kl ffl C. 325 & 7870 Harms C 1. Kannikestr. 3 Kl £ Cent. 8764 Homniel Valdemar Lavendelstr. 5 (K £ C. 2984 & 12485 Jacobsen & Saabye ’ s Eftf. Nyhavn 43 Kl £ ★ C. 7832 & 7652 Johansen A Kødbyen Halmt. 13 El £ C. 14525 Justesen Brodr. Vesterg. 18 Kl £ ★ Cent. 6035 Firma i København, Odense, Nyborg, Kolding, Aarhus, Ilanders, Aalborg og Frederikshavn. Jørgensen Erik, St. Knuds. V. 15 [v] £ ★ C. 3139 Koefoed I C, Julius Bioms G . 4 ®] £ Tg. 3738

Koldlim. Cold Glue — Colle å, froid — Kaltleim

København: Bie FL, Akts., Valdemarsg. 14E1£^C.6518 Bruhn H st. Kongensg. 93 Kl £ ★ C. 10683 .ffpecia/fiab'uJcÆhøn a/ alle føieh. Lim TIL INDUSTRIEN bl.a.

Koldlim TØR OG FLYDENDE.

Finer pasfralim. Carlske Fabriker, De ved Brødr. S & BLund Langebrog. 6 K1£C 11307 & Am. 5103 Favorit-Koldlim til Ansmørings- maskiner. Arabin Snedkerlim i Pulver. Cordes & Cordes Toldbodg.lO E £ Palæ3507 CORDES DANSKE KOLDLIM MODSTAAR VARME, FROST 0Q VAND Gleiche R Ny Vesterg. 7 Kl £ C. 3866 Henriksen Chr. Moller Vesterbrog. 89DE1 £ C. 12380 Høiness Oscar & Co., Akts., Mitchellsg. 13 El £ Cent. 13997 & 11252 Telegramadr. „Egotrade" Fabrikanter af: Dansk „EGO “ Kold-Lim. Sadolin & Holmblad, Akts., Holmbladsg. 70 [S] £ ★ Cent. 9519 Sado-Koldlim. Stelling A Kbhvn-Valby £ ★ Cent. 621 Aarhus: Hoiness Oscar & Co., Akts., y. K Brohm £ 818 - Dansk „Ego u Kold-Lim. Nørresundby: Nordjyske Andelsslagteriers Fabrikker, Andelsselskab (N. A. F. A.) £ 6375 Se under Blodalbumin Odense: Dansk Møbelplade- & Finérfabrik, Akts.

Rugaardsv. £ 5188 & 8288 Telegramadr. „Fionia*

„Caselin “ Kold Lim.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker