kraks vejviser 1940 handelskalender

Kobber varef abrikker

VII — 3481 Haderslev: Lander Fridtjof Apotekerg. 3 $ 698 Hjørring: KjerstrupE $372 Horsens: Walther R B ved A H Walther Smedeg. 85 $342 Kalundborg: R e esen Leonhard $ 538 Nykøbing M.: Kristensen I D $ 53 Næstved: Christensen ’ s REnke$ 218 Rasmussen O & Søn $ 320 O dense: Andersen Chr. P Dronningensg. 85 $ 5846 Jørgensen PI Nyborg Landev. 75 Rasmussen Laurits Vesterg. 77 $ 627 Randers: Clausen Th. Burchesg. 1 $ 328 Møller Peter Brødreg. 21$ 404 Slagelse: MicheelsenKVNygade 5 $372 Villumsen- Dørge F V Slotsg. 47 $ 610 Svendborg: Haugsted Carl Møllerg. 57 $ 131 Sønderborg ; Lindholm Lorenz 204 Ærøskøbing: Rixen Aug. & Son $ 9 Poulsen M & Sønner Sønderg. 6 $

Fag-Register for Danmark

Kobbervarefabrikker. Copper Goods Manufacturers — Fabr. de cnivieriee — Kupferwarenfabriken (se tillige Kobbersmede). København : Jensen W E & Søn Vesterbrog. 107 B ® $ Cent. 2878 & Eva 1228 Aarhus: Wilson A, Trøjborg $ Aa 137

Kobber. Copper — Cuivre — Kupfer

København: Andersen Anders J,fh.Levin&Sønner ’ sEftf., Akts.,0sterbrog.9[ø] $ ★ C.1375 Stats$84

Kobberror.

København: Beren dsen Sophus, A/SL „ Ørstedhus “ V-Farimagsg. 41É$tilKontor^Cent.8500 Jensen W E&SønVesterbrog.l07B[0$Cent. 2878 & Eva 1228 - Lager af Kobberrør.

Kodækkener.

Odense : Fyens Sækkekompagni, Akts. $ 752 (3 Lin.) Randers: Mortensen Chas. $ 529

Kobbersmede. Coppersmiths — Chaudronniers — Kupferschmiede København: Bischoff A G, Dansk Kobbervarefabrik St. Peders Str. 22 Kl $ By 3040 Byens Kobbersmedie v. Anton Poulsen Absalonsg. 40 00 $ Ev. 4111 Christiansen H Bygmesterv. 3 [ nv ] j) Tg. 2381 H CHRISTIANSEN Bygmestervej 3 - Tlf. Taga 2381 Kobber-, Nikkel- og Aluminiumsarbejde af enhver Art udføres. Jensen W E & Søn Vesterbrog. 107 BE $ Cent. 2878 & Eva 1228 r MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiaHBi W E JENSEN & SØN = Grundlagt 1828 = Vesterbrogade 107 B El = Tlf. Cent. 2878 4. Eva 1228. Apparater for Bryggerier, = Hospitaler, Apoteker, = Farverier, Kemiske Fabrikker etc. E Apparater og Beholdere af Kobber, Aluminium, Nikkel, Bly og Rustfrit Staal. Lager af Kobberrør. ■MWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllll Johansen J Adelg. 27 E$ C. 6553 Larsen H st. Kongensg. 98 E $ Palæ 2032 & Palæ 5642- Mikkelsen NN-Fasanv. 174 E $ Tg. 5021 Sørensen P Raadmandsg. 34 INI $ Tg. 3807 Wilson A Wildersg. 46 E $ Am. 5210 ■Forfønninø af Køkkeninventar. A alborg: Bindslev Kaj, Jfr.Ane G. 11 $ 148 Schouboe H Kattesundet 23 $ 3616 Sørensen P A Nørreg. 25 $ 1813 Aarhus: Salling H P & Sønner Vesterg. 56 $ 7677 & 7678 Kobber- og Aluminiumsapparater samt Lagerfade. Grundlagt 1846. Wilson A, Trøjborg $ Aa 137 A. WXZi Trøjborg - Tlf. Aa 137 Specialitet: Apparater for Spritfabrikker, Brænderier, Bryggerier, Farverier. Filial: Wildersg. 46 Kbhvn. Tlf. Am. 5210.

Kogeapparater. (se: Elektriske Varme- og Kogeapparater; Gasapparater og Gasovne ; Petroleums ­ apparater).

Kobberstik. (se tillige Kunsthandlere).

København: Winkel V & Magnussen ’ s Kunsthandel Høj ­ bro PI. 7 Kl $ ★ Cent. 9602 & 9600 Gamle Kobberstik købes og sælges.

Kokosgarn. Coir Yarn — Fils de coco — Kokosgarae

København : Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr. 20 E $ ★ Cent. 12388 (5 Linier). Aarh us: Knudsen Carl Klosterg. 56 $ 95

Udvalgssendinger paa Forlangende.

Køb enhavn : Arbejdernes Fællesorganisations Brændsels- forr., Akts., V-Boulevard 43 El $ ★ C.6068 lelegramadr. „Arbejderkul* . Berner Aug. & Co., N-Farimagsg. 69 E$ Cent 5860 CHRISTIANSHOLMS FABRIKER, Akts., Nyhavn 4 E $ ★ Cent. 196 Dansk Kul- & Koks Import, Akts., N-Fari ­ magsg. 7 E $ ★ Cent. 13100 Danske Cinderskompagni, Det, ved Knud B Andresen Vesterbrog. 93 (VI $ C. 10878 Frederiksberg Kommunes Kokskontor Myn- stersv. 5 E jl C. 3607 Frey Edmond, Handels-Akts., Fredericiag. 25 E f ★ C. 15800 Koks og Cinders. Coke 4 Cinders — Cokes 4 Cinders — Koks und Zinder Kokosvarer. Coir Manufacturers — Prodaits de coco — Kokos - waren København: JØRGENSEN ALFRED Havneg. 41 E $0. 2322 & 4122 KbhvnsPatent-Kokosvæveri v. Georg Ras ­ mussen Forhaabningsh. Allé 37 El $ V 563 Kbhvns Tæppelager, KurtNielsenFrederiks- borgg. 34 E $ ★ C. 6811 Larsen & Kølben Hessensg. 12 [S] $ Am.4465 Skandinavisk Kokosvæveri ved H Hallstein Krimsv. 15 E $ Am. 6980

Kobberstikrestaurerere.

København: Lunøe Poul Sølvg. Kunstmus. E ®Palæ7420 Rønne Signe Sølvg. Kunstmus. É$Pala 7420 Winkel V & Magnussen ’ s Kunsthandel Høj ­ bro PI. 7 E $ ★ Cent. 9602 & 9600 Kobberstik og Malerier restaureres.

Kobbertrykkere.

København : Kleinsorg ’ s Max Kunst- & Kobbertrykkeri ved S Christensen & R Petersen Forhaab- ningsh. Allé 47 IS $ V 290x Kunsttryk - Træsnit i Haandtryk.

Ebeltoft : QraffW$62 Esbjerg: B ec h Th. Borgerg. 43 $1 757 Graff Carl Jyllandsg. 12 $ 41 Fak 36: Arboe Poul Frederikshavn: RasmussenP $ 154

Kobbertækkere. (se Bly- og Kobbertækkere).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker