kraks vejviser 1940 handelskalender

Klæde 4

VII — 3479

Fag-Kegister for Danmark

Amsinck Paul Væbnerv. 1 [ n 3 $ Ta. 6178v Borch Kay Vognmagerg. 7 B $ C. 10941 Biilow & Nørregaard Studiestr. 39 Kl 4 Pa. 3580 - Repr. for udenl. Huse. Elm ’ s Poul Eftf. v. W Rohweder Badstuestr. 11 32$ C. 5471 Repræsentant for Danmark for : Svenska Yllekoncernen, Tidan Borås Yllefabriksaktiebolag, Borås Stigens Aktiebolag, Stigen Aktiebolaget Fors Ullspinneri, Nykåping Mosters, Stockhorst&Co., Bocholt/W. Steiner & Sarrazin, Bocholt/W. Gebr. Boggering G. m. b. H., Bocholt/W. Gelernter W Herrmann Tordenskjoldsg. 17 E f By 4108 Repr. for udenl. Huse. Hesse Dagmar Admiralg. 19 Kl 4 By 1425 x Knudsen Holden Rahbeks Allé 32 13$ V3988 Meyer Kay N-Søgade 49 Kl $ By 6282 Smedberg S Reventlowsg. 22 13 $ Eva 868 Sonne-Schmidt O Istedg. 4 3$ V 3720 Suaning E, Carl Bernhards V.9 3 $ V 8550 Trenckner Hans.H P ØrumsG.28 [@] $ Ryv. 3148 Ørsted Cai, Carit Etlars V. 16 3 $ V 8665 Ørsted Svend A, Niels Juels G. 15 Kl $ Palæ 5689

Nielsen Knud Værnedamsv. 5 A El D V 6590 Nielsen Poul K Hovedvagtsg. 8 Kl J£C. 1816 Nyborg ’ s Fr. Klædevarer, Akts., Raad- husstr. 6 Kl 4 C. 1941 Odense Klædefabriksudsalg, Akts.,Repr. v. Paul Hansen Lindenovsg. 13 [ø] JU 0 2273 Dir elite Aftager fra Brandt? sKlædefabr. Ovro H P Bredg. 56 E $ Palæ 330 Petersen A C, Akts., Højstrupv. 15 Vanl. 4 Damsø 1584 Petersen & Haas Vandkunsten 5 Kl f) C2003 Philipson Kai Kobmagerg. 55 Kl f^C. 13145 Rasmussen & Hansen Lyshøjgaardsv. 27 Valby 4 Vb. 1187 v Rasmussen L I jun., Akts., Ny Østerg. 10 Kl 4 *0.3570 Telegramadr. „Liraslclæde 11 . Rich Johannes Thorvaldsensv. 18 3 ]J) C. 10953 Schaarup LM Løn gangstr. 1632 f) Cent.8740 Sehlichtkrull & Uttental, Akts., Bredg. 70 Kl 4 ★ Cent. 820(5 Seidelin S, Akts., Skinderg. 7 Kl 4 ★ Cent. 4045 Telegramadr. „Seidelin" Danslce og udenlandske Klædetarer en gros. Soballe Aage, V-Voldg. 23 ® Palæ389 West & Moller Vesterport 3 jp Cent. 13551 Aalborg: Staun Wilhelm, Akts. Nytorv 13 $72 &5872 Vidmar& Berntsen Vesterbro 42 f 621 VIDMAR&BERNTSEN VESTERBRO 42 AALBORG TELEFON 621 TELEGRAMADRESSE: »VIDETBERN« + KLÆDEVIRER oo FOERSAGER EN GROS. SKRÆDDERIARTIKLER. A arhus: Vorbeck Brødr.,Akts.Badstueg.5,7 4 9001 (2 Lin.) Kolding: Lausen ’ s H Klædelager ved Jo ­ hannes H Lausen Fredericiag. 30 $ 189 Odense: Hansen J FirmaVindeg.26,28$ 616 (2 Lin.) Odense Klædefabriksudsalg, Akts. Munke- møllestr. 20 4 106 & 1776 Rasmussen & Bjerregaard ’ sEltf. $ 2225 Randers: Falbe-Hansen G, Akts. Brødreg. 6 ffl 109 & 108 Rindom pr. Ringkøbing: NoesPeder 4 Ringkøbing 4() Slagelse: Stahl & Nylander Gammeltorv 4 $ 140 København: Amdrup H Chr. Vesterbrog.4AI3 $Cent.2180 CLqenl Eor ENGELSKE SKOTSKE TYSKE ITALIENSKE KLÆDEFABRIKER 4. Klæde-Agenture/".

Ersgaard Valdemar & Søn Rysensteensg. 6 EJ f C. 2027

AKTIEBOLAGET SKÅNSKA YLLE FABRIKEN KRISTRANSTAD cz-, ,, SVERIGE fabrikerer :

J&stumestoffer, Qaletotvarer og (Damevarer.

Specialitet : r B!aa Sergesplamgarn. .^Repræsentant Jor Danmark.: Valdemar Srsgaard &Søn i (fcysensteensgade 6 fKj ’ øbenhavn. iif.CeQt.2O2Z J ..................... / ... ................... ■■■1111111111 .... IIIMIIIIII llll■l■■llV FRANK LOUIS, Niels Juels G. 15 Kl $ C. 8236 Freisleben J St. Peders Str. 36 Kl $ C. 7542 GJERULFF ’ S TH. Eftf. Alb. Skjøldberg Kobmagerg. 47 Kl $ Cent. 4344 & By8644 Giode r, A/S. Vesterport IV] $ ★ C. 8828 KLÆDEVARER Hansen Harry Fortunstr. 4K $ C. 9524 Hansen Th. Colbjørnsensg. 12 13 $ V 168 Klædevarer og Foerstoffer en gros. Hansen-Barkholt A Kobmagerg. 54 Kl $ C. 1782 Hass Sigfred Ved Damhussøen 44A Vanl. $ Da. 4557 Hertz FrederikVognmaeerir. 7OKI I ®^C13252 Holst Chr. Gammeltorv 6 Kl jj C 12866 Hvidberg J W, forhen I D Schmidt ’ s Eftf. Vimmelskaftet 49 Kl $C. 2651 & 15651 Jensen Nicolaj Kobmagerg. 53 Kl $ ★ Cent. 5414 Jespersen J, V-Farimagsg. 11 3 D By 4740 Juncher Chr., A kts.. Banders Kontor i Kbhvn. GI. Mont 12 32 $ C. 9891 &By 4476 Jørgensen Jens, Akts., St. Markus PI. 12 3 D Cent. 7411 Knudsen CIS, Akts , Amagert. 14 Kl $ Cent. 440 Telegramadr. „Cisltnudsen" . Kbhvns Klædelager v. Tommy Jensen Lyk- kesh. Allé 16IVJ A> Eva 1408y Madsen MarciliusHolbergsg.14KI41Cent.4190 MILITÆRE KLÆDEOPLAG, DET, Rigensg. 13 Kl 4 Cent. 16098 Salg til Priv. hver Søgned. fra Kl. 10-6. TLE * CENT. 8828 f . gl <5 de > s VESTERPORT X /\ELDAHLSG.32

NIELS JUELS G.-15 TLE PALÆ 5682 Idæde en gros REPRÆS. FOR ENGELSKE FABRIKKER J.H.BINNS £» CO. LTD. JAMES SYKES U SON, LTD.

Klædeskofabrikker. Felt Shoes, Manufacturers — Fabr. de chaussures en drap — Filzschuhefabriken København: Amager KJædeskofabrik v. E Møller Blaa- regn Allé 6 Kastrup $ Kastrup 306 Andersen Valdemar Mosebakken 29 I nv I ® Bella 1965 Breyen Christopher Dronningensg. 7E| Su. Christensen Lars Anders Sindshvilev. 1110 Jensen Clara Havdrupv. 80 Brh. $ Pe.'1767 Klitgaard L Kapelv. 21 [N] $ N 5930 . Klæd esko fabr. Thor ved T A Nielsen Fin- sensv. 37 [0 Løven v. C Højtv« d Svanev. 16 [S3 ® Tg. 2792 Nordisk Klædeskofabrik Vesterfælledv. 6 13 $ Cent. 9580 Postkonto 1269. Nørrebros Klædeskofabr. ved RKoch Gothersg. 12 IS J? Palæ 3389 Simonsen Chr. B Kurlandsg. 6 [S] $ Am. 6393 Skandinavisk Klædeskofabr. v. G Hansen Brynhildeg. 10 [N] $ Tg. 3 ly Østergaard ’ s fh. IMSkotøjsfabrikDronnm- gensg. 48 Kl D Am. 4973 Klæde-& Skindsko. Turistsko m. Læders. Aa lb org: PetersenAKastetv. 59, 61 $1195 A a rb u s : ])ago H Knudrisg. 23 $ 7253 Gl ostrup : Klæd esko fabrikken Phønix, M Madsen $ 225 Ellinge Lyn g pr. Vig St. : EllingeKlæ- deskofaurik, P Christensen $ Højby 72x Holbæk: Holbæk Klædeskofabrik,F Han ­ sen Kirkesti 1 . 19 $ 302 Nyk øbing F .: ]£ ruse Aage A Slotsg. 71 & 538 u

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker