kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3478

Klude en. gros

Kjærs Mølles Fabriker. A/S., Repræsentanter : Sør nsen & Erihard Læderstr. 32,34 E £ C. 3750 & 3766. Klem & Kruger, Akts., Emdrupv.26[ø] $C. 11132 & 15532 MODEWEG J C & SØN, Akts..Gl.Mønt 12 E $ Cent. 1062 & 11782 Fabrik $ Lyngby20,Lyngby 1197 & Lyngby 1198 Randbøldals Fabrik, Akts., Solbjergv. 3 El $ ★ C. 6790 Volkerts Brdr. Fabriker, Akts., Kontor og Lager Købmagerg. 62,64 IS $ Cent. 2078 Aalborsr: Kjærs Molles Fabriker. AS $ 160 (2 Lin.) A/S Kjærs Mølles Fabriker KLÆDEFABRIK AALBORG Grundlagt 1851 - Tlf. 160 (2 Lin.) Repræsentanter i København: Sørensen & Enhard Læderstr. 32 — 34 - Tlf. C. 3750 & 3766 B ramminge: Rramminge Klædefabrik, F C Lund $ 59 Brønderslev: Carstensen ’ s Klædefabrik, Akts. $ 40 Faaborg: MeldalChr. $ 109 Frede r icia: Fredericia Tæppefabrik, F C C Lund Vendersg. 1 $ 192 & 78 Grindst ed: Åndels-Klædefabriken $20 Haderslev: Haderslev Klædefabrik, M Schaumann Nørreg. 12 $ 75 & 76 Hellebæk: Hellebæk Fabrikker, Akts. $ 7 Herning: H erning Klædefabrik ved.Tohs..Tespersen$ll Herning Klædefabrik Telefon II Telegramadr. „Klædefabrikken* 1 Herning Grundlagt 1873 Fabrikation af Klædevarer for Damekonfektion, Herrekon ­ fektion og Drengekonfektion. H j ø rring: Forenede Klædefabrikker, De, Akts. $ 34 Hørsholm: Hørsholm Klædefabrik Akts. $5 Kolding: Volkerts Brdr. Fabriker, Akts. $ 344 & 700 Se under „Tæpper en gros u . Løgstør: Mathiasen Brødrene $ 57 Odense: Brandt ’ s Klædefabrik, Akts. Vesterg. 73 $ 1583 Randbøldal pr. Randbol : Randbøldals Fabrik, Akts. Randers: JUNCHER CHR., Akts.$3300(3Lin.) Søndcrmølle pr. Viborg: Søndermølle Klædefabrik, C Petersen $ V117 Se Ann. under Garn 2. \

Usserød pr. Kokkedal: Militæi e Klædefabrik, Den $ Hørsholm 146 Viborg: Bentsen ’ s Th. Klædefabrik, In ­ teressentskab Dumpen 7 $ 250 & 869

Odense : Hansen H I Vesterg. 97. 99 $ 383 & 131 Larsen Carl Bartholinsvænget 5 $ 5812 Tvchsen Carl Klareg. 50 9 3195 Randers: Boje Jørgen Brødreg. 23 $ 2667 & 2668 Lø

Artikler for Klædefabrikker. K ©benhavn : Meycr&Henckel ’ sEftf.Ryesg.105$ ★ C 314 Lager af samtlige Artikler for Tekstil- og Klædefabrikker. Farverier og Væverier. Nielsen Chr. Kontor og Lager Studiestr. 3 E $ C. 15332 - Telegramadr. „Chravniel* . Spiegelhauer W Svejagerv. 9 Hell. $ Hell. 6368 Aar hu s: S chmidt Theodor Vesierg. 4 $ 2642 _______ THEODOR SCHMIDT AARHUS Tekstilmaskiner Kartebeslag Continueartikler Dekaterklæde Kærnelæder-Drivremme Slagremme, Slagstokke Skytter, Pickers Væveblade, Lidser Selfaktortov samt alle ovrige Spinderi- og Væveri-Artikler. København: Albeck C E & Son ’ s Eftf. Frederiksbergg.28 E $ Cent 1809 & 1819 Postgiro 2906 Beck M H Rysensteensg. 1 C. 15515 Beermann John Ilolsteinsg. 57 [ø] $ Cent. 3502 Blichfeldt Otto Silkeg. 13 E $ Cent. 4060 & 8767 Broch C A Købmagerg. 49 E $ By 1931x Brudzewsky Brdr. Gothersg. 17 É $By6706 Bruhn Ernst Nørrebrog. 41 (Ni $ N 7158 Bruun Jobs. J & Co. ’ s Eltf. Købmagerg. 11 E $ Cent. 8369 Biilow & Norrcgaard Studiestr. 39 E , $ Pa. 3580 Biilow-Rasmussen F E, Anker Heegaards G. 3 [3 $ Palæ 4216 Christensen Aage Vimmelskaftet 42 E $ Cent. 12810 AAGE CHRISTENSEN JORCKS PASSAGE -VIMMELSKAFTET42 KBHVNK. TLF. CENT. 12810 3. Klæde-Lagere.

Klæde. Woollen & Worsted Goods — Draps — Tuche

1. Klædehandlere. 2. Klædefabrikker. (Artiklor for Klædefabrikker). 3. Klæde-Lagere. 4. Klæde-Agenturer. 1. Klædehandlere.

København: Fabrikkernes Klædelager ved J M Christen, sen Vesterbrog. 4 A [V] Klædehuset Aarhus ved K A Wassmann Nørrebrog. 34 Hl $ N 5528 Aal borg: Kjærs Mølles Udsalg, Akts. Nytorv 1 $ 302 Aarhus: Aarhus Klædehandel, Akts. Immervad 1 $1822

I MA. HABITSTOFFER FOR SKRÆDDERI OG MAALKONFEKTION.

Christensen Wilhelm Danas P1.25IY] $V8115 Dahlerup K Vesterport I3 $ Pa. 3553 Elsnab-WintherJohs., Akts.Frederiksbergg. 32 E $ C. 3771 Engelsk Klæde-Import ved Robert Larsen Kronprinsesse Sofies V. 11 00 $ Gh. 7524 Engelsk Klædelager ved Walter L Kopp Farverg. 2 E $ C. 9475 Engelsk Manufaktur Import, MNorby Eg- holmv. 40 Vanl. $Da. 5087 ErichscnHjalmar l.Kongensg.l E$Cent3909 Erlandsson I O, Niels Juels G.14E$Bj4288

2. Klædefabrikker.

København: Fredericia Tæppefabrik, Repræsentant Chr. Holst Gamraeltorv 6 K f C. 12866 HELLEBÆK FABRIKER, Akts., Vognmagerg. 7 E $ -A-C. 3426 Hørsholm Klædefabrik, Akts., Mønterg. 21 E $ ★ Cent. 529

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker