kraks vejviser 1940 handelskalender

Klokkestøbere

Fag-Register for Danmark Petersen Leon Ved Vandløbet 10 Islev Brh. f Islebro 129 Petersen P Brostykkev. 22 Hvidovre Valby fl Hvidovre269 Petersen Philip & Arvid Holm Kochsv. 8 E fl Ve. 1375v Petersen Vilh. Parkv. 1 Holte fl Fr. 6731 Petri E & A Haugsted Lindev. 10 El fl Cent. 4692 & V 4692 Plinius P Hvidovrev. 100 Hvidovre Valby fl Hvidovre 468 Poulsen Chr. Søborg Hovedg. 74 Søborg f) Søb. 284 Poulsen J P Hallandsg.3 [Sj fl Am. 9633y Poulsen W, C F Richs V. 15 E f Gh. 2034 Radsted Sv. Henriksholms Boulevard 17 Rødovre Valby fl Rødovre 501 Rasmussen A Spicas Allé 1 Kastrup ® Ka. 1257 • Rasmussen Chr. Fredensborgg. 3 [N] fl Tg. Rasmussen H P N-Fasanv. 110 E f) Gh. 292 Rasmussen J P & Søn Egehøjv. 11 Charlottl. f Ordr. 547 Rasmussen JørgenTeglværksbakken 15 Hell, f Gjent. 1629 Rasmussen Niels & H Schiotz Mynstersv. 19 E fl C. 5230 & 8080 Ravn Chr. Højgaards Allé 1,3 Bagsværd fl Bagsvæid 201 Rinck K, Borups Allé 103 Kl f Go. 6819 Rottwitt Sofus, Borgmester Godskesens PI. 9 E f Gh. 5243y Sandgren SR, Dickens Allé 4Søborg jJSøb.107 Scheller, Hougaard & Petersen N-Fasanv. 218 Kl fl C. 3072 & Tg. 2105 Schioldann B G GI. Kongev. 138 A E fl Cent. 1879 Schmidt Alf. Parallelv. 117 Bagsværd 1 Ba. 240 . Schmidt J & H Nielsen Moscsvinget 48 iNVlg Bella 1089 Simonsen J P Frederikssundsv. 264B Brh. 1 Bella 13 Skjoldtoft H C, Joakim Larsens V.8E flGh.2171 Spøer Vilh Hoved vangen 44 Brh. f) Bella427 Stanius A E Langerødv. 8 Hvidovre Valby Steenberg O A Arnesv. 36 Brh. f) Bella 582 Stein J S A L Wilkensv. 34 E |)Go 4383 Stige John Bagsværdv. 272,274 Bagsvær d fi Bagsværd 205 Stillinge Anthon Dronn. Dagmare Allé 6 Valby fl Vb. 1308 Strømann Sv. Kratvænget 21 Charlottl. 1 Or. 395 Stumpe H Østerbrog. 91 [0] fl 08087 Stumpe Ingolf Østerbrog 87 [ø] l 1 Cent.1741 SvendsenAgnarVenusv.23 Søborg fl Søb.160 Svendsen E Snerlev. 7 Gjentofte ® Gjent. 2831 Svensson Martinus Kaløv. 28 Vanl. fl Damsø 1774y Søbjerg Chr. & Søn, C V E KnuthsV.lOHell. flHell. 172 Sørensen A Dickens Allé 49 Søborg Sørensen Chr. Tinggaard Sønderv. 48 Holte f Fr. 6167 Sørensen E M Poppclvang 5 Kastrup Sørensen H H V Axelhøj 38 Rødovre Vanl. Thiedeke Th. Christianehøj 162 Søborg fl Sø. 2532 Thomsen Niels Aage Lyngbyv. 415 Gjentofte Vendelbo-Larsen Preben Halls Allé 7 E fl C. 3478 Wienberg C & Son ’ s Eftf. V ed Glyptoteket 6 E f ★ Cent. 1313 Wiese J Chr., Christen Befgs Allé 6 Valby Wildt-Behrendtsen O P Isterødv.6 Hvidovre Valby fl Hvidovre 310 Wilstrup K Dahl Frederikssundsv. 325 Brh. | Bella 2589y Wismann K, Mylius Erichsens Allé 31 Hell, fl Sø. 3360 Wright, Thomsen & Kier Trondhjems PI. 3 ® f C. 4160 & ★ C.16535 Zacho-Lind Svend, Peter Bangs V. 74 E fl Go. 7090

Brønderslev: Jysk Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. f 161 & 162

Zeltner Vilh. Studiestr. 7 E « C. 8763,8788 &G792 Østerberg & Bendtsen Tovegaard Allé 13 Kastrup f Kastrup 12

Artikler for Kloakm estre.

K øbenhavn: Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 1 E fl ★ Cent. 6585

Kloakrensning.

L V. København: Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v Johannes Petersen Mollegaardsv. 1 [ø) fl Ryv. 2535 Hellerup & Omegns Kloakrensningskomp.v. E Andersen Teglværksbakken 13 Hell. fl Gjent. 1905 Kloak-Rensning ’ s Compagniet v. H C & E V Andersen Jomsborgv. 11 Hell, ® He. 2272 Kbhvns Kloakrensnings Kompagni v. Jensen AJohansson Oehlenschlægersg.7 03® Cent. 10005 Villabyernes Kloakrensnings Kompagni Otto Mallings G.7 løl $ Ryv. 1692

R o si ev: Nielsen August fl 52 Klokkesvejsning og Klokkeomhængning ,

Klorkalcium.

København : Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf., Inde ­ haver Holger Jensen, Carl Jacobsens V. 17 Valby fl * C. 10311

Kloakstøbegods.

Klude en gros. Rags, Wholesale — Chiffons en gros — Lumpen, Grosshandlungen København : Bartholdy O Læderstr. 9 Efl Cent. 572 forh. h. F F Olsen <&Co. Bentzen Carl NordalFanøg.l9-21|g]f)C.15418 Christiansen Ad. Frederikssundsv. 278 Brh. fl Bella 1546 Gliick B N-Fa i anv. 243 KJ fl Cent. 11033 Privat Ø-Farimagsg. 32 f) 0 9405. Hansen S P Engv. 24 (S) ® Am. 2845 Nye hvide linnede Klude køles direkte af Fabrik. Altid højeste Pris. Kontant Afregning. Hemmingsen II Ryesg. 48 pø] f N 1778 JasterPeter, Akts.,forhenDeforenedejydske Produktforretninger Vesterfælledv. 66 E fl C. 13099 & 13701 LEVIN JOSEPH & Co., Akts., Islands Brygge 35,37 [S] f ★ C. 2411 Marcolas, Akts. Dannebrogsg. 29 E ® C. 14456 & V. 8907 Nielsen Lucas Blaagaardsg. 32 K) f! N 1463 Imp.&Eksp.NyeSkrædderlapper. Olsen F F & Co. Frankrigsg. 58 fl Cent. 1608 Aalborg : Antonsen Mejer Nyhavnsg. 12 fl 3355 Aarhus: 'jaster ’ sChr.Produktforretning,Akts.®5004 & 5005 - Telegramadr. „Jydskprodukt . Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Hern i ng: HerningProduktforretning fl 426 Horsens : Nielsen Niels Aaboulevarden 36 f 1934 Rosenberg Johs. Funch Nørrebrog. 1 ® 206 Kolding/ Sydjydsk Produktforr. Toldbodg. 3 ® 1266 Nykøbing F.: Storr Arthur Nordre Havn fl 140 Faget fortsættes næste Side.

København: Amager Jernstøberi, Chr. Mortensen Holm- bladsg. 47 [sj f) C. 9911 & Am;9911

KLOAKSTØBEGODS LUDVIGSEN & HERMANNS MODELLER én&levcHandot 4 RL STADSINGENIØREN 1 KBHVN.

Klokkerkontorer (Kordegnekontorer).

København : se ved de enkelte Kirker i Afd. V Real-Regi* ster foran i dette Bind. En samlet Oversigt over Kirker i Kbhvn. findes i Emnelisten paa gule Blade foran i dette Bind.

Klokkestøbere. Boll Founders — Fondeura de clochee — Glocken- giessereien I Københ avn : Løw B & Søn Titang. 16 K] fl C. 12919 & Tg. 7372 Malmkirkeklokker. Aalborg: Smith ’ ske Jernstøberier og Maskinværkste ­ der, De, Akts. (Aalborg Klokkestøberi, Akts.) fl 6696 (3 Lin.) Grundlagt 1834. Landets største Klokkestøberi.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker