kraks vejviser 1940 handelskalender

Kloakmestre København (Fortsættelse):

Fag-Register for Danmark Nicolaisen N P Valdemars Allé 15 Søborg g Søb. 1122 Nielsen A Taarnbyv. 10 Kastrup g Kastrup 602 Nielsen A C L, Edv. Giæsels V. 5 E g Gh. 2182 Nielsen Aug. Windsorv. 28 El g Am. 1833 Nielsen C Jernbanev. 5 Lyngby Nielsen C A B Kongshaven 78 Valby g Vb. 3229 Nielsen C L Knuds Allé 49 Søborg Nielsen C Moller Amagerbrog.109 El g Su. 305 Nielsen Emil & Vig^o Borups ’ Allé 192 I n ® g Tg. 4347 Nielsen Erik Japanv. 37 El g Am. 8044 Nielsen Gunnar Olesv 19 Holte g Fr 6139 Nielsen H Møllebakken 37 Brh. g Bella 1380 Nielsen J L, GI. Kalkbrænderi V. 18 El g 0 2578v Nielsen Jørgen Brahrandv. 34 Islev Brh. Nielsen N C Farumg 7 El Nielsen Niels Norgesmindev. 2 Hell. g He. 5044 Nielsen Niels M Chr. Skensvedv. 44 Brh. g Be. 3498 Nielsen Poul N-Søgade 35 Kl g Cent. 272 Nielsen William Apollov. 19 Vanl. g Damsø 372 Nilsson HAG Kiplings Allé 35 Søborg Nilsson Ka- 1 Lundely 17 H< 11. g He. 2814 Nissen Hans Chrstholmsv. 2 Klpbg. g Ordr. 883 Nissen Helmer SkovhegnetS Charlottl. g Ordr. 5519 Nyegaard V & Søn Roskildev. 146 Valby g Dam sø 880 Olsen Aa GI. Køge Landev. 312 Hvidovre Valby g Hvidovre 104 Olsen Åug., P D Lovs Allé 2 Kl g Tg. 3377 Olsen C Holteg. 6 El g Tg 3945v Olsen Chr. St ’ andv 209 Hell, g HeU. 90 Olsen Evald W. H C Ørsteds V. 11 A I® g ★ Cent. 6832 Olsen Johs. Rygaards Allé 61 Hell, g Hell. 3153 Olsen J Th. Præstelængen 1 I nv I g Ta. 7815 Otzen H H Lyngby v. 267A Hell, g Gjent. 585 & Gjent. 3185 Paulsen P Søborg Hovedg. 76 Søborg g Søb. 663 Pedersen Arild Frederiksv. 60 IE Pedersen HP Frilands Allé 23 Valby g Vb. 1797 Pedersen K G Gravervænget 19 | n ® Pedersen Poul Portlandsv. 33 El Person Kleins Eftf. ved Frøsig & Arkil Smakkegaardsv. 3 Gjentofte g Gjent. 54 & Gjent 1540 Persson Gunnar Hollands Allé 34 El g Su. 1860 Petersen Axel Parcelv. 90 Holte g Fr. 6029 Petersen C E Brogaardsv. 47 Gjentofte g Gjent. 964 Petersen Chr. Kuls view. 104 Lyngby g Hjortekjær 72 Petersen Chr. Bjørn Grønningen 15 Kl g ★ Cent. 4258 Petersen Claus Grønlunds Allé 29 Rødovre Vanl. Petersen E Toftlundv. 2 Rødovre Valby Petersen E Gasværksv.3 Lyngby g Lyngby 2455 Petersen Edm. Hvidovrev. 50 Rødovre Valby g Rødovre 439 Petersen E Juul Tryggevældev. 68 Brh. g Damso 3365 Petersen F A Folkets Allé 5 E Petersen F Armand Nørrebrog. 58 A Elg No. 6213 Petersen H C Lyrens Allé 21 Kastrup g Ka. 577 Petersen H V Kon^sdalv. 21 Vanl. Petersen Johs. Jyllingev. 30 Vanl. g Damsø 3092 Petersen Johs. Møllegaardsv.lEl g Ryv.2535 Petersen Julius Bjergmarksv. 3 Brh. Petersen L C Flakholmen 28 Vanl. ^5

VII — 3476 Jespersen A & Søn, Oscar Ellingers V. 17 [F] g ★ C. 5843 Johansen C Vigerslev Allé 86 Valby g Vb. 2193- Johansen Ejner S-Boulevard 93 I® gEv. 903 Johansen H Agerskovv. 10 Rødovre Valby g Rødovre 89 JohnsenJ&Søn Spurveskjul 11 EJ g C. 13629 &Gh. 9610 Jord- & Beton arbejdernes Akts., Glentev. 72 Ev] g Tg. 2109 Junget H B Slotsg. 9 El Jæderberg Fritz Studsbøl Allé 70 Kastrup g Kastrup 5 1 * 5 Jørgensen Jens Cypres Allé 40 Kastrup g Kastrup 139 Jørgensen Lars Stenløsev. 58Brh. Jørgensen Laur. Zeijs Boulevard 32 Hvidovre V alby g Hvidovre 271 Kampmann, Kierulff & Saxild, Akts., Dag- marhus É g ★ C. 7247 Karlsson Gustafsson K M A Buddingev. 248 Søborg Kayser A & E 0-Voldg. 16 B [S g Cent. 4270 Kjær-Petersen Aug. Egebjerg Allé 13 Hell. g ★ Hell. 4400 Kleis Vilh. Slotsv. 27A Charlottl. g Ordr. 4745 Knudsen Emil Adelg. 36 H g Palæ 652 Kornerup Einar Gadekærv. 16 Valby g Cent. 3573 & Vb. 3573 Kristensen O Munch Nybrov. 203 Lyngby g Ly. 2595 Kristensen-Friis M Primulav.,8 0 g C. 8539 Krone Einar, Peter Bangs V. 74 E gO. 4560 Københavns Kloakrensnings Kompagni ved A Johansson & Co. Oehlenschlægersg.7 EJ g Cent. 10005 Lamm A R Amalieg. 43 IS g Cent. 6732 & Palæ 5162 Larsen Axel Teglstrupv. 3 El g Ryv. 4143 Larsen C F Ravnsborgg. 21 El g N 3635v LarsenGeorgSmedestr.12 Valby g ★ Vb.1058 Larsen Hans & Jørgen Jyllingev. 52 Vanl.g Da. 4830 Larsen J A Vasbyg. Haveforen. Ørsted 1® Larsen J P Lyngbyv. 295 Hell, g Ge. 2525 Larsen J V Tesdorpfsv.40 ® g Cent. 9119 Larsen L Høgev. 41 Hvidovre Valby Larsen L Bellmansg. 4 El g Ryv. 1434 Larsen L & C Andersen Tranev.l6EY]gCent. 11355 & Tg. 2047 Larsen O, Christen Koids Allé 20 Kastrup g Kastrup 455 Lassen Brødr. & Co. Siciliensg. 8 [s] gSu.931 Lichtenberg J Th. N-Fasanv. 237 El g Tg. 784 Lindeskov L Amagerbrog. 12 O g Am. 7397 Lindstrom N Biens Allé 19 El Lund Vald. Engbov. 2 Rødovre Vanl. g Rødovre 424 Løvholt K V R Kabbelejev. 28 Brh. Madsen Chr. & Ant. Nielsen Frdbg. Bredeg. 26E g Cent 14035 & Gh. 7975 Madsen M P M Venusv. 13 Søborg g Søb.24 Madsen N P Skovalléen 54, 56 Bagsværd g Bagsværd 18 Madsen S Meinungsg. 1 El g N 7906 Magnusson A Jægersborgg. 57 El Mahler J Australicnsv. 5 El Meier Frederik, Peter Bangs V. 236 Valby g Damsø 1431 Meyer Egon Møllegaardsv.3 El Michaelsen Aage Lindholmsv. 35 Brh. g Damso 1076 MichaelsenAndr., Viggo Stuckenbergs V.5 Lyngby g Lyngby 769 Mogensen K C Hareskovv. 155 Bagsværd- Monberg & Thorsen, A/S, Grønningen 19 El g *C. 9531 & 9561 Mortensen J A & J Eriksen Cypernsv. 15 El g Am. 35 Mortensen Jens Peder Vedbækg. 9 El Murersvendenes Akts. Tikøbg. 9 El g Cent. 6416 Mtiller A Lindegaardsv. 12B Charlottl. g Ordr. 3520 Mylting Fr. Duntzfelts Allé 6 Hell, g Hell. 120& Hell. 2101

Hansen Agathon Leifsg. 23 [S] g Su. 1208 y HanseD A O Sydkærsv. 4 Hvidovre Valby Hansen Axel Gammelmosev. 40 Gjentofte g ★ Ge. 3801 Hansen Carl I & Son Omogade 13 El g Ryv. 2370 Hannen C F Struens p g. 17 El Hansen Chr. Frederikssundsv. 129 G Brh. g Be. 129 & Pc. 390 Hansen Chr. L Maglegaards Allé 54 Sø ­ borg g Søb. 331 Hansen Harald Ordrupv. 112B Charlottl. g Ordr. 6095 Hansen Harald,Ole Bulls G. 9(øJ Hans« n H Chr. Hviddingv. 53 Rødovre Valby Hansen Holger GI. Kongev. 163® g Eva 2222 Hansen J P E Astrupv. 4 Brh. Hansen K Aavendingen 35 Brh. HansenK V Aarslevv. 16 Islev Vanl.gIsle- bro 81 Hansen N Birmav. 11 [S] Hansen O M Ø-Voldg. 14D Kl Hansen Peter Tagensv. 173 I n ® g Tg. 6607 Hansen P M Mimersg. 2 El Harboe Kr. Noe Steenwinkelsv. 4 I® g Cent. 4352 Hartvigson P F V Trondhjemsg. 13 El g Øh. 3264 Hauer Kaj Søndermarksv. 7 Valby g C. 6313 Hauschildt Th. Stadfeldtsv. 21 Valby g "V b. »987 Hede Sv. Landly stv. 73 Hvidovre Valby g Hvidovre 641 Hindhede K Rosenørns Allé 18 ® g ★ Cent. 909 Hjel mholm C VejlandsAllé 105 [s] $ Am. 1885 Holm & Co. Allég. 22 (E $ Cent. 1512 Holm P Fragariav. 16 Hell, g Hell. 2146 Hviid Aage Solvænget 8 Lyngby g Lyngby 785 Høgfeldt & Sønner Ordrupv. 112B Charlottl. g Ordr. 683 & Ordr. 3146 Hejgaard & Schultz Akts., Evaldsg.9 El g * *C. 7242 Høst Jørgen W Evanstonev. 8C Hell. g. Ry 5385 HøstP W Norgesmindev.2Hell. g Hell. 2198 Jacobsen Hans Mysundeg. 25 ® Jacobsen S A Strandparksv. 26 Hell. g He. 2126u Jensen AG Dronn.OlgasV.10E gCent.1304 Jensen Chr. V N-Fasanv. 248 El g Tg. 58 Jensen Edv. Skovmarken 6 Kastrup g Kastrup 638 Jensen Einer Hoffmeyersv. 3 00 g ★ C. 11953 Jensen Emanuel & H Schumacher, Murer- & Entreprenør Forr., Akts., Godthaabsv. 142 E gi ★ C.968 Jensen Georg Nørgaardsv. 32 Lyngby g Lyngby 435 Jensen H Gjentofteg. 74 Gjentoite g) Gjent. 276 Jensen H Rødovrev. 260 Rødovre Vanl. Jensen Holger Amager Strandv. 448 Ka ­ strup gi Kastrup 282 Jensen Jens, Carl Møllers Allé 22 Søborg g Søb. 1594 Jensen Jens, Erik Bøghs Allé 3 Søborg gi Søb. 122 Jensen J Joachim Bjeverskov Allé 22 Hvidovre Valby Jensen J P JagdBuddinge Hovedg. 189 Sø ­ borg g Søb. 2006 Jensen Julius Marstrandsg. 9 El g 0 7887 Jensen L M Christiansdal 21 Rødovre Vanl. g Rødovre 303 Jensen M Hjemmev. 3 Søborg g Søb. 1245 Jensen N O Cumberlandsg. 1 [s] Jensen N P Vestervang 12 Valby g) Vb. 1603 Jensen Peder Skoleholderv. 32 IR® Jensen Søren Ejgaards Tværv. 7 Charlottl. g Ordr. 1955 Jensen Vilhelm & Peder A Pedersen, Amalie Skrams Allé 2 Valby g Vb .1370 Jeppesen Mads Norgesg. 37 EJ g Am. 7896

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker