kraks vejviser 1940 handelskalender

Kloakmestre

VII — 3475

Fag-Register for Danmark

i Andersen S K P, Hans Olriks V. 10 E Andersen V E Christiansdal23 Rødovre Vanl. AndersenVTFrederikssundsv. 156B Brh. 8 Bi 11a 1633 Andkilde Carl Chr., Christoffers Allé 139 Søborg 8 Bagsværd 71 Andreasen &Heuningsen Dyrkøb 3 Kl 8 Cent. 8646 Arnung Jens P Kronprinsensv.31 El 8 Cent. 3914 & Gh. 2084 Bach Chr. Mellemvangen 46 Brh. jpBella 661 Bach M Haraldsg. 80 |ø] 8 Ryv. 1662y Bak N M & Søn, Akts., Stoltenbergsg. 9 E 8 By 7064 Bay & Vinding Jægersborg Allé 104 Char- lottl. D ★ Ordr. 4696 Bendtsen Carl Alléen 10 Kastrup 8 Kastrup 191 Bendtsen Sigfred Højmarksv. 6 Søborg 8 Sø. 3363 Bengtsen John Vanløse Allé 14 A EJ 8 Go. 1759 v Bentzen Axel, Soborg Hovedg. 15 Søborg ffi Søb. 970 Berntsen ’ s A Eftf. ved Carl Nielsen Fyensg. 6 KJ 8 Cent. 2356 * Bertelsen C MDanshøjv. 40Valby jJJVb.2072 Bird Howitzv. 43 El 8 C. 2887 BlomEPL.yngborgv.23Kastrup |!Kastrup872 Brandtberg R Webersg. 5 [ø] 8 i ‘ alæ 7067 Brunsø H V & Vald. Nielsen Havneg. 17 Kl 8 C. 1314 Bruun S Frederiksborgg. 44 Kl 8 Palæ 5036 Carstensen Joh. H, Otto Ruds V. 2 [s] fil Am. 5926 Caspersen III Ellevænget 8 Lyngby 8 Lyngby 656 Christensen Chas.,C F Richs V. 87 IE fil Gh. 6006 Christensen Chr. E Maltevangen 12 Gjen- tolte 8 Ordr. 4473 Christensen Eigil Stenlosev. 81 Brh. 8 Be. 1294 Christensen J C Stenløsev. 85 Brh. $ Bella 137 Christensen Kaj Erik Stoltenbergsg. 3® 8 Pa. 1624 x ] Christensen LE Bramslykkev. 7 Valby Christensen AModler Val by Tingsted 5 Valby 8 Vb. 1176 & Vb. 1092 Christensen Theodor Ravnsborgg. 21 1® 8 C. 11720 Christiani & Nielsen V-Farimagsg. 41 IS ' 8 ★ Cent. 1233 Christiansen E Gunlogsg. 65 [Si 8 Am, 3241x Christoffersen V Finsensv. 84 IE 8 C. 3039 Colmorten G Tagensv. 185 I nv I 8 Tg. 6621 CorneliusChr.EdvardRosbæksv.l7[Øl8Ryv-75 Dansk Grundejer Abonnement, Akts., Godt- haabsv. 28 IE 8 ★ Cent. 3220 Dyrberg Knud Granhøjen 19 Hell. 8 Gjent. Einersen K I Vigerslev Allé 88 Valby 8 Vb. 4665 Eisensoe Fritz G jun. Hoffmeyersv. 35 El 8 Damsø 3196 Eisensøe P Jul.Glahns Allé 17 E) 8 C. 2518 & Go 2880 Ek F L G Eliasg. 3 [S] Engel Bernh. Cumberlandsg.l4(s] 8 Am.1592 Eriksen C E Danmarksv.41Lyngby8Hjorte- kær (10 Eriksen K ME Kattesund 14B K Fachmann T, Søborg Hovedg. 198 Søborg 8 Søb. 2808 Fischer O Solkrogen 2 Brh. 8 Bella 181 Fiellander A Holmev. 81 Søborg 8 Søb.3011 Frankild O H, C F Richs V. 52 El 8 Gh.4609 Frederiksen F Frederiksdalsv. 69 Vanl. Frederiksen H Vadstrupv. 17-23 Bagsværd 8 Bagsværd 138 Fugmann Alb. Finsensv. 47 El 8 Cent. 8699 Graner A Brogaardsv. 30 Gjentofte 8 Gjent. 92 Gudnitz Axel J, A F Beyers V. 23 IE fil Gh. 7786 Hannibal H C L Finsensv. 35 El 8 Gh. 6608 Hansen AageEllensv. 5 Charlottl.|Ordr,1370

„Dana “ Klister-Limfabriken ved Hj. Jensen Fredh. Havnev. 14 E 8 Ev.5312

Aalborg: Aalborg Kunstklinkeri, N K Nielsen Jfr Ane G. 7 8 6929 H orse ns : Jørgensen Maggie Amalieg.16 B f 1751 Kolding: Birkholm Hilma Klosterg.7 8845 Odense. W inther C Juel Albanitorv 8 J) 7832 R i ngsted: Ringsted Kunstklinkeri ved Peder Jensen 8 797 Slagejse: B uhl u Loveg. 33 8 641 Klipfisk en gros. Dried Cod, wholesale — Mornes salées, en gros — Klippflsche, Grosshandlungen. (se tillige: Færøske Produkter; Islandske Produkter). København: Dahl Jacob Gullandsg. 24 [§) $ C. 2367 Gunnlogsson Jakob & Co., Akts.,Strandg. 12 Kl | Cent. 1821 & 3333 Henriques & Zoylner ’ s Eftf. ved Jul. E Jor ­ gensen Nyhavn 63 Kl 8 ★ C. 7426 & 1643 KKKK, Akts., Strandg. 48 Kl 8 ★ C. 472 Lykkeberg P Teglgaardstr.5 KI$4rCent.8070 Telegramadr. „Lykkeper “ Alle Sorter Klipfisk og Saltfisk samt Klipfisk i Pakker og Kartoner. Møller A T & Co. Dronn. Tværg. 5K! I' Cent. 1599 & 11599

Klister.

København: Carlske Fabriker, De, ved Brodr. S & B Lund Langebrog.6É 8 C. 11307 & Am.

G emyn the- Petersen N O Vodroffs Tværg. 2 E J) Eva915 Jettadam & Matador Amagerbrog. 294, 296[s| 8 ★ Cent. 7318 & 2805 Alle Sorter Plantelime og Klistre. Klister-Limfabriken Dana ved Hj. Jensen Fredh. Havnev. 14 IV1 8 Ev. 5312 Schou & Stagsted GI. Kongev. 29BEJ flCent. 8830 & V 6242y „Pandetikon* Universallim,uopl. i Vand. „Klimax" Kasein Koldlim, vandfast. Stelling A Kbhvn-Valby $ ★ Cent. 621

KLISTER MALERLIM

PLANTELIM BRYGGERILIM

PERGAMYNLIM LIM TIL BLIKEMB. BRONCELIM TØRKLISTER

KOLDLIM AVISLIM

DEXTRIN SPARTOL

Kloakmestre. ■ Artikler for Kloakmestre se i Slutningen at' dette Fag.

ARABIN- KLISTER, SNEDKER & MALER- LIM.

G la dsaxe, Hvid- København: Aut orisered e i Kbhvn., Frdbg., Gj en tofte, ovre. Lyngby-Taarbæk, ffød- o vre og Tuarnby Kommuner. Ahrenkilde E V Amagerbrog. 73 [SI fil Am. 5977 Andersen A V Landskronag. 33 lø^fil Cent. 14859 . Andersen G C Godthaabsv. 112ÉI 8 Gh.4427 Andersen Georg Homérs Allé 10 Hvidovre Valby Andersen H C & H Brammer Blomster- væpget 7 Lyngby 8 Ly- 2472 Andersen L Bentsen Maribov. 2 Valby 8 Va. 5265 , . „ A ndersen N Martin & Son S-basanv. 14 El 8 Cent. 11275 Andersen P Høyrups Allé 2 Hell. Andersen Harry Fredensv. 29 Charlottl. 8 Ordr. 1135

k

DECARLSKE-FABRIKER VED BRØDR.S.& B.LUND LANGEBROGADE 6 TLF. C.113O7&AM.51O3

kl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker