kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3474

Kjoler 2

2. Kjoletøjer engros.

Ellinor Wittrock & Olga Aagaard Sortedams- doss. 83 El ft Cent. 4736,4737, 4738 & 8380 Aalborg: Kamillianerkliniken, Mandsafd.: Kastetv. 1 ft 72S&4428 Kvindeafd. : Kastetv. 33 ft 185 Esbjerg: Kuranstalten Vestjylland, Akts. Nørreg. 29 ft 2211 Frederikshavn: Frydenstrand Badesanatorium, Fysisk diæ ­ tetisk Klinik ft 87 Se under Sanatorier. Helsingør : Kuranstalten Montebello, Akts, ft 830&831 Odense: Overlæge Dr. med. Knud Schroeder ’ s Pri ­ vatklinik Hunderupv. 61 ft 2502 2. Lægers Klinikker for ambu ­ lant Behandling af Patienter. (so tillige Afdeling V, Keal-ltegister, under de forskellige Hospitaler, Poliklinikker, Tuberkulose ­ stationer, Kønssygdomme (Kommunens vederlagsfri Konsultation i) in. m. København: Læge Dujardin ’ s Klinik for Ansigtsbehandl. Daglig 10-17 Østerg. 58 E ft C. 14730 Konsultationstid : Tirsd. <& Fred. 15-17. Engelbreth ’ s Klinik Nørrebrog.32 ElftC6555 Finseninstitutet cg Radiumstationen Strand ­ boulevarden 49 løl ft ★ Cent. 15381 Se: Real - Registret. Poul Freudenthal Overlæge Dr. med. Nytorv 3 E ft C. 13026 & 13027 - Kl.l -2 Privat ­ klinik, Rolig H C Ørsteds V. 52 A E ft No. 7721. Klokken Kronprinsesseg. 22 E ft Palæ 7 Overlæge Or. med. Aage Kock Østerg. 18 E ft ★ C. 11077 & 11247 kirurgiske Syg ­ domme Mandag.Onsdag og Fredag 127 2 -14 Overlæge Frode Rydgaard Overkirurg ved Set. Elisabeths Hospital i Sundby (privat Hospital) - Træffes hver Dag paa Hospi ­ talet fra Kl. 11-12 Fmd., øvrige Træffe ­ tider se Person-Registret. Fru Sigrid Wernoe ’ s Klinik N-Søgade 19 E ft By. 8567 Dr. med. Ove Wissings Privat-Røntgenkli- nik Bredg. 43 E ft Palæ 4326 København: Brock & Michelsen Vesterg. 23,25 ft^C5631 FOERSOM VALD. Amagert. 27 E ft C. 4310 & By 4310 Nyrop ’ s Camillus Etabi., Nyrop og Maag, Akts., Købmagerg. 43E ft ★ Cent 768 Piper OttQ Raadhuspl. 14 E ft ★ Cent. 1616 Montering af Hospitaler og Klinikker. Simonsen & Weel ’ s Eftf. Prags Boulevard 55 [S] ft ★ Su. 1332 København: Absalon v. A Burakovsky Griffen feldtsg. 43 El ft N 4275 V Aco v. Egon Petersen Østerbrog. 93 EJ ft 0 7412 Amager Kunstklinkeri & Sliberi ved A Lund Sverrigsg. 3 A [g] Klinke-Peter ved Einar Petersen Dronn. Tværg. 41 E ft Pa. 347 Rasmussen Charles Frdbg. Allé 59 E Redøhl Thora St. Peders Str. 43 E ft By. 2260x Skou J E st. Regneg. 22 E ft By 1755 v Vesterbro ’ s Kunstklinkeri & Sliberi ved E PetersenOehlenschlægersg. 62Eft V 3562 Artikler for Klinikker. Klinkere.

København (Fortsættelse): Seerup A & Co., Akts., Amagert. 23 E ft C. 15623 & Palæ 2855 Stallknecht Børge Herthav. 6 Charlottl. ft Ordr. 489 Thaning Jobs. Vesterbrog. 95 E ft ★ Cent. 14225 Aalborg: Aalborg Kjole-Industri, Willy Frederiksen Reberbansg. 6 ft (5875 Worm Valdemar Stormg. 1 ft 4239 & 4219 Aarhus: Aaen Kaj Fredensg. 9 ft 8340 Aarhus Kjolefabrik ved Axel Kristiansen Rosensg. 36 ft 7978 Christensen Carl E Østbanetorv 1 ft 1325 Knudsen W Mejlg. 39 ft 9206 Lis ved O Thomassen Nørreg. 53 ft 3273 Raft ’ s G W Eftf., P C Larsen, Hans Bro ­ ges G. 49 ft 10425 Vanggaard Tage Jægergaardsg. 14 ft 5201 Esbjerg: D. M. C., H Meulengracht-Jensen Ø-Hav- nev. 4 ft 842 Kjolemanden v. E Winckler Skjoldsg. 18 2210 Fredericia: Christensen Jacob, Anders Billes V. 11,13 ft 636 Hadsten: Jensen A Chr. ft 48 Herning: Herning Kjolefabrik ved Carl F Nielsen ft 434 Odense: Clausen Mogens Vesterg. 57 ft 8792 Fyens Kjolefabrik, Akts. Pantheonsg. 5' ft 7263 Silkeborg: Dansk Kjole Industri, Akts, ft 1098 .& 1099 Kjoletøjer. Dress Cloths — Étoftes pour robes — Damenkleider- stoffe (setillige: Klæde; Manufaktur). 1. Kjoletøjsudsalg. 2. Kjoletøjer en gros. 1. Kjoletøjsudsalg. København: Dansk Kjole-Klædehus, Nicolai Sand, Akts. Falkoner Allé 86 E ft Cent. 9269 Dansk Kjole-Klædehus, Valby ved Ove Jensen Valby Langg.21 Valby ft Vb. 421 Gera ved Holger Schrøder Østerg. 38 SS ft Cent. 4622 & 13169 Jensen Tove G K Amagerbrog. 89 [s] ft Su 2011 JydskKjole-Klædehus,Kbhvn.,Akts., Køb- magerg. 46 Kl ft Cent. 4293 Kjoletøjhuset ved Henning Hahnemann Vesterbrog. 48 E ft C. 12652 &V 3946 Klædehuset Aarhus ved K A Wassmann Nørrebrog. 34 Kl ft N 5528 Langballe K Frederikssundsv. 14A EEft Tg. 7172 Magasin Rivoli v. O Bolvig GI. Kongev.85E ft Ev. 93 Møller P Wulff Nørrebrog. 166 El ft Tg.5660 Osterhammel, Niels Hemmingsens G. 4 E ft Palæ 4146 Pundik Eli Købmagerg. 14 E ft By 7114 Restboden v. K Riisberg Jensen Købmagerg. 56 E ft By 7130 Reumert Per Hyskenstr. 10 E ft Palæ 608 & Palæ 658 Filial: Godthaabsv. 11 El ft Fa. 886. Stoflageret v.Uffe Christensen Helgo.andsg. 13 E ft Ve. 13 v Søborg Modelager v. AKanstrup Søborg Hovedg. 51 Søborg ft Søb. 2708 Østerbros Kjole Klædehus ved Herman Sam ­ son Østerbrog. 140 E] ft 0 6348

København: Andersen Vilhelm Vimmelskaftet 47 E ft Cent. 15372 Gottschalk ’ s M Efterfølgere, Johan Hansen & Co. Frilageret 77-85 EftCent. 4491 Havemann Joh. Vesterbrog. 74, 76 & 78 E ft Cent. 15898 &4262 - Postkonto 74 Jahn Anton Vesterport E ft ★ C. 11028 Kopowski Gottlieb & Co. .JuliusThomsensG. 18 E ft N 7569 Kbhvns Kjoletøjsimport. Akts., Kronprin- sesseg. 26 E ft Palæ 4264 OLESEN C, Akts., Højbro PI. 4 E ft ★ Cent. 5885 Petersen Rudolph, A/S. Vimmelskaftet 47 E ft C. 11930 Sonne-Schmidt A V-Boulevard 37 E ft Cent. 1677 Strand W Nytorv 5 E ft ★ C. 12948

Klaviatur- og Mekanikfabrikker. København: Bech E DonsBlaagaardsg.36A E) ftN4416x Tang Jensen Jagtv. 91 El ft Tg. 28

Klinikker. Clinics — Cliniques — Kliniken 1. Klinikker for liggende Patienter. 2. Lægers Klinikker for ambulant

Behandling af Patienter. (Artikler for Klinikker). 1. Klinikker for liggend e P a- t i e n t e r. København: Dr. med. Axel Borgbjærg ’ s Klinik for Mave- og Tarmsygd. Fuglebakkev. 56 ft Gh. 2418 Finseninstitutetog Radiumstationen Strand ­ boulevarden 49 El ft ★ Cent. 15381 Se: Real-Registret. Hareskov Kuranstalt, Bagsværdft ★ Bag ­ sværd 348 Overlage Dr. med. EGeert- Jørgensen, boende paa Anstalten hele Aaret. Privat ft Ragsværd 118. Se u. Sanatorier. Fru C Hermansen ’ s Klinik Martinsv. 7 E ft Cent. 10773 & 10973 Dr.med.Chr.LottrupAndersenHauserP1.32E $Cent.8683-ØjenkliniklO l / 2 -13 og Aftale. Dr. OttoMøller ’ s Privatklinik for Underlivs ­ kirurgi BakkegaardsAllél8 EftCent. 7041 Kons. Mandag, Onsdag ogFredag 9*/ a -ll Privatklinikken Bredg. 70 E ft Palæ 4130 & Palæ 6009 Privatklinikken Chr. d. 9. G. 10 E ft By 3410 For kirurgiske og medicinske Patienter Rovsing ’ s Klinik Rosenv. Allé 34 El ft Cent. 11143 Røntgenafdeling (Rontgenolog Dr. med. H Christiansen) St. Lukas Stiftelsen Bernstorffsv. 20 Hell, ft ★ Hell. 4345 & Hell. 4348 SKODSBORG BADESANATORIUM Strandv. 135,137 Skodsborg ft ★ Skodsb. 200 med Omst. til alle Afd. Nordens største Kuranstalt. Fleste ikke- smitsomme Lidelser behandles. 7 faste Læger. - Se under Sanatorier. Dr. med. Axel Trolle ’ s Privatklinik Dronn. Tværg. 40E ft Cent. 7960 -Kons. 12-1.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker