kraks vejviser 1940 handelskalender

Kiropraktorer

VII -3471

Fag-Register for Danmark

Artikler for Kiosker.

Olesen K P Aabenraa 29 Kl £ By 7579 (DK) Pedersen Aage Lyngby Torv 15 Lyngby £ Ly 2688 (DK) Kames Ejnar O Læge Strandv. 36 A Hell. £■' Ry 5136 (DK) (tr. eft. Aft.) Simonsen Hermann Vesterport E £ Pa. 5109 &Pa. 5100 (DK) Skoldebrand Dagny Nyropsg. 19 E $ Palæ 5461 ( DK) Uld- ll-HansenMChr.Nørreg.l5E£Palæ7473' (DK) Weirup Anders Vesterbrog. 62 E £ V 3594 (DK) Vogel S Vesterbrog. 2 E E £ ★ Pa. 7492 (DK) Borgensgaard Edith Frue Vesterbro 49 £ 4035 , Gade I & Th. Vesterbro 36 £ 4673 (DK) Rasmussen Leo Vesterbro 61 B£6606(DK) Aarhus: Barre M Borgporten £ 3256 ( DK) Hansen Ejnar H Nørreg. 55 £ 8624 (DK) Kiropraktisk Klinik, Anna Gundelach & Bjodstrup Kristensen Banegaardspl. 46 £ 7449 (DK) Esbjerg: Olesen K Borgerg. 21 £ 1535 (DK) Fredericia: Pedersen Hermann Danmarksg. 18 £ 438 • Frederi ksværk: Pedersen A age Nørreg. 2 9 £ 388 (DK ) Haderslev : Wind A M Storeg. 68 £ 1096 (D K) Herni ng : Andreat-sen E & Th. £ 775 (DK) Holbæk: Winther søren M Nygade 1A £ 1192 (DK) Horsens: Nielsen Jeppe Jessensg. 5 £ 715 (DK) Kolding: Jensen Sammy Jernbaneg.25A £2090(DK) Køge: Liitticbau Max £ 243 (DK) M aribo : Christensen Else & Finn Museumsg. 36 £ Nykøbing F. 856 (DK) Nielsen Helene & Svend £ 443 (DK) Nakskov: Nielsen Svend „Sønderport" £ Maribo 443. (DK) NykobingF.: ’ Christensen Else Tværg. 10 £ 856 (DK) Næstved: Win i her Soren M £ 1220 (DK) Oden se : Gyrst Keld Nørreg. 83 £ 4467 (DK) Hermansen Aage Nørreg. 32 £ 2382 (DK) Randers : Jørgensen J N Raadhusstr. 5 £ 1874 (DK) Ringste d: Andersen Frost £ 914 (DK) Roskilde: Luttichau Max Algade 28B £ 2380 (DK) Rø n n e: Olesen Svenning £ 954 (DK) Silke borg : La sen Henry E £ 762 (DK) Skive: Ingemar K Torveg. 11 £ Viborg 146 (DK)- Slagelse: “ Gade" J Valbyv. 3 £ 663 (DK) Sv endb org: Gyrst Th Skatterg. 56 £ 744 (DK) Sønderbo rg: Møller M Frk. £ 519(DK) This_£e dj Christensen Verner £3 (DK) Vej le : Barre Geo, Orla Lehmanns G. 2$ 519(DK) Nielsen Agnor Volmersg. 5 £ 2620(DK) Viborg: Ingemar K Set. Mathias G. 13 £ 146 (DK) Aalborg:

S ilkebor g: p. T. Centralen £ 190 Central-Kiosken, A Jørgensen £ 1033 Havnekiosken, Marinus Louring £1 1319 Jørgensen Chr. H K, Alderslyst £ S 741 Politikens Telegramhal £ 1286 Themsen Chr. £ 678 S kag en: Skagen Kiosk, S Sørensen £ 203 Tversted II C, Stats £ 184 Ski by: Moller Mylius £ 125 Skive: Telegramhallen, Mich. Møller £ 698 Thinggades Kiosk, Anton Jensen Just £344 Slagelse: Central-Kiosken, E Schonewald Schweizerpi. £ 952 Eriksen Axel Løveg. 60 £ 1045 Slagelse Kiosk ved J C F Osborn Larsen Schweizerpi. 8 £ 449 S° rø: Sorø Kiosk ved P Kristensen £ 346 Stenlille : Nørgaard Osvald £ 57 Struer: Banegaards-Kiosken, I Christensen £30 Bertelsen Jens Jørgen £ 313 (2 Lin.) Stu bbekø b in g : Jørgensen Einer £ 1142 S vaneke: Kristensen Gunnar £ 99 Søllested: Hansen L £ 109y Sønderbor g: Bystationens Kiosk, Chr. Jørgensen Duus £ 1066 Dybbøl Postens Telegramhal £ 530 Jernbane Kiosken, Wilhelm Qvist £ 813 Kirketorvets Kiosk v. M Dråbe £ 559 Molzen ’ s Magasin £ 390 Møller ’ s Kiosk £ 809 Politikens Telegramhal. Jul. Jensen £ 823 Statsbanekiosken, M Christensen £ 1104 Taastrup: Jernbanekiosken, O P Olsen £ 320 Taastrup Kiosk, Johs. Lorentzen £ 7 Thisted: Eva-Kiosken ved Kaj Karner £ 379 Frederikstorvs Kiosk £ 532 Politikens Telegi amhal £ 521 Tønder : Tønder Kiosk ved Jenny Opstrup £204 V ar( ^ e: Bladcentralen ved HChristensen £355 Varde Kiosk, Th. Christensen £ 31 Viadukt Kiosken, F A Nicolaysen £ 445 Vej en: Vejen Kiosk- & Telegramhal v. Viggo Jensen £ 256 Vejle: Eva Kiosken, Chr. Olsen Vesterbrog. 29 £ 2131 Hansen Laurits Grej'dalsv. £ 2635 . Jensen Peter Fredericiag. 33 £ 845 Kiosken, Turistforeningens Bureau £ 992 &993 Kiosken, Vejle Reklame-Bureau Torveg.34 £ 1111 (2 Lin.) Nørrebrogades Kiosk, A Chr. Pedersen Nørrebrog. 28 £ 1406 Vejle Kiosk Kirkeg. 1 £ 51 Vejle Telegramhal Sønderbrog. 16 £ 1800 Vesterbros Kiosk, J Wichmann Vester ­ brog. 5 £ 2060 & 2059 Viborg: Dragheim Cath. Hjultorvet £707 Steenstrup J Stadel Skovbrynet 1 £ 495 Telegramtiallen ved Neereaard Mortensen Set. Mathias G. 29 £ 1200 Viby J.: Byens Kiosk £318 Viby Kiosk, C W Jeger £92 Vindeby pr. Svendborg: Nielsen P £ Troense 80 Vinderup: Telegramhallen, Sonja Nielsen £ 166 Ærøskøbin g: Hansen H C £ 144

København: BLADKOMPAGNIET, Akts., Østerbro gade 7 O ® £ *0. 9860 Olsen Rudolf, Sturlasg. 14 [S] g) Cent. 6473 Rasmussen Carl N-Søgade 35 Kl £ C. 12734

Kirkeeffekter.

København: Asp O F, Akts., Asp-Holmblad, Fabrik Bleg- damsv. 104 (oJ £ -A-Cent. 2443& 123 Udsalg Østerg. 61 E £ Cent. 66 & 1682 Alterlys - Stearin og Voks - i alle Størr. Dansk Metal-Kunst Akts. Akaciev. 26 Lyngby £ Fr. 6108 Dansk Paramenthdl. Gothersg. 115 AE £ Bv 4558

Dansk Paramenthandel K.F.U. M. Gothersgade 115A, I.Sal. Tlf.By4558 Alterbekl sødninger Messehageler

Lysekroner Alterstager Tltus-Stager Grundtvig-Stager Alter-Særkalke Kirkekar ato.

A aby hø j: Fritz M B & Son

Ydunsv. 14 £11900

Aarhus: Erstad-Pedersen G £ 1558 Kirkelysekr on er. Alterstager.

Kirkegaarde.

København: (se Afd. V Real-Register foran i dette Bind)

Kirkeopvarmning.

Vejle: HESS ’ C M FABRIKKER, Akts. £ 1268 Kirkeopvarmning af enhver Art. Kirkeovne, Caloriferer, Elektricitet.

Kirkevin.

Odense: Rasmussen N C Ø-Stationsv. 42,44 ffi 181 & 7781 *

Kiropraktorer. (DK) betydor approberet af Dansk Kiropraktorraad København: Bloch Børge, Niels Hemmingsens G. 9 Kl £ By 4264 (DK) Buaas Sv. Jernbane Allé 39A Vanl. £ Dam sø 3103 (DK) Christensen, Finn V-Søgade 48 E Pa 993 Christiansen Chr. Vendersg. 31 E £ By 7803 Hansen Axel Axeltorv 1 E £ C 13104 ( DK) Jørgensen O Frank Ved Volden 4 E £ Su. 1561 (DK)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker