kraks vejviser 1940 handelskalender

Vil — 3470 H elsingør: HavnekioskenHavnepl.£1549 & 379 Helsingørs Bykiosk Steng. 37 £ 326 Kiosken, E Larsen Akselt. £ 437 Kiosken Kronborg, Ellen Rasmussen Kon ­ gensg. 12 £ 900 Politikens Boghandel ved Fr. Kisbye Bjergeg. 8 £ 1136 Herning: Herning Kiosk, Anton Larsen £ 707 Madsen Peter £ 352 Hillerød : Kiosken £ 93,683 & 1136 Slotssognets Kiosk, Jens O Jensen £ 626 Hjørring: Hansen Vedel £ 47 Kiosk Adam, A Christensen £ 110 Raadhus-Kiosk, Carl E Nielsen £ 259 Hob ro : Hobro Kiosk, E Gravers Pedersen £ 430 Holbæk: g/r Centralen Nygade 18£ 753 sHavnekiosken, Hørdum Larsen Algade 8 £494 Holstebro: Bladcentralen. ErnstAndersen£ 637 Nørreport ’ s Kiosk, Karl Nielsen £ 602 (3 Lin.) Store Torvs Kiosk, A Jacobsen £ 160 Sunderland's Kiosk £ 197 Hornbæk : Havnekiosken,LKnudsen £354 Horsens: Adams Kiosk, G & M Sørensen Jessens PI. £ 640 Centralkiosken, Th. Dalgaard Smedeg. 27 £ 2005 Karolinelunds Kiosk, M Christensen £ 636 Nørrebros Kiosk, J M Rasmussen £ 305 & 1486 Politikens Telegramhal Borgerg. 15 £ 2261 Røde Bro ’ s Kiosk Sonderbrog. £ 559 Torvekiosken £ 1001 Humlebæk: Banegaardskiosken £ 252 Hvalsø: Hvalsø Kiosk, F Rasmussen£131 Hvide Sande pr. Ringkøbing: Kiosken, Anders Kruse £ HS 2 Ikast : Ikast Kiosk £ 166 J æ gerspri s: Slots Kiosken, Jenny Christensen £ 105 Kolding: Arp V Læssoeg. 47 £2173 Haderslevvejs Kiosk, M Mikkelsen Hader- slevv. 37 £ 1860 Kiosken Expres, Ejner Nielsen Laasbyg. 59 £295 Kirketorvets Kiosk, Kirket. £ 570 Mazantigades Kiosk, Svend Lind Mazantig. 18 £ 947 Peter.-en Ulrik Hospitalsg. 21 £ 2316 PolitikensTelegramhal Jernbaneg. 25£1265 Steingaaid ’ s Kiosk, Jens Holms V. £ 2222 Sydbanens Kiosk, P E Larsson Sydbaneg. £ 1399 Sønderbros Kiosk, N Nørregaard Sønderbro £ 1322 Sondervang Kiosk, Harry Clausen Haders- levv. 84 £ 1588 Tøndervejs Kiosk, Carl Bertelsen Tønderv. 60 £ 725 Ulstrup Chr. Banegaarden £ 2124 Korsør: Central-Kiosken, Viggo Vilhelm- sen £ 462 Johansen Moritz £ 607 Petersen A C £ 709 Schou L £ 189 Køge: Qhim ann P£ 585 Lemvig: Lemvig Kiosk, Marie Olsen£161 Lillerød- . LilJerød Jernbanekiosk, Chr.Pe- tersen £ A llerød 136 Lille Værløse pr. Værløse: Christensen Svend £ LV 4 Løgstør: Løgstør Kiosk ved Anker Larsen £ 224 “ Løkken: Central-Kiosken £ 102 Lønst.rup: Banekiosken, Sand Sørensen £6 Al a r i b o : Jernbanekiosken £ 108 Teaterkiosken ved Axel Jensen £386 Tempo, H Maach £ 197 x

Fag-Register for Danmark Middelfart ; Bladcentralen ved H J Hen ­ riksen £ 511 Torvekiosken, O Reymann Petersen & Co. £305^ Nakskov: Abildgaard Johs. Maribov. 76 £890 Banegaardskiosken, J Johansen £ 807&877 Centralkiosken, JustaWalbum Torvet £273 Jernbanekiosken ved JL HesselgreenJ em- baneg. £707 Kiosken Nørrevold ved PJRasmussen N- Boulev. 25 £ 850 Larsen Ellen Løjtoftev. 76 £ 189 Vejlegades Kiosk, Vilhelm Petersen £ 603J Keksø: Bidstrup Julius £ 245 N yborg: Hansen Axel £ 778 Jensen Axel £ 229 Kongegades Kiosk, A Iversen £454 Nørregades Kiosk £ 261 Nørretorv Kiosk, P Berthelsen £ 569 Nykøbing F .: p t Centralen Jernbaneg. 28 £336 Jernbanekiosken £ 504 & 505 Nørrebros Kiosk, Margit Heyn Johnsen Nørrebros Runddel £ 1044 Teaterkiosken ved Albert Olsen Østerg. £520 Østerbro Kiosk, Ib Heyn Johnsen Øster- brog. 7 £ 878 Nykøbing M .: Nygades Kiosk, Aage Christensen £ 421 Nykøbing M.Kiosk.BernhardPetersen £523 NykøbingS.: Kiosken, Aage Larsen £318 Næstved: Raadhuskiosken, Emil Hansen “ £ 1353 Nør rt sun dby : Bro-Kiosken, Ahlmann Jensen £ 6038 Nørresundby Kiosk £ 4500 Odder: Odder Kiosk, L Aagaard £ 333 Odense: ChristensenHjartvar Faaborgv. 1 £ 3401 City Telegramhal. Holger Jensen Ø-Sta-™ tionsv. 9,11 £ 389 Papir - Blade - Films. Annoncebureau. F. S. Centralen Graabrødrepl. £ 3 (2 Lin.) Fyns Tidendes Bladcentral Fisketorvet 12 £1538 Kalør M Vesterbro 121 £ 1082 Kiosken, Statsbanegaarden, Frederik Mad ­ sen Ø-Stationsv. £ 720 Odense Telefon Kiosker Adelg. 4 £ 630 Telegramhallen Odense, HjalmarAndersen Overg. 41 £ 2943 Randers: Bladcentralen ved VHansen Slotsg. 8 £944 Randers Kiosk-Aktieselskab Hovedkontor: Houmeden 4 £ 2919 & 2920 Bladsalg. Besørger alt Kommiss. modt. Indleveringssted for Banepakker. Ma ­ skinskrivning - Duplikering. Ophæng ­ ning og Udbringning af Plakater og Re ­ klamer. Strømmens Kiosk, Anna Pedersen Strøm ­ men 20 £ 3286 Vestergades Kiosk, A Jensen Vesterg. 21 £989 Rihe : Kiosk Centrum £ 83 Ringkøbing: Pedersen Aage £ 367 Risskov: AakrogensKiosk £ 9034 Jensen Ingrid Aakjær £ 9748 Roskilde: Hansen Laur. Kogev. £ 2263 Jernbanekiosken, H P Hansen H 683 Jørgensen A Hedegaardsv. 2 £ 1683 Raadhustorvets Kiosk, Ole PetersenRaad- hustorvet £ 1861 Rudkøbin g: Havnekiosken, Emil Peter ­ sen £ 391 Rønn e: Jernbanekiosken, Karl II Olsen å 1 810 Nordre Kiosk, N Veng £ 890 Raadhus Kiosken ved V iggo Sonne £ 766> Østre Kiosk, A J Wahlquist £ 830

Kiosker Alli ng e . Maur its en A £ 142 Assen s: Jacobsen Henny £ 477 Kiosk Willemoes £ 427 Asserbo pr. Frederiksværk: Åsserbo Kiosk, N Andersen £ Liseleje 285 Ballerup; Jørgensen Einer £ 214 Kiosken ved Karl Vestergaard £ 149 Birkerød: Korsvejens Papir-, Kiosk- & Fotoforr. ved Gunnar Vestergaard £ 424 Blaavand pr. Oksbøl: Blaavand Kiosk, J ens Chr. Ibsen £ B 19 Brabrand: Brabrand Kiosk, S A Jensen £185 Br ønderslev: Brønderslev Kiosker £ 333 City Kiosken, Chr. Larsen £130 Kiosk West-end, M Bech-H ansen £ 333 Christiansfeld: Kiosken,Niels Bang £1 Ebeltoft: Nielsen A K £ 202 Esbjerg: Banegaards Kiosken Banegaar- den £ 327 Centrumkiosken, J P Jacobsen Torveg. 40 £1123 City Kiosken, A Neergaard MortensenKon- gensg. 49 £ 2220 Halle-Kiosken Ny Havn £ 2555 & 2556 Kiosken, Nve Havn, Akts, £ 1388 Triangel-Kiosken Strandbyg. £ 365 Vestkystens Kiosk og Telegramhal Kon- gensg. 35 £ 1186 & 2080 Faaborg; Walthers Kiosk, Svend Walther £187 Fredensborg : Jernbane-Kiosken £ 379 Fredericia: Axeltorvets Kiosk vedMartin Nielsen Axelt. £ 978 Centralkiosken, C C F Jacobsen Vejlev. 21 £1440 Centrum Kiosk, M Nielsen Gothersg. 35 £ 122 Havnekiosken ved H Tobiesen Havnepi. £919 Nørreports Kiosk, Lauritz Madsen £ 1131 Telegramkiosken, Roald Jacobsen Kongensg. £ 1430 Vesterbro ’ s Kiosk, P Andersen Vesterbrog. £181 Fr ederikshavn: City-Kiosken ved Harry Vessman £ 600 Kordt A £ 264 Kiosken Saga ved Rasmus Petersen £ 768 Frederiksvær k: Jernbanekiosken ved W Johansen £ 148 Jørgensen Chr. £ 196 Kiosken, Th. Jensen £ 195 Gaabense pr. Orehoved: StorstrønisbroensKiosk, Th.Andersen£O69 G lostrup : Glostrup Kiosk, Stanley Møller £145 Kragh I £ 740 Stations-Kiosken, H C Steen-Jørgense.i £707 Grenaa: HolchEmil £412 Jernbane-Kiosken, Hans Jespersen £ 56 Turist-Kiosken, A Nielsen £ 316 Grindsted: Jernbane-Kiosken, Kirstine Skov £ 111 Haderslev: Hadersh'v Kiosk,MSchmidt Gravene £ 327 Jydske Tidendes Kiosk Nørreg. 12 £ 324 Kiosken City, Julius Nielsen Storeg. 32 £ 1 ‘ 293 Modersmaalets Central Nørreg. 28 £ 1200 Sønderbro ’ s Kiosk, Andreas Schmidt Søn ­ derbro £ 830 Telegramhallen, Elly Lauesen Apotekerg. 11 £611 Turistforeningens Kiosk, B Beukel, Gam ­ melting £ 277 Hadsten: Bladcentralen, AageGrandorf £89 . Hasle: Marchmann Povl H^ b levj Central-Kiosken ved E Møller Olesen £ 503

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker