kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3469

Kiosker

Fag-Register for Danmark

Verahus Kiosk v. Morris Koppel Bogholder- Allé 68 Vanl. f Da. 4127 Westengaard H Italiensv. 1 E £ Am. 6291 Vesterbrogades Kiosk v. C A Olsen Vester ­ brog. 133 E £ V 774 Westergaard Jenny Amager Boule vardl24A E £ Su. 714 & Su. 1202 Viksø Kiosk v. Sv. Johannessen Frederiks- sundsv. 237 Brh. £ Be. 2611 & Be. 237 Willumsen J N-Fasanv. 2 EU Gh. 7203 Windsor v. E Hornung, Peter Bangs V. 64 E £Gh. 8538 Winther I GI. Kongev. 84 E £ Ev. 1795 Wissing J Rebekkav. 26 Hell. £ Hell. 5171 Værnedamsvejens Kiosk ved Ida Pedersen Værnedamsv. 4B E £ V 4005 Ydun Kioskforr. v. A I Hansen Ydunsg. 1 E £ Tg. 5440 Yrsa Kiosk v. E Jensen Dybbølsg. 17 E £ Ev. 1396 A abenraa: Jasmund ’ s Kiosker £ 812,244,888 & 809 Kiosken, P Blume £ 322 A abyhøj : Aabyhøj Kiosk, Hans Møller w Silke borg v. 24 £ 209 Bio-Kiosken, Aage Brask £ 432 Westend Kiosk £ 239 Aalborg: Borgkiosken, Max Themsen Reberbansg.21 £546 B. T. Centralen Boulevarden 1 £ 2797 Cigar- & Aviskiosken, S Nielsen Jernbane ­ perronen £ 1417 City,LOdgaard Urbansg.8 £ 3039 & 424 Havnekiosken, M Odgaard Toldbodpi. £286 Kiosk-Centralen Danmarksg. 66 £ 720 Kærby Kiosk, Emmy Egeriis Enggaardsg.l, Kærby £ Aa 1423 Telegramkiosken Bredeg. 10 £ 1308 Vesti Kiosken Kastetv. 48 £ 5917 Aarhus: Aarhus Kioskselskab, Akts. Ryesg. 1 £ 888 (4 Lin.) Bakkegaardens Bladcentral, Chr. Krarup Jensen Fyensg. 6 £ 10297 Borgportens Kiosk Borgporten £ 8025 Bro-Kiosken, J E Ernst, Frederiks Allé 46 £ 7591 B. T. Centralen Sønderg. 53 £ 5050 (3 Lin.) Central-Kiosken Guldsmedg. 15 £ 8813 Christiansbjerg Kiosk, Svend Jespersen Randersv. 25 £ 9422 Frederiksbjærg Kioskselskab S-Ringg. 2 £ 9593 & 9594 Funkis-Kiosken Silkeborgv. 62 £ 1801 Hammelbanens Kiosk Thorvaldsensg. ffi 8911 Hugger F C, Ivar Hvitfeldts G. 14 £ 2218 Kiilerich Erik Odenseg. 6 £ 4202 Kommunehospitalets Kiosk £ 3061 Kongsvang Kiosken, Gunnar Jensen Skanderborg Landev.7, Kongsvang£K142 Marselis Kiosken, A Grosen, Hans Broges G. 43 £ 10330 Mejlgades Kiosk, I Jensen Mejlg.66 £ 8013 Mølleengens Kiosk, H Balleby Bissensg. 2 £ 8606 Raadhus-Kiosken, Grau Westborg Frede- riksg. 82 £ 4644 Roldskov Chr. Banegaardspl. 16 £ 10154 Sjællandsgades Kiosk, A Mortensen Sjæl- landsg. 58 £ 6683 Stadion-Kiosken, Harald Leth-Danielsen, Chr. Wærums G. 2 £ 7597 Telegramhallen, Axel Petersen Bruunsg. 55 £ 2424 & 4348 Telegram-Kiosken, Peder Pedersen Jæger- gaardsg. 71 £ 5092 Trøjborg Kiosken, F C Hugger Torden - skjoldsg. 67 £ 3422 Turist Kiosken, Anker Kirkedal Dalgas Avenue 9 £ 10115 Vestergade s Kiosk, H Sørensen Vesterg. 4 £ 7340 Østbanegaardens Kiosk MRasmussen ffi 6927

Rolsted Olga Hillerødg. 13 E £ Tg. 1805 Rutebil-Kiosken v. I Nielsen Roskildev. 161 Valby £ Vb. 4150 Rymarksgaard ’ s Kiosk v. S Winstrøm Tuborgv. 62 Hell. £ Hell. 5935 Riitzou P Holmbladsg. 95 E £ Su. 450 & Su. 1295 Ry vang-Kiosk v.Mai ieFreder iksen Lyngby v. 62 EO £ Ryv. 3107 Sandersen P N-Fasanv. 137 E £ Gh. 7985 & Fa. 151 Simmersholm F Valdemarsg. 61 E J|)I'Cva3826 Skovshoved Kiosk v. Fru Kristine Nielsen Strandv. 267 Charlottl. £ Ordr. 1212 Slotskroens Kioskforr. v. A Larsen Vester ­ brog. 204 E £ V 3003 Spenner Knud Classeusg. 18 E £ Cent. 2007 Sportskiosken v. Fru Dory Dark Aaboule- vard 1 E £ N 7623 Stationskiosken v. Cordia Damschneider Raadhusv. 6 Charlottl. £ Ordr. 3576 Steen Axel Holt eg. 1 E £ Ta. 1789 Steen Blicher Kiosken v. G V Pedersen Steen BlichersV. 2 E £ Fa. 1084 Stjerne-Kiosken v. Fru Roma Becker, Tycho Brahes Allé 2 E £ Am. 239 Strøg Kiosken v. Frk. K Rørdam-Holm Ny Østerg. 2 Kl £ Palæ 276 Sundby Central Kiosk v. S Pedersen Ama ­ gerbrog. 177 E £ Am. 4244 & Am. 7200 Sydhavns Kiosk v. C C Jacobsen Enghavev. 201 E $ Ev. 5128 Søborg Telefon Kiosk v. Harald Bahnsen, Søborg Hovedg. 79 »øborg £ Sø. 615, Sø. 1275 & Se. 1977 Søkiosken v. P Hilden Baggesensg. 4 E £ ★ N8032 Søllerød Kiosk v. Jean Dithmer Sollerødv.50 Holte £ Holte 540 Sølv-Kiosken v. Carl Nielsen Sølvg. 105 Kl £ By 3840 Sønderbro ’ s Kiosk ved M Jensen Sy vens Allé 2 E £ Am. 5009 & Am. 8413 Sønder Kiosk, C G Christensen S-Bou- levard43E£ V1776 Søndermark Kiosken v.Kr. Nielsen S-Fasanv. 70 Valby £ Vb. 4132 Sørensen Chr. Højdev. 57 E £ Su.2221 Sørensen Helga J vllingev. 28 Vanl. ® Damsø 2346 Sørensen Otto Sand Dronningensg. 27 IH £ Am. 4411 Taarbæk-Kiosken v. Henning Hansen Taar- bæk Strandv. 71 Klpbg. £ Bvu. 221 Taarnby Kiosk v. LP Larsen Englandsv. 359 Kastrup £ Kastrup 405 Teaterkiosken v. Chr. T Tillisch Frdbg. Allé 68 E £ V 3968 Telegramkiosken v. Ludvig Jensen Smalleg. 5 E U Gh. 9841 Telegramkiosken v. Ernst Holle Oehlen- schlægersg. 1 ® ffl Eva 2138 Tempo v. II Friis Melchiorsen Griffen ­ feldtsg. 5 E £ N 8558 Tempo v.DJansenN-Fasanv. 239 E £ Tg. 5056 Trafikkiosken v. P C Borg St. Peders Str. 23 E £ By 3536 Trekroner-Kiosken v. C A Poulsen Trekro- nerg. 37 Valby £ Vb. 445 Tunnel Kiosken v. CPetersen Esthersv. 34 Hell. X Hell, 3615 Turist-Kiosken, M Blicher Hotel d ’ Angle- terre Kong. Nyt. 34 E £ C. 11885 Inde ­ haverens Bp. Hjortøg. 1 E £ ?y- 528 1 TOURIST- KIOSKEN HOTEL D ’ ANGLETERRE Spec.: Udenlandske Aviser __________ pr. Luftpost. ________ Ungarnsgades Kiosk v. Peter Becker Un- garnsg. 62 E £ Am. 6272 Valby Kiosken v. Lily Petersen GI. Jern- banev. 11 Valby £ Vb. 3206 & Vb. 3209 Valstrøm Hans Godthaabsv. 43 E £ Gh. 7216 &Gh. 8004 Vanløse Biograf Kiosk v. E Chr. Knudsen Jernbane Allé 25A Vanl. £ Damsø 756 & Damsø 790

Jernbanekiosken v. A Salby Falkoner Allé 21 E £ Fa. 663 Johansen Karen W Strandv. 138 B Ueli. £) He. 6826 Kiosk-Centralen v. Anna .lensen Tagensv. 114A Hl £ Tg. 422 & Tg. 2722 Kiosk Dannebrog ved A K Johansen Istedg. 67 E £ ★ Cent. 4354 & 14374 Kiosk Hvidkilde v. Otto Nielsen Borups Allé 179 INV1 £ Tg. 5054 Kiosk Sydhavn v. F C Nielsen Enghavev. 227 13 £ Ev. 5236 & Ev. 5237 Kiosk Taasinge v. Bodil Nielskov Taasingeg. 20 [øl £ Ryv. 5566 Kiosk Øresund v. H Tram Øresundsv. 102 E .£ C. 15673 Kiosken Blaagaard v. V Andersen Blaa- gaardsg.51 A [fil £ N 5487 Kiosken Virginia v. Frk. B Jensen Smalleg. 41 E £ Fa. 360 Kioskforr. Elmen v. Karla Andersen Birkeg. 1E£N5511 Klein ARFrederikssuiidsv.68H[w]£Tg.5591 Kofoed Kay P Vigerslevv. 39 Valby £ Va. 2770 & Va. 3927 Kort Ebba Blegdamsv. 46 El £ N 2682 Kreta Kiosken v. A Hansen Maltag. 34 E £ Am. 2807 Kruse G Horsholmsg. 28 E £ Tg. 879 KBHVNS TELEFON-KIOSKER Raadhuspl. 16 E £ A C. 445 Larsen Gudmund Amagerbrog. 122 E £ Su. 981 Ledertoug Annie Jagtv. 37 [N] £ Ta. 7371 Lindholm A Rantzausg. 19 E X 1 Cent. 14986 Lygten Kioskforr. v. Meinhardt SeeckFrede- rikssundsv. 50 C I nv I £ Tg. 301 Løwert P D Frederiksborgv. Iwi £ Tg. 4275 Maltahus Kiosk v. Fru Ellen Danielsen Grækenlandsv. 37 E £ Am. 6630 Mathiesen E Frederikssundsv.175 (Sporvejs ­ bygningen Bronshøj Torv) Brh. £ Bella 1581 Meggele A Teglgaardstr. 1 El £ Pa. 7336 Michelsen Vald. Aaløkkev. 31£ Go. 4635 Mikkelsen J Borups Allé 111 E Æ Gh. 9914 Molin V Skydebaneg. 4 E £ V 8091 Morgan Kiosken v. Sv. Christensen Bagge- sensg. 32 EU N 8483 & N 8990 Mortensen Aage Augustag. 7 E £ Am. 7875 Mortensen Niels L, II C Ørsteds V. 50B E £ No. 4224 Månehen Niels R, Peter Bangs V. 91 E £ Damsø 1326 Møller S Hostrups Have 60 E £ No. 8331 Nationaltidendes Kiosk Ved Stranden 18 ES £ Palæ 1855 Nielsen A Kapelv. 48 E $ N 1757 Nielsen Marie Torveg. 60 IH £ Am. 9597 Nielsen Olga, II C Ørsteds V. 26 E £V7678 Nielsen P VBisidderv.2 I nv ] £ Ta. 7092 & Ta. 7692 Nielsen Vald. Falkoner Allé 20 E £ V 3474 Norden G W Læderstr. 32,34 [kl £1 By 4918 Odeon-Kiosken v. Sv. Aage Kiærulff Fæl- ledv. 6 E £ ★ N 690 Olsen GEddagaarden 1 E £ Ta. 2752 Palæ Kiosken v. Otto H Schousboe Ad.elg.83 Kl £ Fæ 6572 Palæ Kiosken v. Rita Nørskov Fredericiag.30 E £ Pa. 6092 Parcel-Kiosken v. Wilfred Seidelin Nielsen Griffenfeldtsg. 45 E £ N 6980 Parma v. C N Frederiksen Parmag. 25 E £ Am. 5107 PedersenFrantsLandskronag.39[0] $Ry.3587 Petersen Anna Mynstersv. 19 E £ V 7472 Petersen Carl Godthaabsv. 35 E £ Gh. 2795 Platankiosken v. Edv. Nielsen Vesterfælledv. 2 E £ ★ Ev. 4146 Poulsen M Roskildev. 150 Valby £ Da. 593 Raadhuskiosken v. Fru Th. Bildal Raadhusv- 5A Charlottl. £ Ordr. 3807 Rahbek Kiosken v. Arne H ansen Vesterbrog. 163 E £ V4295 Rasmussen Albert Meinungsg. 5 E Jp N5578 Rasinussen Hans Rantzausg.54 E £ No. 9084 & No. 3002

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker