kraks vejviser 1940 handelskalender

Keramik

Fag-Register for Danmark

Aalsgaarde: ^ a j S g aar Keramik,F Øster- gren Hansen g Hellebæk 106 Esbjerg: Kongstrand Søren Stormg. 57 A g 2357 Billedhugger - Kunstkeramiker. Gudhjem: Munch-PetersenLisbeht Vasegaard Gertrud Haslev: Keramikfabrikken Frem ved Vilh. Nielsen g 123 Hegnetslund pr. Herfølge: Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik, Akts, g Køge 71 ______________________ Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik, Akts. pr. Herfølge - Tlf. Køge 71 herunder Haslev keramiske Fabrik og Karlstrup Pottemageri Krukker - Keramik ■ Urtepotter. Holstebro: Petersen ’ s N Lervarefabrik g 178 Horsens: Dissing Leon Nørrebrog. 102 g 356 Knabstrup: * Knaostrup Teglværk & Lervarefabrik, Akts, g 61 & 62 Lindelse: Lindelse Keramikfabrik, Akts, g Hennetved 102 Næstved: Kahler Herman A, Akts, g 291 AKTIESELSKABET HERMAN A. KÅHLERS KERAMISKE VÆRKSTED NESTVED Roskilde: Petersen H R Holbækv. 8 g 1510 Roskilde Keramikfabrik, V Lyth Vinkelv.2 g 1171 Rønne: Andersen Michael & Søn, Bornholms kera ­ miske Fabriker, Akts, g 1 Bornh. Fajancefabr.,Brødr.Holmgreeng 521 Fabriken Søholm, Holst & Knudsen og Ke ­ ramisk Forbund, Interessentsk. g 57 Hjorth ’ s L Terracottafabrik g 160 Store Fuglede: Thomsen Vald. g F 42 Taastrup: Keramisk Fabrik ved M Mortensen g 96 Syberg Lars g 499 Thisted: Thisted Keramikfabrik ved Chr. Jenseng313 Thisted Keramikfabrik ved Chr. Jensen. Thisted. Tlf. 313. Spec.: Løbeglasurer. Ærtebjærs'skove n pr. Jystrup Midt- sjæli.: Jakobsen ’ s Axel E keramiske Værksteder g Ortved 50 indregistreret Vsremærke Grand prix: Ri o de Janeiro 1923. Paris 1925. Philadelphia 1926. Barcelona 1929. Bruxelles 193S.

Slagelse: Slagelse kemiske Fabrik, P A Riberholt Slotsg. 13 g 170 Tesch Alb. Kalupdborgv. 42 g 1258 S ø n d e r b o r g: Danasol kemisk tekniske Fabriker ved A P Helmer g 238 Taastrup: Christiansen V g 411 Veji££ Clausen N P & Co. Sønderbrog. 20 g 214 Dansk Albumin Fabrik, Akts. Havnen g 2583 Friis D, Akts. Vesterg. 17,19 g 112 & 113, Stats gi 2 D. FRIIS % VEJLE Tlf. II2 &. Il3 - Stats Tlf. 2 Telegramadr. : „Frlls “ Bage-, Budding- og Cremepulver. Krydderier. Vibor g: Fabrikken Godox ved S N Reffs- kier Vesterg. 4-8 g 221 Kroma, A Mønster Set. Mathias G. 72 g208 Viby J.: Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor ­ eninger gi Aarhus 3630 & 3631 Østjydsk kemisk Industri, C Petersen g272 Axolin til Møbler, Gulve og Biler. Viskinge pr. Svebølle: Fabriken Dana Plante-Pudder, Akts., g V 115 Vissinggaard pr. S-Vissing: Vissinggaard Laboratorium g Tonning 14 Artikler for kemiske Fabrikker. K øbenhavn: Jørgensen Jørgen Struenseg. 15 Hl g C. 15715 Nye og brugte Maskiner. Maskinfabrikken D.I.A.F., Akts., Vibev. 27,29 ® g C. 10(594 & 14602 - D.I.A.F.- Specialmaskiner til ethv. Formaal. Stort Lager af nye og brugte Maskiner. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. > Nørgaard Chr., Holger Danskes V. 42 El g ★ Cent. 9793 Lager af nye MAG Møller, brugte Røremaskiner, Smeltekar, Beholdere, Pumper, Ir ansmissioner m. m. Wales (Stanley A Wales) Nørrebrog. 55 INI g C. 1297 - Ris- Majs- <& Ilvedesiivelse.

Keramik. Ceramics — Céramique d ’ art — Keramik

København: Borchsø,Keramik ved AHermann SørensenA P H Jørgensen Tonderg. 20 (YJ g V2512x Bucka A Nissen Vesterg. 26 E g! ★ C. 1319 Dansk Keramik Kunst v. Rich. Henriksen Fiolstr. 12 E gi Palæ 4809 Ipsen ’ s P Enkes kgl. Hof-Terrakotta fabrik, Akts., Frederikssundsv. 78 I nv I g Tg. 202 Islelund Keramikfabr. Rødovrev. 466 Islev Vanl. g Bella 2066 Joska Keramik, Svend Nielsen, KarenKar- berg & Jonna Liitzhøft Sorøg. 4 |ø] g 0 5587 Keramikboden v. Fru Karen Christensen H C ØrstedsV. 6 E g V7911 Keramikkælderen ved P FSchellerupDronn. Tværg. 15 E g Palæ 757 Kahler. AxelBrilel. Lillerød.Ennam.m. Keramos ved .lohn Andersen Julius Thom ­ sens G. 12 1YJ g C. 10233 Knabstrup Lervarefabrik, Akts., Københavns Kontor: Frederiksborgg.21 Eg Ar C. 7458 Knudsen Jens P Brønshøj v.69Brh. g Be 4111 Kbhvns Keramiklager, Chr. Petersen V-Voldg. 7, 9A IS g By 6732 Lervare- A Keramikfabr. København ved Il Chr. Nielsen Vesterfælledv. 58 IS Molter s Gavebod v.Kai Molter Fiolstr. 27E g Palæ 5129 Nardi G Vesterfælledv. 58 El g C. 10531 Keramik og Fajance. Nielsen Erik A & Co. Ryesg. 51 A løl g C. 13899 Saxbo v. Nathalie Krebs Frederikssundsv.162 Herlev g Yrsa 80 Schmidt W J Sølvg. 22 E g Cent.3587&15833

Kemiske Laboratorier. Chemical Laboratories —

Laboratoires chimiques — Chemische Laboratorien (se tillige Laboratorier, analytisk-kemiske) København; Bikela, Akts., Skinderg. 29 E g Palæ 3537 Central-Laboratoriet ved Ole Frederiksen, Niels EbbesensV.17MgC.1514&^C.15114 Erslev ’ s Eftf. KemiskLaboratoriumvedCand. pharm. Louis Foersom Kongov. 22 E>J g ★ C. 8468 Hansen ’ s Martin kem. tekn. Laboratorium Gasværksv. 21 E £1 V 9991 Loft ’ s H analytisk kemiske Laboratorium Rosenørns Allé 4 ffl f C. 14256 Sefax ’ kem. Laboratorium ved M Chri ­ stensen Vestermarksv. 58 (Bl g Am. 1740 I

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Æventyrskrinet v. Fru K PerminGl.Møntl5 E jjC. 11250

Kikkerter. (se Instrumentmagere),

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker