kraks vejviser 1940 handelskalender

Kemikalier

Fag-Register for Danmark

VII — 3463

Struer : Reffo, Akts, D 145 .... .....

Brøste P Strandg. 25, 27 Kl D ★ C. 3098 1

Odense ; Kedelrensningskompagniet Reno ved Ejner Th. Larsen Vesterg. 91 $ 6805 Odense Kedel- & Kanalrensning, Orla Niel ­ sen Kastaniev. 56 $ 2783 Præstø: Præstø mekaniske Kedelrens- ningsetabl. ved Torben Jensen 251 Randers: Jydsk mekanisk Kedelrensning, Christensen & Sørensen Norrebrog. 1$ 2852 Mejeriernes mekaniske Kedelrensning Fyensg. 14 D 2546 Viborg: Bredahl J M Kirkebækv. D 747

— ------ ------ Vs REFFO, STRUER KEDELRENSNINGSVÆDSKEN ER ANBEFALET AF DANSKE JERNBANER, INDUSTRIEN, MEJERIER ETC. FOR SIN EVNE TIL. AT OPLØSE GAMMEL STEN OG HINDRE NY STENDANNELSE. LAGER I KØBENHAVN: INGENIØR C. BEHNKE-OLSEN SVERRIGSVEJ 14, LYNGBY TLF. HJORTEKÆR 200

Kedelrensningsmaskiner.

Dalgaard-Mikkelsen N S-Boulevard 77 £3 D Ve. 7764 D anigefa Akts., Østerg. 18 Kl JD -fr C . 15333 DANIGEFA A / s " T. * C. 15333 Telegramadr.: „Danigefa 41 Dansk Planteværn Kastaniev. 5 ® ® Cent. 12645 Planteværn og Bekæmpelse af Skadedyr . DANSKE MEDICINAL- & KEMIKA ­ LIE-KOMPAGNI, DET, Aktiesel ­ skab, Prags Boulevard 37 [S] D ★ Cent. 65 Telegramadr.„Medicinal co “ - Tekniskeog farmaceutiske Kemikalier, Soda, Sæber og Lys. Fabrikationog en gros. Duzaine-HansenCHejrev.43W] $ ikC. 6188 Egense Einar Teglværksg. 33 [0] $ ★ C. 1182, 8295 & 13295

København : Herskind & Wulff Amalieg. 41 Kl f) C. 8712 Herskind & Wulff Kedelrense- & Rustbankemaskinen Reservedele, bøjelige Aksler og Slanger. _________ Tryklufthamre etc. ________ Hoff & Co. Mariendalsv. 25 El D Gh. 4036 &GL9456 Scales A/S, Borups Allé 128 ESI $ Tg. 2498

Kemikalier. Chemical Products — Produits chimiques — Chemikalien

København: Abrahamson Emil V Toldbodg. 10 El 31 ★ Cent. 5247

EMIL V. ABRAHAMSON KØBENHAVN K TELEGRAMADR. „MILVABRA."

Kedelstensopløsninger.

Boiler Fluid — Solution d ’ incrustation — Kesselstein- Aufliisungsmittelj København : Clensol Akts. Grønningen 1 Kl D C. 6818A ’ ’ Clensol Vædske fjerner Stendannelser i Rørsystemer. Clensol Kedelstensbriketter forhindrer alle Stendannelser. Cymax Compagniet,Ing.Aug.Fuchs Amager- brog. 294-296 (§1 ★ Cent. 7318 & 2805 Opløser gammel Sten, hindrer ny. e r8kind&Wulff Amalieg. 41 OS Cent, 8712 Herskind & Wulff Briketten „Renso “ opløser gammel Kedelsten ,,RensoIin “ opløser Stendannelser i Kondensatorer, etc. Sabroe ’ s L Mek.Kedelrensning & Isolerings- forr. I. Strandstr. 10 Kl $ Palæ 2429 Brug „Llangrhod “ . Randers: Hydro-Chrom v. Fr.. W.urtzen Hassagers Boulevard 4 D 1858 Hydro-Chrom Methoden forhindrer Kedelsten, Rust og Tæring Centralvarmeanlæg, uden Slamdannelse

Afridana Akts. N-Voldg. 18 IS ® C. 14321 & 6110, Stats $530; Harpiks og Terpentin. Aktieselskabet for kemisk Industri Amalieg 15 E ★ C. 12912 & ★ C. 16960 ________ Aktieselskabet for kemisk Industri Amallegade 15 Telef. ★ C. 12912 & j|cC. 16960 Telegramadr. : „Kemindu" Fabrikation, Import og Eksport af alle Slags Kemikalier for Landbrug og Industri. Allesen-Holm Alfred, J M Thieles V. 1A E D C. 13740 Andromeda Handelsakts. Tordenskjoldsg.il Kl $ C. 5879 $ 11879 Natrium chlor at til Fordr, af Ukrudt. Anilin Kompagniet, Akts., Havneg. 39 Kl I ★ C. 1471 / Telegramadr. „ Anilinko mp “ . Baungaard R & Co. Brigadev.66 IS1 flC.5729, 13479 & Am. 4655 Bechmann, Strand & Co. Kronprinsesseg. 36 Klj) C. 499 Benzon Alfred Akts., Halmt. 29 13 D^OJ94 Berg Erik N-Fasanv. 228 Kl Dl Tg'- 2806 ’ Tg. 3322 & Tg. 773 Bie & Bemtsen Læderstr.28tSD'A'Cent.865O Bie F L, Akts., Valdemarsg.14 E $ ★ 0.6518 Spec: AlleKemikalier for Clichéfabrikker.

Kemikaliér og Droger Teglværksgade 33 København 0 Telefoner: ★ Central 1182-8295-13295

Slagelse: Fabrikken Karso, NH Nielsen Valbyv. 54 D 319

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker