kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3462

Kassekontrolbøger og Kasseblokke

DanskKautionsforsikrings-Akts., Gammel- torv!4 IK 1 JO ★ Cent. 6143

København (Fortsættelse) : Grafiske Institut, Det, GI. Kongev. 3,5 S D ★ Cent. 2514 „Degri* Kasseblokke og Kontrolbøger.

Kaviar. Caviar — Caviar — Kaviar

DANSK KAUTIONSFORSIKRINGS ­ AKTIESELSKAB GL. TORV 14 TELEFON :

København: Astrachan Caviar Import, Holger J F As ­ mussen S-Strandv. 44 Rungsted Kyst jf Ru. 80 Russisk Kaviar-Handel Bornholmsg. 1 Kl jp ★ Cent. 13088 Egen Import. Fineste Kvaliteter. Frede riksha vn : Cloos-Lorentzen, Akts, f 8 „FREDERIKSHAVNER- CAVIAR"

CENT. 6143 TELEGRAMADR. „KAUTION"

Aar h us : Dansk Formulartryk, Akts., Egry fl 1740 Paragon, A/S, (Indeh. F E Bording A/S), Jyllandskontor Park Allé 15 D 7758

Selskabets Policer er anerkendte som Sikker ­ hedsstillelse overfor den danske Stat, for Embeds- oppebørsler, Testaments- Eksekutorer, Entrepriser og Leverancer,

Odder: Dansk Kontrolbogfabrik, Akts. jp 10 & 310

CLOOS-LORENTZEN Akts.Tlf.8

endvidere overfor Told- og Forbrugs-Departemen ­ tet samt overfor Køben ­ havns og Frederiksbergs Belysningsvæsen.

Lunderskov: Sydjydsk Damkultur ved P Hansen's Enke

Kbh.tN OOi>

r* 1

& P Garantziotis f) 48 & 88 Hvidkilde Ørred-Kaviar.

Eneste Special-Fabrik udenfor København for

KASSEBLOKKE GENNEMSKRIVNINGSBØGER iøvrigf alle Arfer Tryksager. TLF. ODDER 10-310 Direktør Nørdam Tlf. Risskov 9246 —

Kedelrensning.

FORSIKRINGSSELSKABET FÆL ­ LESVIRKE, A. ni. b. A. Rosenørns Allé 1 E D C. 2728 & 15157 Gefion Assurance Compagniet, Akts., Ham- merensg. 2 K J) -AC. 1914 Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet Nygade 4 Kl f) ★ Cent. 1973 Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts, af 1898, Grønningen 17 K Jp ★ Cent. 2860 Ekspeditionstid 9-16, Lørdag 9-13. Skjold, Forsikrings-Akts., Amalieg. 27 K jp ★ C. 799 (5 Ledninger)

København :

Katechu. Cutch — Cachou — Catechu

København: fh. Forbæch ’ s John Eftf. Islands PI. Ikl ® Cent. 235 Direkte Import, fineste Kvalitet. Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr. 20 El ★ Cent. 12388(5 Linier) Original Mulantdh.

2. Udenlandske Selskaber.

KattuntryKKeriartiKier.

Sabroe ’ s L Mek. Kedelrensning & Isolerings forr. 1. Strandstr. 10 E Palæ 2429 Mek. Rensning af Dampkedler m. m. Mest moderne Værktøj og Maskiner. Traberg Magnus 1. Farimagsg. 10 iø] ffi C. 12543 Aalborg: Aalborg Kedelrensnings Kom ­ pagni ved L Frederiksen Petersborgv. 10, Vejgaard jp Aa 4995 Tydsk mekanisk Kedelrensning, LHørstrup & Co. Grønneg. 9, Vejgaard jp Aa 2804 Havdrup ; Birk-JensenK jp 12 Holbæk: Holbæk Kedelrensnings- & Isola ­ tionsforretning, Johs. Jeppesen & Chr. Ringvad Nørrevang 13 $ 955 • Kolding: Sydjyllands mekaniske Ke- delrensning, S W Thomsen, E Glippings V. £l 2133 Nakskov: Larsen Agner Bredg. 21 jp 682 Nim tofte: Djurslands mekaniske Kedel ­ rensningsanlæg, L J Warning 61

København: Schweizisk Ulykkesforsikrings-Akts. Winterthur : Aug. Borgen Høibro PI. 5 Kl jl ★ C. 2288 W orld Auxiliary Insurance Corporation, The, Ltd. (Dahlberg's Assuranceforr.) Skinderg. 27 Kl C. 14828 ZORICH, Ulykkes- & Ansvarsforsik ­ rings-Akts. i Ziirich: Direktion Svend With Kong. Nyt. 19 Kl jp ★ C. 4837

København : N ielsen Chr. Studiestr. 3 E Jp C. 15332 CHR. NIELSEN Kontor og Lager: Studiestr. 3 Tlf. C. 15332 Telegramadr.: „Chravniel “ FARVER og ARTIKLER for HAAND- FILM- og MASKINTRYK.

Kautionsforsikring. Fidelity Guarantee Assurance — Assurances de cau- tionnement — Biirgschafts-undKautionsversicherung 1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 1. Indenlandske Selskaber. København: Baltica, Assurance-Compagniet, ‘ Akts.,

Kautschukstempler. (se tillige Stempler).

V ejle: Frederiksen M, Mølholm $ V 1^80

Bred g. 42 OK] jg ★ Cent. 4058 Telegramadr. „Baltassu “ .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker