kraks vejviser 1940 handelskalender

Kartoteker

Fag-Register for Danmark

VII — 3460

Pindstrup: Dansk Finer- & Kaseinfabrik $ 13 & 18 Eksport, en gros og detail. Svebøllg: Svebolle Kaseinfabrik, J Hansen ffi Viskinge2 Svendborg: Svendborg Kasein fabrik, Akts. Bagerg. 40 ffi 1152

r~HEIM DAL PLAN KARTOTE K DET BEDSTE DANSKE SYSTEM FOR OOGFØW'NG “ KONT AOU - QG »EGISTRERINO Levison L jun.Akts.,Kobmagerg.50ffi-AC7500

København (Fortsættelse): Dansk Panser-Box vedH Blaamann Rente- mesterv. 60 I nv I ffi C. 10861 & Tg. .1478 Dansk Panser- Box Rentemestervej 60 [ nv ] Tlf. Kontor C 10861 Værksted Tg. 1478 Special fabrik for StaahKartoteker. Direkte Salg fra Fabrik. Ehapa, Handelsselskabet Gutenberghus, Vognmagerg. 11 Kl ffi ★ C. 1102 Fabriken Nea ved HEkblomJenag. 18[S]ffiAm. 8544 Fabrikation af Kartoteker. Hahn August Skinderg. 31 Kl ffi Palæ 2119 Hansen Kay Papirforr. Læderstr. 7 ffiC. 15590 „Copedex" Synlig Kartotek „Maybee" Kartoteker „Paramount' 1 Kort ­ sorteringssystem. Hartmann K A Vermundsg. 5 [ø] ffi ★ C. 15058 & 14745 Hertz ’ s Kartotek Bogtrykkergaarden [s] ffi ★ C. 4022 Jacobsen N C Vanløse Allé 72 Vanl. $ Da. 4094 Junior Kartotek v. Viktor Larsen Studiestr. 11 Kl $ Palæ 681 Kardex (Lillelund) Bredg. 45 Kl $ ★ C. 2898 & 3434

en gem af Forbedring afF'arfofeÅ eb s Fcfc

fåeford i TfurfigAet) og JVemÅed DANSK KONSTRUKTION • DANSK ARBEJDE Fn£*f øa/ui Ti'oafur 6 gr artsAa/Ze ct ttdenCaadsÆ ■5futZ L* LEVI SON JUNR. TuF.73°0 KeBENHAVN. TtP.^OO Nielsen Arnor jun. Meldahlsg. 3 El $ C. 7405 Noka ved Arnor Nielsen jun. Meldahlsg. 3 EJ $ C. 7405 Nordisk Kartothek Industri Akts.-Andex- Arnor Nielsen Meldahlsg. 3 El $ G. 7405 Nordisk Kartothek- og Kontormøbelfabrik ved Anton Olsen st. Regneg. 1 Kl ffi Cent. 11505 Paragon, A/S., (Indeh. F E Bording, A/S.,) ; ;■ V-Farimagsg. 37 El ffi ★ C. 1488 Roneo Akts., st. Kongensg. 72 Kl ffi C. 8790 & 8791 PAA SLÆDEUDTRÆK. FORSKELLIGE DYBDER. BRANDFRI STAAL5KABE i alle formater .. ENGELSK FABRIKAT. Romer ChristianFSkinderg.29ffiC3828&6728 Aarhus : Aarhus Pengeskabsfabr., M H Jæger $ 863 Hartmann K A Ryesg. 23 ffi 10515 ftoflE°DE* DET SYNLIGE KARTOTEK SKUFFERNE LØBER

Kasketter og Huer. Caps — Casquettes & bonnets — Mutzen 1. Udsalg. 2. Kasketter og Huer en gros. (Artikler til Kasketter og Huer). 1. Udsalg.

København: Lønberg Carl Gothersg.115 $ C.9115& 14653 Militærhuer, Specialitet: Garderhuer, Studenterhuer & Chaufførhuer. Thrane ’ s L L Eftf., Klareboderne 6 Kl ffi By 5306y Møller T Gothersg.45 KJ ffi By 2245 L-L-THRANE s t/f

/.A

_ -LA _ • - Jpecialitel STUDENTER - GRUNDLAGT

HUER

1830. .NB. ABSOLUT INGEN FILIALER*

Artikler til Kartoteker.

København: Dansk Kartothek Fabrik ved Rud. C Drumm Pilestr. 40 0 $ ★ C. 15341 & 15344

DE ORIGINALE KARDEX

2, Kasketter og Huer en grus. København: Andersen Andreas & Olsen Amagert. 10 Kl $ Cent. 2445 & Palæ 3445 Bjalle Salomon Ryesg. 3 Kl $ N 3835 Dansk Kasketfabrik ved R Szimakoff Kul ­ torvet 13 IB $ By- 1082 Degn A Hørsholmsg. 22A KJ ffi Tg. 2063 Goldstein J&SonKong.Nyt.SBfTieCent.l 438 Telegramadr. „Furgoldstein*. Jensen H & Jørgensen Købmagerg. 26 Kl $ Cent. 9058 Knudsen W Klosterstr. 14 Kl ffi Cent. 15410 & By 6501 Telegramadr. „Hueknudsen* . Kusniroff Abraham Nyhavn 42E E ffi Bv. 1012v Kviatkowsky Brodr. Konni & Abraham Agnetev. 4 [S] $ Am. 2367 Kbhvns Stofhattefabrik ved S Katz st. Kongensg. 101 Kl ffi Palæ 6184 Larsen Waldemar H Lyngbyv. 301 Hell.ffi-A G jent. 3280 MiranskyPW 1. Kongensg.lE ffi Cent. 11334 Rasmussen A E Maribov. 14 Valby ffi Vb. 2606 RaunRobert& Co., GI. Kongev.25E) ffi Cent. 4901 Stein M Ryesg. 3 Kl ffi N 604 v Sørensen G W Godthaabsv. 16 B El ffi Gh. 5530v

Kasein. Casein — Caséine — Kasein

København : Bruste P Strandg. 25,27 K ffi ^-C. 3098 Dana Kaseinfabrikken (V Kitas) N-Søgade 39 Kl $ Cent. 8176 Dansk Mejeri Industri & Eksport Komp., Akts.,Petersborgv.4 [ølffiCent. 7310 Dansk Mejeri Produkt Komp. (Danish Dairy Products Co.) ved Pedersen & Møller Strandv. 108 Hell. $ Hell. 1058x Milling Martin, Peter Bangs V. 85 Qø ffi C. 10247 & Gh. 8597 Martin Milling Peter Bangs V. 85 El Tlf. Central 10247 & Gh. 8597 Telegramadr. „Cornmilling". Kalundborg : Kaseinfabrikken Danmark i Kalundborg ved Chr. Gottschalck ffi 47 Nakskov: Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, Akts. ffi 475, Stats $ 17 s

BESØG UDSTILLINGEN BREDGADE 45 ★ CENTR. 2898 3434 Vi har 1 /a Million Systemer, deraf 33,000 danske!* Vore Kardex- Konsulenferfil uforbindende Disposition.

Aarhus: Mortensens M Eftf. Kystv. 51 ffi 3684

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker